Koho by volil tento občan? Divoká Šárka na dobové ilustraci - cca 1880.
Koho by volil tento občan? Divoká Šárka na dobové ilustraci – cca 1880.

Co konkrétního slibují politické strany Liboci a Ruzyni? Na rozdíl od vládnoucí ODS a ČSSD všechny oslovené opoziční strany slibují (s různým stupněm razance) zásadní revizi stávajících developerských plánů (včetně rozšíření tramvaje), informování veřejnosti i debaty o budoucnosti zóny mezi Hvězdou a Divokou Šárkou.

Všem větším opozičním stranám na Praze 6 jsem před volbami položil dvě obecné otázky mapující jejich postoje k budoucnosti Liboce a Ruzyně. Plné znění dokumentů naleznete níže na stránce – tak jako u všech textů na Liboc.info i zde platí, že názor si každý čtenář musí udělat sám.

V úvodu se je nicméně pokusím velmi stručně shrnout a případně doplnit osobními poznámkami – ty samozřejmě klidně přeskočte…

Jan Rybář, Liboc.info

 

Vládnoucí strany: ODS a ČSSD – 4 roky u moci

Postoje koalice ODS a ČSSD, která v posledních letech vládne Praze 6, jsou dostatečně známy a tento web je systematicky mapuje po více než rok. Jejich podstatou je značná liknavost v informování občanů o negativních dopadech stavebních i developerských projektů a prosazování názoru, že veřejnost by neměla mít širší možnost zasahovat do rozhodnutí politiků. „Výstavbu tramvajové trati nakonec i tamní (tč.) protestující občané nakonec jistě ocení,“ shrnuje tento nekompromisní postoj zástupce starostky René Pekárek, nynější č. 2 na kandidátce ČSSD a klíčový propagátor tohoto projektu. (Zdroj: odpověď na interpelaci z letošního 20. června, web MČ Praha 6 – soubor PDF).
Prosazení tramvaje je i jedním z oficiálních volebních slibů ČSSD (viz link). Program ODS Liboc a Ruzyni vůbec nezmiňuje – a je třeba zmínit, že strana se na Praze 6 de facto rozpadla. Starostka Marie Kousalíková ani Jan Záruba, radní pro dopravu, již nekandidují.

Osobní poznámka: Navzdory časté kritice, která se snáší na ODS a ČSSD, je třeba uznat i to, že na poslední chvíli tato koalice přišla s ústupky: prosazuje méně drastickou verzi dopravních změn a žádá vybudování parkovacích domů přímo na Dědině. I zde však platí: skoro nikomu o tom neřekla…

 

Opoziční strany: Co slibují?

(Kompletní odpovědi stran naleznete níže na stránce):

STAN: Prodlužovat tramvaj zatím není potřeba

STAN (Starostové a nezávislí) na Praze 6 kandiduje samostatně a postoje jeho představitelů jsou dlouhodobě kategorické a jasné. „Projekt prodloužení tramvajové tratě je předčasný a v současné době nepotřebný. Zcela odmítáme zjednosměrnění nebo dokonce úplné zaslepení Vlastiny ulice před britskou školou, protože by to odklonilo hlavní dopravu do vedlejších ulic mezi obytné domy a vilky!“ shrnuje postoje strana v této předvolební anketě. „V otázce „superměsta“ požadujeme změnu územního plánu tak, aby byl zachován charakter vilové čtvrti,“ doplňují.

Osobní poznámka: Kandidátka STANu má jednu zásadní objektivní výhodu: na pátém a šestém místě jsou kandidáti přímo z Liboce. Oldřich Kužílek i Petr Prokop bydlí poblíž Vlastiny a lze tedy předpokládat, že budou mít i silnou motivaci prosadit opravdu rozumná řešení pro toto území. Pan Kužílek dlouhodobě pomáhá řadě místních občanských sdružení, z osobních setkání s oběma kandidáty z minulých měsíců mám dojem, že jejich motivace opravdu něco změnit je silná.

