Mezi Evropskou třídou a ulicí Navigátorů vznikne P+R parkoviště pro přibližně 150 aut. Postaví ho soukromý investor, provoz by však měl dle dostupných informací být spolufinancován magistrátem. Web Liboc.info o tom informovala radnice Prahy 6 s tím, že by ráda znala názor místních.

Třípodlažní budova naváže na již existující tři parkovací domy postavené v osmdesátých letech. Na rozdíl od nich se však do ní bude přijíždět z Evropské a vyjíždět do Navigátorů, případně Radistů a dále do Dědinské.

parkoviště P+R Navigátorů
Jedna z variant toho, jak by mohl parkovací dům vypadat. Zdroj: radnice Prahy 6

To s sebou samozřejmě přinese zvýšení dopravy v okolí parkoviště, podle radnice však nepůjde o zvýšení nijak zásadní. “Radnice si je vědoma zvýšení dopravní zátěže, nicméně je toho názoru, že plus minus 144 aut vyjíždějících z parkoviště denně až tak kritickou zátěž pro lokalitu nepředstavuje – je to P+R, tedy se nepočítá s nijak velkou fluktuací parkujících,” uvádí Vladimír Šuvarina, předseda dopravní komise, která bude o projektu jednat v polovině ledna.

Jiná možnost než výjezd do ulice Navigátorů podle něj nedává smysl – parkoviště by bylo v podstatě nepoužitelné, protože při výjezdu na Evropskou by nebylo možné otočit se zpět do směru ven z Prahy. “Návrat aut zpět na Evropskou bohužel nedává v režimu P+R moc smysl, protože první legální možnost otočení se je až odbočení do ulice Vlastina,” dodává s tím, že případné vybudování křižovatky, která by otočení umožnila, není realistické a navíc by ještě více zkomplikovalo dopravu na Evropské.

Parkoviště P+R Navigátorů
Poloha plánovaného parkoviště v širších souvislostech. Podklad: Google.com

Jak by přesně parkoviště fungovalo, zatím není úplně jasné – investor, společnost Akro Real, má dle dostupných informací rámcovou dohodu s magistrátem. Ten by provoz financoval tak, aby byla místa za symbolický poplatek (obvykle kolem 20 korun za den) k dispozici dojíždějícím, ale také místním občanům.

Což by se dle radnice mohlo “hodit” poté, co dříve či později budou v oblasti zavedeny zóny placeného stání – již nyní ulice Navigátorů, podobně jako sídliště na Dědině, slouží jako neoficiální odstavné parkoviště pro Střední Čechy i letiště.

“Obecně jsem toho názoru, že dopady na lokalitu jsou v podstatě minimální, zatímco přínos P+R parkoviště je myslím těžko zpochybnitelný,” uvádí Šuvarina s tím, že by rád znal názor místní, ať už spolků, nebo přímo občanů. Jeho email: vsuvarina@praha6.cz

16 komentářů

 1. Kamila Dlouhá says:

  Dobrý den, souhlasím s výstavbou dalšího parkovacího domu

  • Filip Dlouhý says:

   Ano, ale na Dlouhé Míly, ne to tahat do Prahy !
   Veškerá parkovistě na okraj nebo k letišti.

  • Rampasová says:

   Prostor pro P+R je na Dlouhé míli, ne v rezidenční, dosud relativně klidné části sídliště.

 2. Viktor Polzer says:

  Dobrý den, jakožto obyvatel dotčené lokality s výstavbou P+R na daném místě nesouhlasím z následujících důvodů:

  1. auta budou vyjíždět přes rezidenční oblast, ve které bydlí rodiny s dětmi. Každé auto navíc je zbytečné;

  2. v okolí jsou mnohem vhodnější místa pro P+R, např. prostor mezi ulicemi Pilotů a Drnovská, nebo za ulicí Drnovská směrem k OC Šestka;

  3. dokud nebudou zavedeny zóny, tak budou Středočeši a dovolenkáři stejně nejprve obsazovat místa mimo parkovací dům, protože je to jednodušší, rychlejší a zadarmo;

  4. po zavedení zón se bude muset problém s parkováním stejně řešit ve větším měřítku.

  Dle mého názoru je přínos P+R na tomto místě pro obyvatele Dědiny nulový. Tento projekt směřuje k tomu, že ve finále bude magistrát z našich daní dotovat parkovací dům, my nebudeme mít nadále kde parkovat a obytnou oblastí bude projíždět více aut.

  Zaměřte se prosím na zavedení parkovacích zón na Dědině a vybudování parkovišť na místech, kde to obyvatele Dědiny nebude obtěžovat.

