Magistrát plánuje vytvořit novou dominantu Prahy – výškovou, až desetipodlažní zástavbu v těsné blízkosti rezervace Divoká Šárka. Vyplývá to z návrhu nového územního plánu a informací představitelů radnice Prahy 6.

Aktualizace textu: 1.6., 14:55 h – Aktualizováno o prohlášení místostarosty Prahy 6 Laciny
2.6. 12:48 h  – aktualizováno a upřesněno na základně prohlášení  IPR Praha, autora návrhu, řada doplnění, titulek změněn z … …osmipodlažními… na „desetipodlažními domy“. Aktualizováno o prohlášení předsedy strany Zelených Prahy 6.

Takzvaný Metropolitní plán vzniká mnoho let v přísném utajení, počátkem května se ovšem dostal oficiálně na veřejnost – zveřejnili ho pražští zastupitelé Pirátů.

Několik vysokých představitelů radnice Prahy 6 poté webu Liboc.info potvrdilo, že autoři plánu chtějí otevřít výškové zástavbě úzký pás území lemující Divokou Šárku od restaurace McDonalds až po pražský okruh, tedy v délce zhruba 1,5 kilometru.

Informaci později potvrdil i autor návrhu, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Zákres zastavitelné plochy - 1,5 km mezi Evropskou a Divokou Šárkou. Zdroj: Mup.pirati.cz
Zákres zastavitelné plochy – 1,5 km mezi Evropskou a Divokou Šárkou. Zdroj: Mup.pirati.cz

Praha 6 zároveň kategoricky tvrdí, že se pokusí tomuto nápadu zabránit. „Tuto změnu využití území Praha 6 nikdy nenechá projít!“ uvedl v reakci na článek Liboc.info místostarosta Jan Lacina. „Ohradíme se, jakmile nám to bude oficiálně předloženo. Tenhle poměrně šílený záměr nemá šanci.“

Tvář severozápadní Prahy by se tedy měla podle magistrátních architektů dramaticky proměnit – řidiči, přijíždějící do Prahy po Evropské, by už neměli vidět zeleň a pole, ale výškovou zástavbu. A Evropská by se podle autorů návrhu měla stát „branou do Prahy“.

Link na listy návrhu metropolitního plánu zahrnující Prahu 6 je možné najít na stránce Pirátů zde, přímý link na list citovaný v tomto textu je možné najít přímo zde. (Pozor, velký soubor).

Výškové domy těsně u rezervace

Divoká Šárka na mapě Seznam.cz
Zástavba by se dostala do těsné blízkosti přírodní rezervace. Podklad: Seznam.cz

Zástavba by zasáhla i území ležící pouhé desítky metrů od nejmalebnějších a nejslavnějších částí Divoké Šárky, “dvou skal” – Šestákovy a Kozákovy skály. Šlo by tak zřejmě o jednu z nejdramatičtějších změn v mnoho tisíc let trvajícím soužití lidí a skalních ostrohů Divoké Šárky.

Velký dopad by zřejmě měla na dopravu v okolí, především v Liboci a Ruzyni, z nichž se staly oblíbené objízdné trasy řidičů mířících do a z tunelu Blanka.

Ač v mapě je uváděno číslo 8 (značící počet navrhovaných podlaží), podle autorů návrhu by v oblasti mohly vznikat až domy desetipodlažní. „V aktuálním návrhu Metropolitního plánu je pro danou oblast zakreslena osmipodlažní zástavba (číslo „8“ uprostřed čtverce). Zároveň je Evropská v rámci plánu chápána jako tzv. „metropolitní třída“, což umožňuje regulativ podlažnosti navýšit ještě o dvě patra – dohromady tedy 10 podlaží,“ uvedl  na dotaz Liboc.info Adam Švejda z  Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR), instituce chystající metropolitní plán. Reagoval tak na nejasnou interpretaci čísel v mapě a legendě. Plné prohlášení IPR najdete níže na stránce.

Původní verze tohoto článku (včetně titulku) uváděla to, jak číslo chápali představitelé radnice – a ti hovořili o osmi podlažích.

Ostatně ani experti si nejsou jisti, jak se v datech vyznat – čísla podlažnosti “přeskočila” například i zelené plochy v Oboře Hvězda nebo Břevnovském klášteře. Zde se však podle nich jedná o zjevnou chybu zákresu, zástavba podél Divoké Šárky je však dle nich myšlena zcela vážně.