Zelení: Radnice musí naslouchat občanům

Postoje Zelených jako aktivní opoziční strany na Praze 6 jsou též dlouhodobě jasné. Obecně říkají, že tramvaj jako taková je důležitým prvkem rozvoje města a byli by rádi, aby vznikla. Mají však zásadní výhrady ke konkrétním řešení a dlouhodobě žádají zapojení veřejnosti do diskusí a budoucnosti Liboce a Ruzyně. „Tramvaj by měla být součástí výstavby nové čtvrti a koordinována s modernizací železniční trati a výstavbou záchytného parkoviště u železniční zastávky Ruzyně. Proto není zavedení tramvaje prioritou následujícího volebního období,“ uvádí jejich odpověď na anketní otázku. „Základní povinností radnice je informovat obyvatele o plánovaných projektech VČAS, srozumitelně a v souvislostech. Dalším krokem je moderovaná diskuse, sběr připomínek a jejich věcné vypořádání. Bez toho nelze pokračovat dál.“

Osobní poznámka: Zelení jsou de facto jedinou dlouhodobě fungující opozicí na Praze 6 a navíc jediným uskupením, které se opravdu zapojuje do místního dění. Paní Petra Kolínská a pan Antonín Nechvátal (č. 1 a č. 2) opravdu aktivně pomáhají řadě občanských sdružení. Z bezpočtu osobních setkání vyplývá, že se nejedná o „ulítlé baťůřkáře“ (jak bývají Zelení někdy vnímáni), ale o rozumné politiky s vizí. (P.S. Na č. 12 kandiduje Jiří Škvor, provozovatel webu Praha 6 ztrácí tvář, který udělal pro informování lidí na Praze 6 více, než všichni politici dohromady…)

Piráti: Bez širší koncepce nemá tramvaj smysl

Postoje pirátů jsou jasné – říkají, že vše je zkrátka potřeba naplánovat koncepčně. „Vzhledem k plánovaným změnám nemá v tuto chvíli smysl řešit tramvajovou trať. Koncepce dopravy na Dědinu by se měla řešit v návaznosti na záměry investora Central Group, na otevření nových zastávek metra a také řešení obslužnosti letiště,“ uvedli.

Osobní poznámka: Pokud se ptáte, proč zmiňuji piráty na třetím místě, důvod je prostý: v různých debatách jsou na Praze 6 i v Ruzyni a Liboci slyšet více, než by se mohlo na takto malou stranu zdát.

TOP 09: Magistrát již na tramvaji netrvá

TOP 09 na Praze 6 patří k velkým opozičním stranám, v očích obyvatel Liboce a Ruzyně však bývá asociována s pražským magistrátem (a tedy klíčovým zadavatelem tramvajového projektu). I její postoje jsou však poměrně vyhraněné a v různých předvolebních debatách představitelé místní organizace TOP 09 opakovali, že v případě svého vítězství budou prosazovat hlubokou revizi těchto plánů. A zdůrazňují, že svými silami již primátora Hudečka přesvědčili o tom, aby vše bylo jinak. „Výstavbu tramvajové trati můžeme odmítnout a její realizaci zastavit,“ uvádějí v odpovědi na otázky. „Aktuální stanovisko magistrátu je jasné, stručně řečeno neprosazujeme výstavbu tramvajové trati za každou cenu, budeme respektovat stanovisko místních občanů.“

Osobní poznámka: Požádal jsem TOP 09 na Praze 9, zda by bylo možné od magistrátu získat nějaké oficiální potvrzení toho, že „vše může být jinak“…. Uvidíme…

ANO: Jsme proti necitlivé variantně tramvaje

Hnutí Ano je na Praze 6 zcela novým uskupením, které se dosud nijak neprofilovalo. Odpovědi na anketní otázky jsou nicméně jasné. „Budování tramvajové linky na Dědinu se nám jeví značně rozporuplné. Prioritou se zdá dle místních obyvatel opravdu parkovací stání. Nejsme rezolutně proti tramvaji, ale proti této necitlivě navržené variantě,“ uvádí strana. „Výstavba „superměsta“ je projekt megalomanský, hnutí ANO jej nebude v této podobě podporovat“.