  • Liboc.info says:

   Vážený pane Polzere, díky za komentář, jen ho, prosím, směřujte na radnici, tedy na pana Šuvarinu, zda na tomto místě se k nim asi nedostane. Díky! JR

 3. Robert Virt says:

  Dobrý den, přijde mi tento stavební záměr jako příležitost především i pro ty, co čekají na vyzvednutí někoho na letišti. Za dvacet korun a v dojezdové vzdálenosti pěti minut to tedy nemusí být na parkovišti 140 aut denně, ale i mnohonásobně více. Navíc výjezd do čtvrti s rodinnými domky, kde se v současnosti větší vozidla nemohou plynule míjet je zcela nesmyslný. Také navrhované vedení chodníků pro pěší směrem k vytíženým autobusovým zastávkám je nesmyslně dlouhé a je jasné, že všichni si cestu budou zkracovat. Křižovatka ulic Navigátorů, Letecké a Radistů je i v současnosti na hranici bezpečné průjezdnosti. Je nepochopitelné, proč se radnice do této poměrně husté zástavby snaží dostat další dopravní zatížení, když o pár stovek metrů směrem k letišti jsou zcela volné plochy??? Pro místní občany jsou současná parkovací místa zcela vyhovující, pokud jim je nezabírají ti, co v Praze pracují a bydlí mimo Prahu a nebo ti, co si zde nechávají auta při cestě na letiště…

  • Miroslav Kraus says:

   Zcela s vámi souhlasím, jen pošlete prosím tento názor p.Šuvarinovi, vedoucímu dopravního odboru MÚ Praha 6, který k tomuto projektu zpracovává stanovisko.

 4. Ing. Miroslav Kraus says:

  Domnívám se rovněž, že tato lokalita se jeví jako jedno z nejhoršich možných řešení pro výstavbu P+R parkovacích domů v dané oblasti. A to nejen z hlediska zhoršení dopravní situace a životních podmínek v obydlené lokalitě u výjezdu z parkovacího domu, ale i u vjezdu z Evropské ulice, kde je pro přijíždějící automobilisty vyhražen pouze jeden jízdní pruh a v dopravní špičce se tam tvoří kolony.
  Radnice by měla trvat na již dříve připravené koncepční výstavbě P+R parkovacího domu mimo rezidenční zónu, v místě plánované konečné stanici tramvají na Dlouhé Míli, která byla i schválení EIA.

 5. D. Nováková says:

  Dobrý den, plně se ztotožňuji s předchozími příspěvky. Navíc se tady nebavíme o záměru radnice Prahy 6, ale o projektu soukromého investora Ing. Lukáše Najmana (AKRO land s.r.o) z Vršovic. Tyto pozemky, včetně stávajích chodníků mu radnice v červnu 2017 prodala jako zelenou plochu. Proto to není bohulibý záměr pro byvatele Prahy 6, ale něco zcela jiného. V každém případě opět tato část Prahy 6 přijde o zeleň stejně jako v případě soukromé výstavby skeletových bytových domů podél Evropské na straně parku Šárka. Proč mají obyvatelé této lokality trpět nejen za přibližující se letiště (paralelní dráha), za zvýšení provozu díky nedokončenému severnímu obchvatu, ale i za parkování Středočechů a dovolenkářů… Tento záměr je zcela v nesouladou s hlásaným trendem radnice, slibují zeleň a co nejnižší dopravní zatížení. Ještě detail, křížení vjezdu do garáží s autobusem bude pravděpodobně stejný paskvil jako příjezd autobusů do stanice Veleslavín, kdy musí nelogicky autobusy zajíždět na konečnou až po průjezdu křižovatkou…

  • Miroslav Kraus says:

   Prosím směrujte svoji odpověď na p. Šuvarinu, vedoucího dopravního odboru MÚ Praha 6. Již jsem s ním v tomto duchu korespondoval a on mi odpověděl, že můj názor je zatím ojedinělý.
   Myslím, že je to tím, že lidé z dotčené oblasti o tom vůbec nevědí.

 6. D. Nováková says:

  Dobrý den, hlavně bychom měli zabránit tomu, aby se zde prováděla výstavba parkovacího domu „pod zástěrkou“ pomoci obyvatelům Prahy 6. Přitom se můžeme domnívat o pravém opaku.

  Proč jsou naše finance využívány radnicí k obchodnímu záměru soukromého investora na tento „zvláštní“ projekt???

  Jak je možné, že si soukromý investor mohl zakoupit tyto pozemky zelené plochy v roce 2017 a nehrozí zde nějaká možnost tunelování veřejných prostředků???

  Je zcela jasné, že tento parkovací dům do této oblasti přivede denně stovky aut. Ta budou vyjíždět zpět mimo Prahu přes hustou zástavbu Dědiny. Jaký to má tedy přínos pro místní obyvatele???

  Při vjezdu do garáží P+R budou tato auta na Evropské křižovat autobusy vjíždějící do zastávky Dědina. Nebudou se zde tvořit další kolony, nenastane zdržování MHD???