Přípravy plánu vrcholí

O01_koordinacni_10000_vyrezy_001_9-2-crop
Pohled na oblast západně od Hvězdy. Zdroj: mup.pirati.cz

Stejně tak není jasné, jak reálná je možnost, že tento nápad architektů Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) bude uveden v život. Územní (metropolitní) plán je zatím stále v přípravné fázi, ale během několika měsíců by měla být připravena finální verze návrhu a poté předložena veřejnosti k připomínkování.

„Rozumíme tomu, že tento návrh budí vášně. Rádi bychom však podtrhli, že se skutečně jedná pouze o návrh – následovat budou čtyři roky projednávání, vypořádávání připomínek a hledání konsenzu o tom, jak má území vypadat,“ shrnul Adam Švejda z IPR Praha.

Rozhodující slovo poté budou mít magistrátní zastupitelé – nikdo si však netroufá odhadnout, kdy by ke schvalování jako takovému mohlo dojít.

Nic to však nemění na tom, zdůrazňují představitelé občanských iniciativ, že návrh je míněn zcela vážně a je třeba se chystat na další velký střet o osud území, které je v poslední době vystaveno značnému tlaku a rychle přichází o unikátní statut poklidné a tiché zóny mezi Hvězdou a Divokou Šárkou.

Začínající se ozývat i jednotlivé politické strany – kromě již citovaného zástupce starosty za STAN Jana Laciny kategoricky tento záměr odsoudili například Zelení na Praze 6. „Strana zelených v Praze 6 vyvine maximální úsilí proti této změně,“ uvedl v komentáři pod článkem jejich předseda Antonín Nechvátal.

Obavy z nárůstu dopravy

Pohled na oblast mezi Hvězdou a Břevnovem. Zdroj:
Pohled na oblast mezi Hvězdou a Břevnovem. Zdroj: mup.pirati.cz

Plány by znamenaly drastický zásah do krajinného celku, jehož význam přesahuje i celopražský horizont. Panickou, až hysterickou reakci vyvolávají v Liboci a v přilehlých čtvrtích, neboť by nesporně znamenaly další dopravní zátěž, která je již nyní za hranicí únosnosti.

Liboc je klíčovou zkratkou z Blanky směrem na Kladno, Liboc a Ruzyně navíc tvoří stále oblíbenější objízdnou trasu věčně ucpané Bílé hory. Další nárůst dopravy se očekává v souvislosti s developerskými projekty společnosti Central Group chystanými v tzv. ruzyňské skladové oblasti.

Jedna z dceřiných společností Central Group patří též k majitelům pozemků mezi Evropskou a Divokou Šárkou – viz starší článek na Liboc.info.

V současném územním plánu patří tato zóna do území SO (Území s omezenou zastavitelností sloužící k rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě) a to většinou S01 (přírodní rekreační plochy).

Stávající návrh územního plánu oficiálně zveřejnili počátkem května Piráti na základně právní analýzy konstatující, že zveřejnění nic nebrání. Zhruba ve stejnou dobu dostaly jednotlivé mapové listy i příslušné pražské městské části – podle dostupných informací jde o identické podklady obsahující stejná data a stejné chyby jako verze zveřejněná Piráty.

Stavby u Šárky = tzv. zahušťování

Liboc územní plán
Pohled na území na současném územním plánu – plocha je zde v kategorii území sportu a rekreace. Zdroj: mpp.praha.eu

Jedním z klíčových principů nového územního (metropolitního) plánu je tzv. zahušťování, tedy snaha, aby se Praha nerozrůstala do okolí a lépe využívala stávající plochy.

Právě nápad “zahustit” Prahu na pole kolem Divoké Šárky není jediným v prostoru Liboce a Ruzyně – a občané budou v příštích měsících zjišťovat, co přesně pražští architekti plánují s jejím okolím udělat. A že například místo dosluhující teplárny v ulicí Navigátorů plán počítá se “zahuštěním” a výstavbou několikapatrových staveb.

—-

Dokument: Prohlášení autora návrhu, IPR Praha

Web Liboc.info oslovil s prosbou o komentář a doplnění autora tohoto návrhu, Insitut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Zde je text prohlášení v plném znění.

Nejprve k osvětlení, kolik podlaží plán v dané oblasti navrhuje. V aktuálním návrhu Metropolitního plánu je pro danou oblast zakreslena osmipodlažní zástavba (číslo „8“ uprostřed čtverce). Zároveň je Evropská v rámci plánu chápána jako tzv. „metropolitní třída“, což umožňuje regulativ podlažnosti navýšit ještě o dvě patra – dohromady tedy 10 podlaží. (Číslo v legendě je uváděno jako příklad). Pro správné pochopení situace je důležité ještě dodat, že v daném území platí ještě další limity (tzv. „limity využití území“): v současné době je pod danou oblastí vysokotlaký plynovod, což znamená, že jakákoli zástavba je tak jako tak podmíněná značnými investicemi do jeho přeložení.