Osobní poznámka: Hnutí Ano nelze upřít snahu opravdu zjistit, co se na Ruzyni a Liboci děje – pan Petr Macháček (kandidát č. 12) z Ruzyně pořádal v posledních týdnech pravidelná setkání s občany, což není postup zcela samozřejmý a běžný.

KSČM: Trasu tramvaje je třeba řešit

I komunistická strana patří ke stranám s pochybnostmi o konkrétním technickém řešení prodloužení tramvaje. „Od počátku vnímám problém trasování jako velmi citlivou otázku, kterou politické vedení radnice má řešit ve spojení s odborníky a veřejností,“ uvádí její představitel v odpovědi na anketní otázku. „Základní pochybení radnice, resp. vládnoucí koalice ODS a ČSSD, která má určující vliv na rozhodování samosprávy, spatřuji v tom, že ona většina rozhoduje o naplnění svých představ sama aniž by záměry, či projekty předem vykomunikovala s veřejností.“

Osobní poznámka: Ač rozhodně nepatřím k příznivcům KSČM, spolu se Zelenými jejich zastupitelé opravdu fungují ve výrazně aktivním módu. A jak jsem mnohokrát zaslechl z úst lidí zejména na Dědině, jediní, kdo kromě Zelených reagují například na emaily s žádostí o podporu, jsou právě komunisté.

 

DOKUMENT: Plné znění odpovědí:

Otázky:
1. Jaký je obecně váš postoj k rozšíření tramvajové trati na Dědinu a k plánovaným developerským projektům (zejména k výstavbě „superměsta“ pro 15 000 lidí)? Co konkrétního byste změnili/zachovali na stávajícím přístupu radnice?
2. Co konkrétního plánujete udělat pro to, aby rozvoj Liboce a Ruzyně byl opravdu harmonický?

STAN (Starostové a nezávislí)

1. Projekt prodloužení tramvajové tratě je předčasný a v současné době nepotřebný. Zcela odmítáme zjednosměrnění nebo dokonce úplné zaslepení Vlastiny ulice před britskou školou, protože by to odklonilo hlavní dopravu do vedlejších ulic mezi obytné domy a vilky! Stavba tramvajové trati zcela změní klidný charakter lokality, zruší minimálně 130 parkovacích míst na Dědině a zhorší životní prostředí (hluk, prach, přivedení tranzitní dopravy mezi Vypichem a Evropskou). V otázce „superměsta“ požadujeme změnu územního plánu tak, aby byl zachován charakter vilové čtvrti. Jinak dojde k zničení a přetvoření unikátní lokality a vzniku dalších mrtvých zón (viz Nová Liboc u Libockého rybníka) kvůli výdělku Central Group a dalších developerů. Nebudeme bránit rozvoji tohoto území, ale chceme udržet tradiční povahu lokality a zajistit šetrné vazby na stávající zástavbu. Na rozdíl od současného vedení radnice (ODS a ČSSD) budeme otázky celkového rozvoje Liboce a Ruzyně řešit s občany!
2. Kromě výše zmíněného odhodlání plánovat koncepční rozvoj Liboce a Ruzyně spolu s místními občany bychom rádi prosadili výstavbu 3 nových dětských hřišťv Liboci na tradičních místech;opravu a předláždění chodníkův Liboci tradiční pražskou mozaikou; prodej obecních pozemků mezi bloky domů za příznivou cenu jejich skutečným uživatelům; a do budoucna vybudování zeleného koridoru z Hostivice až do Veleslavína včetně navazujících cyklostezek spojujících Veleslavín, Hvězdu, Šárku, Liboc, Ruzyni a Hostivice (trasa by směrem od letiště přibližně kopírovala vlakovou trať a využívala stávajících pásů zeleně).

Za STAN (Starostové a nezávislí) Petr Prokop, Liboc, Oldřich Kužílek, Liboc

Zelení

1. Základní povinností radnice je informovat obyvatele o plánovaných projektech VČAS, srozumitelně a v souvislostech. Dalším krokem je moderovaná diskuse, sběr připomínek a jejich věcné vypořádání. Bez toho nelze pokračovat dál. Důležitá je koordinace všech projektů, které jsou v území zamýšleny.

