Radnice Prahy 6 nebude letos analyzovat výsledky testování, které ve školách provádí společnost Scio. Vyplývá to z oficiálního stanoviska městské částí.

Tento krok vyplývá z oficiálních e-mailů a následně i komunikace dle “zákona 106”, tedy zákona o svobodném přístupu k informacím (v plném znění jsou odpovědi níže na stránce). 

Autor článku: Jan Rybář, Liboc.info

Scio testy Praha 6
Přehled testů a studií, které pro MČ Praha 6 připravila v minulých letech společnost Scio (oficiálním jménem www.scio.cz, s.r.o.)… Zdroj: Registr smluv

Aktualizace 20. června 2024, 12:20 h. Radní pro školství a místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková vnesla do tohoto tématu zásadní zvrat – v diskusi pod článkem v komunitní FB skupině Dědinská parta uvedla, že poté, co proběhnou testy na školách, bude radnice „centrálně sbírat výsledky“ testovaní. To však dříve kategoricky popřela vedoucí odboru školství Marie Kubíková. „Ke zrušení SCIO testování samozřejmě nedošlo, jen si nyní budou školy platit testování samy a radnice bude sbírat centrálně výsledky! Dohodli jsme se s řediteli ZŠ na testování 6. a 9. tříd!“ napsala místostarostka ze svého oficiálního účtu (prinstscreen níže na stránce). Pokouším se ověřit, jak tato situace mohla nastat.

Testování sice na některých školách v tomto školním roce probíhá, radnice však nezkoumala, na kterých. “MČ Praha 6 nedisponuje informacemi o tom, v jakých školách bude probíhat ve školním roce 2023/24 testování společností www.scio.cz, s.r.o.,” uvedla v květnu jménem radnice Ing. Marie Kubíková, vedoucí odboru školství a bývalá radní za ODS. A doplnila, že se MČ Praha 6 nezabývala možností vyžádat si výsledky přímo od škol.

Jedná se o poměrně dramatickou změnu – v minulých letech MČ Praha 6 u společnosti Scio (oficiálním jménem www.scio.cz, s.r.o.) objednávala velmi podrobné analýzy, jen v roce 2022 registr smluv eviduje dvě položky za dohromady zhruba milion Kč (bez DPH).

Výsledky těchto analýz představují mimořádně cenná data pro hodnocení škol, vedoucích pracovníků, ale i práce odboru školství. I proto je tento krok velmi překvapivý, a to zejména s ohledem na načasování. V souvislosti s kritickým nedostatkem míst na středních školách nyní stoupá tlak na vedení škol, aby se souředila právě na český jazyk a matematiku, které – mimo jiné – testování monitoruje. A výsledky dávají odborníkům i rodičům možnost získat přehled o tom, jak si která škola stojí.

Proč radnice přistoupila k takto radikálnímu kroku, z komunikace není jasné, ale už jsem s prosbou o komentář oslovil polické představitelé Prahy 6 a článek budu průběžně doplňovat.

Z prohlášení radnice navíc jasně vyplývá, že se nejedná o snahu odboru školství skrýt výsledky před veřejností, odborníky nebo opozicí. Marie Kubíková kategoricky odmítla, že by se  městská část v minulosti zabývala možností vyžádat si později data přímo od škol. “Ne, nezabývala,” uvedla.

Stejně razantně odmítla, že by byla možnost získání těchto informací od škol předmětem formální nebo neformální komunikace či schůzky v rámci MČ Praha 6, případně mezi představiteli MČ Praha 6 a zástupců škol. “Ne, nebyla,” doplnila v oficiální komunikaci dle zákona 106.

Zatímco občané si tedy mohou vyžádat výsledky testování společnosti Scio přímo od škol, ze stanoviska radnice vyplývá, že odbor školství se zřejmě spokojí pouze s výročními zprávami škol, které publikují vybrané pasáže z výsledků.

Dokument – stanoviska MČ Praha 6:

(Zde je plné znění otázek a odpovědí, z prostorových důvodů neobsahují oslovení a další formality, které samozřejmě e-maily a datové zprávy obsahovaly).

1. Otázky a odpovědi (duben 2024) – e-mail: – Bc. Karel Čermák, metodik:

Otázka: Probíhalo v roce 2023 (případně 2024) testování (nebo jakýkoliv jiný výzkum) škol v MČ Praha 6 společností Scio (obchodní název: www.scio.cz, s.r.o.)?

(… ) v r. 2023, ani v r. 2024, Úřad MČ Praha 6 neobjednával od www.scio.cz, s.r.o. žádné testování (nebo jakýkoliv jiný výzkum) škol MČ Praha 6.

Otázka: Doplňující dotaz: Scio testování v tomto školním roce probíhá opět ve všech školách na Praze 6?

(…) zda Scio testování v tomto školním roce probíhá opět ve všech školách na Praze 6 mi není známo. Školy své evaluační nástroje uvádějí až zpětně ve výročních zprávách. Odbor školství Úřadu MČ Praha 6 žádné testování zřizovaných škol pro aktuální školní rok neobjednával.

2. Otázky a odpovědi 2. 5. 2024 – dle zákona 106 –  Ing. Marie Kubíková, vedoucí odboru:

K Vašim dotazům:

  1. Disponuje MČ Praha 6 informacemi o tom, v jakých školách bude probíhat ve školním roce 2023/24 testování společností Scio (www.scio.cz, s.r.o.)? Pokud ano, v jakých?
  2. Získá MČ Praha 6 výsledky testování od škol, v nichž proběhne? Případně přímo od společnosti Scio? Pokud ano, v jaké podobě tyto informace obdrží a kdy se tak stane?

sdělujeme:

ad 1. MČ Praha 6 nedisponuje informacemi o tom, v jakých školách bude probíhat ve školním roce 2023/24 testování společností www.scio.cz, s.r.o..

ad 2. MČ Praha 6 dosud nepožadovala ani po školách, ani po společností www.scio.cz, s.r.o., výsledky testování, které neobjednávala.

Ohledně dotazu 2. si dovolujeme upozornit na rozpor se zněním § 2 (4) výše zmíněného zákona: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Naše odpověď proto vychází ze zkušeností a z poznatků minulých let.

 

3. Otázky a odpovědi 23. 5. – zákon 106 –  Ing. Marie Kubíková, vedoucí odboru:

K Vašim dotazům

  1. Zabývala se MČ Praha 6 v minulosti možností, že by si výsledky testování společností Scio vyžádala v tomto školním roce přímo od škol?
  2. Byla možnost získání těchto informací od škol předmětem formální nebo neformální komunikace nebo schůzky v rámci MČ Praha 6, případně mezi představiteli MČ Praha 6 a zástupců škol?
  3. Pokud proběhla výše zmíněná komunikace, existuje o ní nějaký písemný záznam? Například zápis z porady, schůzky nebo e-mailová komunikace mezi MČ Praha 6 a konkrétními školami, v níž by byla zmíněna možnost získání výsledků testování?

sdělujeme:

ad 1. Ne, nezabývala.

ad 2. Ne, nebyla.

ad 3. viz odpověď ad 2.

 

Komentář k situaci ve FB skupině Dědinská parta – Mariana Čapková, místostarostka, Praha sobě – 19. 6. 2024

Mariana Čapková Praha 6
Mariana Čapková, místostarostka, okomentovala situaci ze svého oficiálního účtu.

 

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*