Rozumíme tomu, že tento návrh budí vášně. Rádi bychom však podtrhli, že se skutečně jedná pouze o návrh – následovat budou čtyři roky projednávání, vypořádávání připomínek a hledání konsenzu o tom, jak má území vypadat. Urbanisté z IPR Praha do diskuse vstupují s myšlenkou, že by se Evropská – spojující mezinárodní letiště a centrum města – měla stát jakousi branou Prahy. Tedy významným a živým bulvárem, který cestující z letiště nenechá na pochybách, že právě vjíždí do evropsky významné metropole. Rádi bychom vedle toho ujistili, že Divokou Šárku jako takovou vedeme jako jedno z vůbec nejpřísněji chráněných nezastavitelných území.

Víme ovšem, že se jedná o vizi, která nemusí být sdílená, a jsme si vědomi citlivosti dané lokality. Přesto jsme se rozhodli do diskuse s tímto návrhem vstoupit. Od chvíle, kdy bude Metropolitní plán oficiálně zveřejněn a začne proces projednávání, bude IPR Praha připraven poskytnout veškerou podporu jak pro správné „čtení“ plánu, tak pro úspěšné zvládnutí podávání připomínek. Ve Vašem případě bude patrně nejlepší podat připomínku společně s městskou částí, což ještě zvýší její váhu.

Metropolitní plán nevzniká v přísném utajení. Zastupitelé MČ Praha 6 se s jeho vznikajícím návrhem mohli seznámit hned čtyřikrát během konzultací, které probíhaly od roku 2014 až do května 2016. Dále se jeho přípravy účastnili památkáři z Národního památkového ústavu i z Odboru památkové péče HMP, stejně jako odborníci Management plánu UNESCO či Fakulty architektury. Mimo to jsme jej mnohokrát předkládali k oponentuře na mnoha různých platformách: Metropolitní ozvučné desce, v rámci několika publikací či na výstavě.

Jeho návrh bohužel nemůžeme zveřejnit, neboť k tomu má pravomoci pouze Magistrát hl. m. Prahy. K oficiálnímu zveřejnění ještě nedošlo – Piráti jen „na vlastní pěst“ zveřejnili jednu z mnoha starších pracovních verzí plánu. Dále je nepřesné a zavádějící napsat do titulku „Šárka už nebude Divoká. Praha ji chce obestavět desetipodlažními domy“. Praha nebude nic obestavovat, jen plánem stanovuje horní hranici podlažnosti budov v daném území. Území je i nadále regulováno dalšími předpisy (stavební předpisy, hygienické normy, limity využití území).

IPR Praha
Mgr. Adam Švejda
ředitel Sekce komunikace a participace

56 komentářů

 1. milena says:

  Co k tomu říct? Nebetyčná drzost a zvůle. Šárka byla vždy hlavním kladem této čtvrti. Takže si ji nyní noví developeři rozeberou – okolo přehrady Džbán se měly stavět domy na restituovaných a vykoupených pozemcích, teď je natlačí i na bývalé pole mezi Šárkou a Evropskou. Vypadá to, že obyvatelé této čtvrti pomalu nebudou vědět, proti čemu dřív bojovat, aby jim zůstal alespoň trochu snesitelný životní prostor. Nepotřebná tramvaj za miliardu, podivné domy na místě bývalé army ve Vlastině, křižovatka, ze které teď sice na chvíli sešlo, ale kdo ví, nové výškové domy v Šárce, nevyřešené parkování v celé oblasti….A tak klidná oblast to byla, proto se na ni všichni sesypali jako vosy na med a dokud to tu nezničí, nedají pokoj.

 2. Ing.Dana Trávníčková says:

  Jsem z toho v šoku. Kdo konkrétně tuto nehoráznost vymyslel? Měli bychom to vědět! Takové lidi odvolat a už nikdy nevolit! Kdo za tím vším stojí – jací radní, jací developeři? Děkuji Pirátům.