Proměna skladového areálu ve čtvrt města musí být  přiměřená, stávající návrh je pro příliš velký počet obyvatel /počítá se zástavbou až šestipodlažními bytovými domy/, musí organicky navazovat na okolní vilkovou zástavbu a nevytvářet barieru vůči sídlišti.  Musí být zajištěna dostatečná občanská vybavenost a lokalita nesmí být zatížena nárůstem automobilové dopravy.

Tramvaj by měla být součástí výstavby nové čtvrti a koordinována s modernizací železniční trati a výstavbou záchytného parkoviště u železniční zastávky Ruzyně. Proto není zavedení tramvaje prioritou následujícího volebního období.

2. Za základní považujeme zapojení veřejnosti do rozhodování o všech projektech. Zavedení parkovacích zón pro ochranu rezidentů. Budeme prosazovat zpracování regulačního plánu pro přeměnu skladového areálu a armádního areálu v novou čtvrť.

Zelení Praha 6

Piráti

1. Bohužel k plánovaným developerským projektům a k záměrům Central Group, které koupilo pozemky, kde jsou aktuálně sklady, nemáme dostatek informací. Pokud budou projekty dobře naplánované, mohlo by se za pomoci investora prostředí v okolí Liboce a Ruzyně zlepšit (ostatně téměř cokoli je lepší než sklady). Jsou to však pouze očekávání a bez dalších informací je stanovisko složité formulovat. Co se týká tramvaje, vzhledem k plánovaným změnám nemá v tuto chvíli smysl řešit tramvajovou trať. Koncepce dopravy na Dědinu by se měla řešit v návaznosti na záměry investora Central Group, na otevření nových zastávek metra a také řešení obslužnosti letiště atd.

2. Je třeba získat informace o záměrech investora a společně s ním, s odborníky a s občany Liboce a Ruzyně sestavit komplexní plán rozvoje oblasti včetně toho, jak bude v oblasti řešená doprava.

Viktor Mahrik, člen předsednictva KS Praha

 

Hnutí ANO

1. A) budování tramvajové linky na Dědinu se nám jeví značně rozporuplné. Prioritou se zdá dle místních obyvatel opravdu parkovací stání. Nejsme rezolutně proti tramvaji, ale proti této necitlivě navržené variantě, prioritou zůstává spojení Praha-Kladno a zvýšení parkovacích stání v dané lokalitě.

Řešení chceme hledat spolu s obyvateli této krajní „zelené“ části Prahy 6.

1. B) Výstavba „superměsta“ je projekt megalomanský, hnutí ANO jej nebude v této podobě podporovat, avšak řešení stávajících vojenských a skladových prostor se bude muset najít. Rozhodnout by měli opět i občané a sousedé Dědiny, Liboce a dalších částí, kterých se to týká. Stejně tak budeme bojovat o zachování Divoké Šárky a vodní nádrže Džbán.

2. Hovořili jsme s jednotlivými občany i se zástupci místních sdružení. Všichni vyjádřili nespokojenost s (ne)komunikací radnice Prahy 6 i magistrátu. Jsou frustrováni z nekoncepčního přístupu k projektům.  Individuální posuzování projektů bez celkové dlouhodobé koncepce.

Hnutí ANO bude navrhovat analýzu všech developerských projektů v lokalitě a komplexní řešení s dlouhodobou vizí a odpovídající infrastrukturou. Jsme jednoznačně pro další rozvoj a rozkvět této klidné a “zelené” lokality. Vše však musí mít dlouhodobou ucelenou koncepci a být v zájmu místních obyvatel, je ale patrné, že se nikdy nezavděčíte všem.

Budeme otevřeně komunikovat s našimi spoluobčany formou cílených diskuzí v dané lokalitě a vytvoříme internetovou aplikaci, kde bude, po přihlášení, mít možnost hlasovat a vložit komentář k danému tématu každý občan této lokality.