  Kam pojedou vozidla v případě zaplnění těchto garáží? Budou muset pokračovat po Evropské a pak odbočit do Vlastiny a jet zpět přes Dědinu na nová P+R směrem k letišti a nebudou přitom hledat volná místa právě v oblasti Dědiny???

  Jak bude nahrazena zeleň s výsadbou již vzrostlých stromů vykácená při výstavbě tohoto nového parkoviště P+R???

 7. MARTINA says:

  Neuvěřitelné …veškerou zeleň zastavme garazemi..KDYŽ Už PARKOVACÍ STÁNÍ…TAK PODZEMNÍ…jezdím z Dědiny do práce MHD…a nevidím jediný důvod proč nevyužít právě parkoviště OC Šestka viz. střecha..poloprázdné parkoviště a „Dům Duchů“ pro tyto účely….Děkuji

 8. Zuzana a Jiří Kaprovi says:

  Dobrý večer všem

  navzdory skutečnosti, že projekt vzniká na pozemku původně v minulosti již určeném pro stavbu garáží, je nutné věc hodnotit aktuální optikou, která reflektuje jednak aktuální úpravu ochrany životního prostředí v ČR, ochranu zeleně a funkci městské zeleně v současnosti, kdy zažíváme dlouhotrvající období sucha, jednak aktuální dopravní situaci v dané lokalitě, která je zcela odlišná od dob vzniku sídliště Dědina a vzniku záměru výstavby garáží na dotčeném pozemku.
  Využití přirozené zelené ochrany, kterou vytvářejí stromy a další vzrostlá vegetace valu, který se rozprostírá na dotčeném pozemku pro stavbu parkovacího domu, je dle našeho názoru naprosto bezohledným a koncepčně urbanisticky špatným řešení. Takové řešení nepřináší rezidenční oblasti Dědina žádné pozitivum, ale naopak zhoršuje životní prostředí, podmínky života obyvatel dotčených ulic. Ubírá stávající otevřená parkovací místa v ulici Navigátorů a přivádí do již nyní dopravně kolabující zóny další dopravní zátěž, neboť počítá s tím, že výjezd z parkovacího domu bude nasměrován do ulice Navigátorů a přilehlých ulic. Tyto ulice – spíš uličky – jsou již dnes nebezpečným místem pro chodce (nejen nevidomé) a nelze je již dnes plynule autem projet.
  Druhý pohled je pragmatický vzhledem k přínosu očekávaného řešení situace parkujících dojíždějících lidí ze Středočeského kraje. Projekt je prezentován jako projekt P + R, který má přispět k řešení parkování obyvatel Středočeského, možná i Ústeckého, příp. dalšího kraje dojíždějících za prací do hlavního města. To je dle našeho názoru a zkušeností velice zavádějící a klamavé. Cca150 uvažovaných parkovacích míst, o kterých projekt hovoří, je v počtu dojíždějících lidí za prací do hl.m. Prahy naprosto mizivé číslo, které komplexní problém záchytného parkování nemůže vyřešit. Je třeba vzít v úvahu, že stávající otevřená parkovací místa před valem v celkovém počtu cca 30 jsou – vedle zmíněných dojíždějících lidí za prací – využívána lidmi cestujícími z letiště V. Havla, dále rezidenty jiných pražských čtvrtí, ale i vzdálenějších oblastí republiky.
  Souhrnem – Co by tedy dle našeho názoru realizace stavby přinesla?
  negativní dopad na životní prostředí dotčené zóny,
  likvidaci vzrostlých stromů a keřů,
  zvýšení dopravních rizik pro chodce i motoristy v dotčené zóně,
  nezmenšení problému záchytného parkování – kapacita projektu v relaci k počtu dojíždějících je zanedbatelná,
  úbytek stávajících cca 30 otevřených parkovacích míst před valem původně logicky vybudovaných pro obyvatele protilehlého domu.

  V závěru si dovolujeme učinit ještě jednu úvahu – opravdu je vhodné posilovat vylidňování krajů ČR, odliv produktivních pracovníků z regionů ČR vytvářením parkovacích slumů, a to z peněz daňových poplatníků? Je ona modla „mobility lidských zdrojů“ a její stimulace z veřejných peněz opravdu to, co nám všem prospěje? Nebo snad prospěje pouze někomu?
  Není i v tomto našem případě čas na uplatnění zdravého rozumu, slušnosti, udržitelného urbanismu, úcty k zeleni?

  14.2.2019
  Zuzana a Jiří Kaprovi

 9. D. Nováková says:

  Tak přes všechny tyto postřehy a intervence (p. Šuvarina ani neodpověděl na emaily) se v daném místě dnes začalo vyměřování parkovacího domu…