  • Magistrátní zvěd 007 says:

   Gestce stavebních předpisů spadá pod náměstkyni Petru Kolínskou. Ovšem je otázka, zda nezdědila verzi předpisů po Matěji Stropnickém

   • Antonín Nechvátal says:

    V Praze 6 jsme tento záměr nebyl projednáván. Jde o aktivitu města Prahy – proberu s Petrou Kolínskou

   • Praguewatch says:

    Za vším stojí Roman Koucký, autor metropolitního plánu, který po sobě chce zanechat pomník ve stylu Corbusiera. Matěj Stropnický byl naopak jeho velkým a nesmlouvavým kritikem, vyčítal mu, že právě ten jeho metr.plán povede k takovýmto zvěrstvům, která dají vítr do plachet developerům. Zatímco ale Stropnický byl odvolán, Koucký na IPR straší dál a vytváří dílo, který má potenciál Prahu uplně zničit.

    • Ryznar Pavel says:

     Jak můžou domy zničit Prahu ? Domy žerou lidi ?

  • Metropolitní územní plán je dítě „vrchního architekta“ Romana Kouckého…toho nevolil nikdo, ale Prahu na hraní mu dal tehdy Tomáš Hudeček a jeho koalice, když byl primátor…jestli za Kouckým chodí developeři a lobují u něj, aby zrovna na jejich pozemcích dovolil stavět, to nevím, ale klidně bych i věřil tomu, že dědula je jenom upřímně přesvědčen, že Prahu je třeba stavebně „zahustit“, protože se ve 20. století rozlezla moc do stran a moc se plýtvá místem – jak se píše v úvodu odůvodnění k celému plánu…

 3. Ryznar Pavel says:

  co to je za hysterii, vždyť je to je jenom 15m široký pás kolem čtyřproudé dálnice, spojnice s letištěm tak tam nějaké administrativní budovy ničemu a nikomu nevadí. Na tisíce hektarů Šárky to nemá žádný vliv..Navíc na druhé straně ulice jsou také domy.
  A nejlepší je oblíbené aktivistické spojení „výškové osmipatrové budovy“ – kolik pater asi mají činžáky na Vinohradech, Letné nebo Novém Městě ?
  https://goo.gl/maps/ox6sjt8Qd1M2
  A vaše paneláky na Dědině mají dvě patra či co? Jak asi „celopražský horizont “ zasáhne dům, který je vidět sotva z vedlejší ulice.

  • Tomáš Nový says:

   Je vidět, že nejste z této lokality. Kdepak žijete? Také se tam snaží zastavět každou volnou plochu? Uvědomujete si s čím vším by byla výstavba spojena? Nebo jste také spekulant co kdysi koupil pole a nyní tlačí na změnu územního plánu? Předpokládám, že nebudu daleko od pravdy.

   • Ryznar Pavel says:

    žiju v Praze, to je město. Ve městě se bydlí, pracuje, jezdí do práce, jezdí tam auta autobusy, tramvaje a všude jsou nějaký lidi. Kdybych chtěl „klid“, vůni lesa a zpěv ptactva budu bydlet třeba na Vysočině.. nelze mít ve městě ani v životě všechno najednou. Boj proti všemu, kancelářím, bytům je prostě absurdní – dříve desetitisíce lidí pracovali třeba ve fabrikách na Smíchově nebo Vysočanech, nyní pracují v kancelářích různě po Praze. To je normální vývoj a aby se svět a město nějak rozvíjelo musí se něco někde stavět.. ale samozřejmě ne na mém dvorečku, to se rozumí .. (NOT IN MY BACKYARD) Kam vy chodíte do práce?

  • Honza says:

   Souhlasím s Pavlem Ryznarem, že jde o zbytečnou a předčasnou hysterii. Fámisti mají opět žně a mohou do něčeho nového zase rejt, přehánět a rochnit se v tom.

   • Liboc.info says:

    Honzo, zdravím – vždy si vážím Vašich názorů, ale teď jsem zmatený, co je na té zprávě fámistického? A v čem přehání? Informuje prostě o tom, že Institut a plánování rozvoje hl.m. Prahy navrhuje zastavět pole u Šárky výškovou zástavbou. To je fakt, který nikdo nezpochybňuje. Respektuji samozřejmě Váš názor, že to tak má být. Ale opravdu si myslím, že je to něco, co by lidé měli vědět co nejdřív… JR

    • Honza says:

     Také zdravím – tak jednak si nejsem jistý tím, že je to „výšková“ zástavba, ale to není podstatné. To co já nazývám fámistické, je to, že takových návrhů, plánů a záměrů v nějakém různě rozpracovaném stavu je X. Občas se nějaký takový návrh dostane na veřejnost a pak s ním veřejnost už „pracuje“ dál. Mne tady napadá přísloví „Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko“. Nejspíš namítnete, že je potřeba reagovat včas a raději dopředu než když už bude pozdě. Ano, to chápu, ale opravdu jsem přesvědčen, že takovýchto nápadů by se dala vystopovat a s patřičným popisem uvést celá řada. Vše ovšem jen v rovině nápadu (= návrhu), tedy jen s bublinou, která splaskne. Tak asi tak z mé strany.