Patricie Pražáková, ANO Praha 6

 TOP 09

Každý nový záměr dává podnět k novému pohledu na území a vyhodnocení dosavadních vlastností. Výstavba tramvajové trati je výrazným zásahem do území Dědiny a vyžádá si novou organizaci území, nové pěší trasy, dopravní obsluhu, nové návaznosti na stávající vybavenost. Vnese problém do stávajících parkovacích ploch. Vnese nový pohled na hlukové podmínky i čistotu ovzduší v ulici Vlastině. Společně s tratí je v území připravována i změna územního plánu pro stávající skladový areál. Celkově lze říci, že území Ruzyně – Dědiny dozná uvedenými záměry zásadní posun ve stávají úrovni klidu a obytného komfortu. Tento posun může být pro celé území pozitivní, či velmi negativní a zatěžující.  Současný „stav věcí“ na tento problém neodpovídá –  co více vůbec se s ním nezabývá. Tento stav velmi silně vnímáme a budeme max. podporovat diskuze a řešení variant, které prokážou budoucí stav a jeho pozitivní či negativní dopad na stávající obytné území. TOP 09 Praha 6 bude podporovat vyhlášení místního referenda a jeho výsledky bude následně prosazovat.

Vzhledem k tomu, že přeměna skladových areálu je neodvratná,  je nutno se zamyslet nad celkovým řešením území z několika základních pohledů – jeho budoucí kapacita, jeho budoucí dopravní obsluha a jeho kvalitní standard bydlení, který nebude budoucími záměry  poškozen.

Co můžeme odmítnout a co můžeme společnými silami zastavit či ovlivnit.

A/ výstavbu tramvajové trati můžeme odmítnout a její realizaci zastavit. Aktuální stanovisko magistrátu je jasné, stručně řečeno neprosazujeme výstavbu tramvajové trati za každou cenu, budeme respektovat stanovisko místních občanů. Je připraveno alternativní řešení, a to rychlodráhou.

B/ výstavbu na území skladových areálů nemůžeme zastavit, můžeme pouze do určité míry ovlivnit její kapacitu a její funkční využití (umístění vybavenosti – škola, služby…)

Jak v tuto chvíli postupovat? Je nutno vše řešit koncepčně a zvažovat co do území přinese přestavba areálu, jak zatíží stávající obytné území , ať již využíváním stávající vybavenosti, školy, dopravní infrastruktury, jak vzroste doprava na místních silnicích a čím je možno řešit její minimalizaci.

Obě území spolu souvisejí a nelze je od sebe oddělit, dříve či později dojde k jejich provázání a vzájemné prostupnosti.

TOP 09, jako zásadní změnu postoje radnice, nabízí občanům daleko větší informovanost, respektování zájmů a stanovisek občanů, účast občanů na rozhodovacím procesu. Nechceme prosazovat své zájmy, ale zájmy občanů.

Pro harmonický rozvoj oblasti Ruzyně a Liboci bude TOP 09 prosazovat koncepční komplexní přístup. To znamená řešit otázky dopravy, propojení MHD s obytnými částmi, parkování, novou výstavbu a její dopady jako celek. Otevřeně seznamovat místní obyvatele se všemi negativy i pozitivy a respektovat jejich rozhodnutí.

TOP 09 Praha 6

 

KSČM

Dobrý den,

základní pochybení radnice, resp. vládnoucí koalice ODS a ČSSD, která má určující vliv na rozhodování samosprávy spatřuji v tom, že ona většina rozhoduje o naplnění svých představ sama, aniž by záměry, či projekty předem vykomunikovala s veřejností. Přitom neexistuje zřejmá vstřícnost politického vedení radnice, aby občané, spolky i širší veřejnost mohla činnost a rozhodování samosprávy v průběhu volebního období efektivně ovlivňovat. To vyplývá z jakési přežívající ch y b n é představy, že občan má právo jít k volbám a jednou za čtyři roky rozhodovat o složení zastupitelstva, ostatní je pak na zvolených zástupcích a zejména na majoritě, která volbami dostane mandát vládnout. Tomu odpovídá i komunistickou opozicí kritizovaná praxe, že komise jednají uzavřeně a jednací řád znemožňuje přítomnost veřejnosti. Členové Rady se dle mého soudu jen formálně jednou do roka setkávají s místními občany. Celá řada otázek není předmětem včasného projednání s občany vůbec. Ostatně také program jednání zastupitelstva MČ je častokrát pouze „realitní kancelář“, kde se schvalují kdejaké majetkové postupy a finanční záležitosti, ale na koncepční otázky čas nezbývá.