  • Jiří Malý says:

   Ahojky,
   já připojuji, že i kdyby ta hysterie byla o 15 m směrem k šárce od silnice jak je v příspěvku, tak ji vidím za sebe za odůvodněnou,
   že jsem tam žil poblíž a několikrát i šel po horní cestě dozadu na rozcestí,
   jinde než po ní se jít nedá a kdybych měl jít pod paneláky, tak po cestě do zadní levé části z pohledu od tramvaje nepůjdu a je to krásná část a přišel bych o ni.
   (a někdo řekne – blbých 15 metrů!) + je tam vlevo od tramvaje dozadu vedle asf.cestičky taková studánka – znáte ji?
   Už stačilo to rozšíření Vokovic-červeného vrchu nad střední šárku.
   Pokud vím tak v Praze je bytů dostatek, jen s tím bytovým fondem je třeba nakládat tak jak je?!!
   Přijde mi to vlastně podobný jako ty průmyslové zony – jednodušší je nová na zelené louce.
   Ale RoKo mohl to namalovat jinde asi dobře
   a celý smysl je zřejmý, a není asi špatný, a p.Koutský nemůže znát studánky, ač jich v Praze není tolik;
   jen už těch tichých zon máme- máte v Praze málo
   (i proto jsem se z Prahy odstěhoval – a Vy ??)
   Jiří Malý

   • Filip says:

    V Praze opravdu není dostatek bytů. Je jich právě nedostatek a byty jsou prodány dlouho dobu před tím než se vůbec poprvé kopne do země.

    A propos, taková hysterie kvůli 15 metrům…co si myslíte, že se na takové pruhu dá postavit? A ještě vedle „dálnice“.

  • František says:

   Vážený pane, tipuji, že žijete ve výškové budově, pod okny tramvaj, jste z toho znechucen a přejete to všem. Jinak si Vaš slova nedovedu vysvětlit. Osobně nejsem proti výstavbě na Praze 6, ale myslím, že je zde k zastavění mnoho brownfieldů či jiných míst v intravilánu Prahy 6, tak proč zasahovat do zeleně na hranici přírodní rezervace???

 4. Antonín Nechátal says:

  Strana zelených v Praze 6 vyvine maximální úsilí proti této změně

  • Ryznar Pavel says:

   ostatně jako proti jakékoliv změně, že..

   • Vy už mlčte! Jste určitě nějaká naplavenina bůh ví odkud, takže do dění v Praze nemáte co mluvit!

    • Ryznar Pavel says:

     a nejsou snad proti jakékoliv změně nebo stavbě? ale Nechátal už někde bydlí a kancelář, kde pracuje, také už stojí..
     narozen v Praze 🙂

  • Děkujeme mnohokrát, věděl jsem, proč vás volit. Zachování zeleně je pro mě volba č. 1!

  • Honza says:

   Jakou změnu máte konkrétně na mysli? Já vím zatím jen o jakémsi zámyslu – návrhu. Vy snad víte něco víc? Pochybuji. To vy zase jen tak vyhrožujete, že ano. To je zase jen takové plácnutí do vody, jako obvykle, na to lidi slyší.

   • Honza says:

    Můj příspěvek výše byl reakcí na p. A.Nechátala. (aby to bylo zřejmé)

    • Honza says:

     Nicméně si myslím, že se správně jmenuje Nechvátal, takže se omlouvám.

  • Filip says:

   Ano, strana zelených na p6 je schopná bojovat i proti opravám chodníků, protože by ztratily historickou patinu.

 5. Tomáš Adámek says:

  Radši trochu hysterie, než přijít s křížkem po funuse. Nemyslím si, že Zelení v Praze 6 bojují nesmyslně proti všemu a všem. Vidím za nimi spostu dobře vykonané konkrétní práce. Té práce, kterou za jinými stranami v Praze 6 nevidím. Například způsob, jak se postavili k výstavbě tramvaje na Dědinu mi přijde jako jediný správný. Tramvaj bude, ale se změnami zohledňujícími požadavky místních.
  Bydlím v ulici Navigátorů a mám to tu velmi rád. Nejen že by se případnou výstavbou zničil místní kolorit divočiny v obvodu Prahy, ale ta hradba domů mi odrazí hluk z Evropské do nyní relativně tichých oken. Může se mi někdo divit, že něco takového mě děsí?

 6. Aktuálně je v Praze tolik bytů, kde nikdo nebydlí, protože jsou ceny moc vysoké. Proč je třeba stavět další domy, na které opět nikdo nebude mít finance?

 7. Martin Kořínek says:

  Zdravím všechny,
  souhlasím s většinou názorů zde uvedených, kdyby jste někdo věděl o nějaké petici proti této výstavbě, neváhejte ji zveřejnit, myslím, že nejen já, ale většina občanů Prahy 6 by ji ráda podepsala.

  • Ivana says:

   Jeďte se podívat do Břevnova residence Markéta, před poliklinikou, měli ho koupit celý prý Rusove, proto se byty neprodávali po celou dobu výstavby.Byl vrácen, hádejte proč, prý je v klidné části Břevnova, od 1.5.2016 jsou byty v prodeji a dům zatím zeje prázdnotou.
   Do této klidně čtvrti bude vestavěná LDN i kdyz právě z důvodu této lokality byl dům vrácen. Zelení protestovali proti stavbě LDN právě v Ruzyni,nebo se mýlím?. Teď neslyším velký protest proti Břevnovu!!. Kdo v těch bytech bude bydlet. Zamyslete se. Jsem proti další zástavbě. LDN možná mohla v Drnovské stát už v roce 2014. Teď se kvúli ní zničí kus Břevnova a v Liboci se múže vesele stavět.Praha začíná být ošklivé město. Je mi líto všech lokalit Prahy 6, kde se plánuje zase stavět samé byty,ale pro koho?

 8. P. Luhovský says:

  Zdravím,
  že se bude v Ruzyně stavět je zřejmé (a to nemyslím tedy jen konkrétně Šárku). Chtějí to vlastníci pozemků a mnoha případech se jedná o plochy které si to zaslouží. Otázkou ale je co se bude stavět, jak to bude vypadat a co to přinese současné zástavbě? Město samo pro sebe? Kanceláře v Šárce? (nevím, třeba to budou byty) Fantazírování je jedna věc, pokud se ale podíváte jak vypadají architektonické skvosty (např Uniqa na Bořislavce) je třeba počítat s tím nejhorším. To že nežijeme na Vysočině ještě neznamená, že nechceme mít příjemné okolí a o to se nikdo jiný než lidi co tu žijí starat nebude. Evropská – Brána do Prahy může být opravdu chloubou města, ale také nemusí. Buďme tedy rádi, že nás Liboc.info informuje o „nebezpečích a hrozbách“, která se nás nakonec vůbec dotknout nemusí. Je ale dobré být ve střehu.

 9. Gabriela says:

  Dobrý den,
  zdravím všechny obyvatele Liboce a Ruzyně. Že se bude v naší lokalitě stavět, je velmi pravděpodobné. Ale myslím, že bychom
  přece jen něco mohli ovlivnit. Jenže nepomůže, když si tady budeme jenom psát a mít na komunální vůdce vztek.
  Pro ty, kteří by s budoucností chtěli něco dělat navrhuji, abychom se sešli a prodiskutovali naše možnosti protestu. Čím víc nás bude, tím lépe pro nás. Bylo by dobré hovořit s příslušnými úředníky, protože bychom si ze všech setkání mohli udělat videa (skoro každý má mobil, který umí video a je malý:) a zveřejnit jejich chování na internetu v případě jejich arogance a přehlížení připomínek občanů.
  A ještě zajímavost, při přestavbě Delty bylo zrušeno kino, pivnice i restaurace a nakonec i bar Krab. Tudíž v okolí není moc prostoru na setkání. Nicméně, když bude zájem můžem popojít jinam.
  Ještě je tu stavba „Polyfunkční budovy CTR Evropská“, což bude prý dost velká obludnost u vilové čtvrti, ale to prý má už zelenou.
  Zdravím Gabriela

  • Filip says:

   Přesně tak a zablokoval bych i stavbu tramvaje (protože kvůli těm pár důchodcům nemá cenu tam tolik investovat) a autobusy bych stáhnul na polovinu – jezdí prázdné.