Za bezmála 8 let, kdy působím v komisi územního rozvoje jsem vždy důsledně vystupoval proti takovým podnikatelským záměrům, které vyhovovaly developerům v jejich touze po zvyšování zisků a zjevně směřovaly k potlačení charakteru obce Liboc, tak jak se historicky utvářela po řadu desetiletí. Bohužel jsem zůstával v tomto odporu osamocen s kolegou MUDr. Nechvátalem ze SZ. Většinový názor byl k developerům vstřícnější, když takovýto poměr složení orgánů radnice vyplýval z výsledků voleb. Za stávající situace, kdy za mnohými politickými subjekty vyčuhuje developerský zájem nebo dokonce osobní angažovanost mezi kandidáty, vzrůstají moje vážné obavy o budoucnost rozhodovacích procesů na radnici MČ i ve velké Praze. Čí zájmy budou prosazovat politici, které vidíme na plošných reklamách a plakátech umístěných na sloupech osvětlení ulic, jejichž volební kampaň je financována developery?

Pokud jde o tram spojení na Dědinu, mělo vždy mojí podporu z důvodů zkvalitnění obslužnosti území a zlepšení životního prostředí. Od počátku vnímám problém trasování jako velmi citlivou otázku, kterou politické vedení radnice má řešit ve spojení s odborníky a veřejností. Mám důvod být přesvědčen, že stávající politické vedení radnice se nedostatečně v dané věci angažovalo. Chápu vážné obavy občanů bydlících v ul. Vlastina, kteří z dostupných informací mají obavy ze zhoršení životního prostředí. Přitom v dané věci samozřejmě nejde jen o trasování tram trati, ale o napojení dalších komunikací, v nichž lze spatřovat růst dopravní zátěže s nežádoucími dopady na životní prostředí. Patřím k menšinové části zastupitelstva MČ, která je opozicí a jejíž povinností je nepřehlížet vážná pochybení vedení radnice, kritizovat je a vznášet vlastní návrhy. To jsem učinil i v této věci, žádal jsem, aby MČ iniciovala za účasti investora v komunikaci s odborníky a veřejností jednání s cílem najít takové řešení, které omezí negativní dopady dopravního řešení na minimum, když jsem si vědom, že zcela odstranit je nelze. Jak to dopadlo všichni vědí. Přál bych si, aby v komunálních volbách voliči nepodlehli líbivým slibům a vyumělkovaným tvářím, ale aby si při svém rozhodování položili otázku, kdo a jak bere na zřetel jejich oprávněné zájmy. Mám za to, že nejen politika na Praze 6 potřebuje radikální změnu. Dočkáme se jí?

Byť v místě nebydlím, mnohé problémy a potíže Dědiny a Liboce znám z komunikace se svými voliči, ale i širší veřejností. Jejich řešení má podporu komunistických zastupitelů. Patří k nim nejen potřeba revitalizace okolí rybníka v Liboci, či požadavek na zachování zeleně a rázu obce, ale také problémy spojené s nedostatkem parkovacích míst na Dědině nebo potíže s MHD. Víme o obavách občanů v souvislosti se záměrem výstavby tram trati, či přiléhající nové městské čtvrti, která se počtem obyvatel rovná malému městu. Nechci utíkat k laciným slibům. To, co mohu slíbit, je jistota, že pokud voliči dají kandidátům KSČM mandát, naleznou u nás podporu pro to, aby mohli v průběhu volebního období vstupovat do komunální politiky a ovlivňovat tak rozhodování samosprávy. Budeme tak jako dříve požadovat, aby ani menšinový názor nezapadl a byl odpovědně brán při rozhodování v úvahu. A samozřejmě budeme důsledně prosazovat volební program KSČM, který se v řadě oblastí dotýká i života obyvatel v Liboci, Ruzyni i na Dědině.

JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel MČ Praha 6, klub KSČM

Comments are closed.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open