   Rušit parky je škoda a blbost ovšem blokovat zahušťování zástavby? Však od toho to město je ne? aby tam bydlelo co nejvíce lidí a vyplatily se podzemní garáže, metro atd. Pokud chcete bydlet na vesnici tak se tam přestěhujte ale nesnažte se zakonzervovat okrajovou čtvrť hlavního města ve stavu, v jakém bylo přes 100 lety, kdy tam stačila jedna bytovka a 4 menší domky.

 10. martin says:

  Lidi, jste v milionovém městě… proč by měla být kolem cesty z letiště do centra zeleň? Pár metrů kolem silnice domy ničemu nevadí, dnes je tam pole, k rekreaci to neslouží. Budovy by izolovaly hluk z Evropské. Já jsem pro, a to mám přírodu rád. To současné pole ale není příroda.

  • Mlč vidláku! Co věta, to naprostý opak!

  • Monika says:

   Nemyslím, že jde o odzvučení…. Pole vždy k necemu slouží, i když ne zrovna Vam. Ta zelena brana do města vypovida o tom, ze tu nejen vyděláváme a spime, ale zijeme.

 11. Gabriela says:

  Vážení obyvatelé Prahy 6,
  23.6. 2016 od 10.00h se koná zasedání zastupitelstva MČ Praha 6.
  Zúčastníte se někdo interpelací od 15.00h?
  Děkuji za informaci.
  Gabriela

  • Monika says:

   Já bohužel nemohu. Ale pokud někdo pujde, pls dejte vedet, jak a co se probiralo. Dekuji.

 12. Monika says:

  Věcné připomínky lze také zasílat na:
  hajek@ipr.praha.eu nebo přes formulář tady: http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-kontakt

  zdroj: příspěvek pana D. Hájka z IPR Praha,

  https://www.facebook.com/Praha6ZtraciTvar/

 13. Jirka K. says:

  Existuje jedna elegantní možnost, jak výstavbě zabránit. Kupte ty pole od majitelů a pak si s nimi můžete dělat, co uznáte za vhodné. Uvědomte si, že stát musí v první řadě chránit soukromé vlastnictví. A vlastníci těch polí mají svá práva, jak s pozemkem nakládat. Většina by tu chtěla, aby kolem jeho domu vůbec nic nebylo. Pak se ale o to musíte nějak postarat. Socializmus už skončil.
  Jen pro info, bydlím v Liboci, taky mi další výstavba nevoní, ale odmítám blokovat další rozvoj pseudoargumenty.

  • Filip says:

   ne, většina lidí by chtěla, aby kolem jejich domu byl park a domy byly 500 metrů od sebe, zároveň ovšem taky pak nadávají, že tam nemají obchod nebo tramvaj/metro. On se totiž ani ten albert kvůli 10 důchodcům nevyplatí.

 14. martin says:

  Každej tu bydlí v bytě a pracuje v kanclech, ale byl by rád, aby kolem jeho domu bylo deset kilometrů lesů, i když by zároveň chtěl vedle baráku obchod i práci. Jste ubozí.

 15. Tak se mi zdá, že oněch 8 pater je schválně nadsazených. Určitě to dopadne tak, že město/městská část bude proti zástavbě jakoby bojovat, aby navenek vypadali, že jsou zastánci zachování zeleně, a nepoštvali si tak proti sobě občany. Ale výsledkem stejně bude, že se najde tzv. kompromis a stavět se začne, avšak po „boji“ pouze 4 patrové budovy, a my je nakonec budem ještě „plácat po ramenou“, jak jsou úžasní, že nedopustili vysokou výstavbu z původního plánu. Podle mne je to prostě promyšlený tah! Žádnou zástavbu tu nechceme, jsou tam krásné vzrostlé stromy! Mimochodem, bude rychlodráha, tak jakýpak vjezd po Evropské do evropsky významné metropole! Žádný turista už po Evropské nepojede!

  • Honza says:

   Vymyslel jste poněkud krkolomnou verzi :-). Mimochodem asi nejsem správně „v obraze“, já tam totiž nevím ani o jediném krásném vzrostlém stromu?! A pěkná, moderní zástavba by mi tam určitě nevadila. Lepší než výhled na prázdné pole. Mně spíš vadí ty naprosto nesmyslně vysázené stromy madam Kousalíkové na prostřední „zelený“ pás, které se za pár let stanou velkým nebezpečím pro motoristy a budou se zase potichu kácet pro zvýšení bezpečnosti. Tedy pokud v tom prostředí výfukových plynů vůbec nějak porostou. 🙂

   • Filip says:

    To máte marný, MK tu bojuje o zakonzerování do skanzenu a o náves s rybníkem, autobusem dvakrát denně a statkem v okolí. On nechce město ale chce vesnici, která to bude mít kousek na metro, aby se na zbytku toho přilehlého města mohl přiživovat.

 16. Gabriela says:

  Myslím, že hodně turistů s údivem kouká, že blizounko od „velkoměsta“ máme nádherné místečko, kde jsou skály a nádherně zbarvené stromy – tedy na podzim a na jaře. Praze chybí parky, má zoufale málo zeleně a dusí se. A nějaký človíček prohlásí, že Praha musí mít 1,5 mil obyvatel a bude se zase stavět, resp. zahušťovat. Jenže Praha už nemusí mít víc obyvatel. Vždyť v Praze pořád bydlí lidé a ti mají děti. Ale parky na proběhnutí jaksi chybí. Příjemný život ve městě ukazuje úroveň toho kterého starosty. V kterémkoli městě. V kterémkoli státě.
  Můj osobní pocit je, že „Institut ……“ je pro výstavbu v Praze holé neštěstí.
  Myslím, že to co kutají podél Evropské ul. je přípojka UPC.

  • Filip says:

   Bez zahušťování by nebylo metro, tramvaje, Blanka, okruh atd…pokud nechcete aby Praha žila z minulosti tak se musí rozvíjet.

   A z evropských velkoměst je Praha jedna z těch nejvíce zelených a poslední trend je takový, že zeleň přibývá – opravují se parky, vznikají nová stromořadí v rekonstruovaných ulicích, součástí nové zástavby je i zeleň okolo. A zrovna Praha 6 je zelená až až. Bydlím u kulaťáku a na nedostatek zeleně si rozhodně nestěžuji…ano, vždy jí může být víc ovšem, že by jí tu bylo málo nebo dokonce míň než jinde? Tak to si rozhodně nemyslím.

   Když se podívám na mapu tak je tam zeleně dost. Naopak bych uvítal, kdyby sklady přesunuly za Prahu a v Liboci na jejich místě vyrostly spíš bytovky – pak by to teprve byla čtvrť pro lidi.

 17. Gabriela says:

  Teď mám ještě jednu poznámku, všimli jste si jak je ul. Pod cihelnou plná aut se značkou S? Takže metro už má vliv i na Dědinu. Lidi ze Slaného tu zaparkují a upalují na autobus :).

  • Honza says:

   Už jednou jsem na tuto vaši směšnou poznámku reagoval dříve na jiném portálu. Písmeno S neznamená ani Slaný ani to, že majitel není z Prahy -:). Dnes RZ nebo SPZ zůstává na autě po celou dobu, ať je majitel odkudkoliv. Auta se značkou S v této ulici naprosto nic neříká o majitelích. Může to být jak píšete, ale taky nemusí. Bydlíte hned naproti, tak si udělejte průzkum mezi řidiči, to vám řekne víc. :-))

   • Korbář says:

    Pane Honzo, ono to vypadá, že ty zatracený pražáci skupují auta celého středočeského kraje. 🙂 Může to být jak píšu, ale taky nemusí. :))

   • Filip says:

    To se tvrdilo i přes zavedením zón z Dejvic a světě div se, 99% S z ulic zmizelo, dřív mělo S každé druhé, dnes jej tam v podstatě nepotkáte.

    A mimochodem, je známé, že v Praze je hodně firem a leasingovek a bohatších lidí, kteří koupí nové auto, dostanou A a za rok dva nebo tři jej prodají dál – tzn takhle se A rozšiřují do okolního kraje. Že by nějak hromadněji Pražáci zkupovali auta z chudšího středočechů (to neberte jako urážku ale jako fakt), to se mi fakt nezdá a už vůbec ne vzhledem k jejich množství.

 18. Gabriela says:

  Honzo, nevím co je na poznámce směšné. Jen upozorňuji na stav jaký je. Já s tím problém nemám, ale lidi co nemají placené stání nebo garáž.

 19. Michala says:

  Dobrý den všem.
  Je hezké, že se tady diskutuje, ale přečte si to jen pár lidí.
  Existuje také možnost poslat konkrétní dotaz/připomínku na stránky MČ Praha 6, zde si může mnohem více lidí přečíst vyjádření kompetentní a odpovědné osoby.
  http://www.praha6.cz/otazky/otazky.php

  • Mirek B. says:

   No leda snad, že by se na vyjádření kompetentní a odpovědná osoba prostě vykašlala. Už jsem to párkrát zkoušel (s tímto výsledkem).