Plány prodloužení tramvaje na Dědinu postupují vpřed – do počátku května může veřejnost nahlížet do dokumentace k územnímu řízení. Zde je stručné shrnutí toho, co z ní vyplývá.

Tramvaj na Dědinu
Vizualizace tramvaje na Dědinu z dřívějších dokumentů. Zdroj: DPP

Po několika letech postoupily plány rozšíření tramvaje do další fáze – počátkem dubna zveřejnil stavební úřad radnice Prahy 6 oznámení o zahájení řízení, tedy další krok ve schvalovacím procesu.

Veřejnost má dle tohoto dokumentu měsíc (zhruba do konce dubna) nahlížet do dokumentace k územnímu řízení, a to v úřední dny pondělí a středa 08:00 – 18:00 hod., u Úřadu městské části Praha 6, odboru výstavby, (Čs. armády 23, Praha 6, 3. patro, č. dveří 310). Zároveň může podávat své připomínky.

Zde je stručné a laické shrnutí hlavních bodů, z dokumentace není možné pořizovat kopie, tedy shrnujeme “po paměti”…

Nová křižovatka s Evropskou nebude, Vlastina bude průjezdná v obou směrech. Dokumentace tedy potvrzuje slib radnice i magistrátu, že nová křižovatka neotevře další tranzitní dopravní trasu ve směru směru Kladno – Liboc – Vypich.

V úseku před “britskou školou” budou auta jezdit po tramvajovém svršku, plány zároveň zachovávají podélné parkovací stání. V Litovické bude otočena jednosměrnost, aby se zamezilo tranzitní dopravě. Zachováno samozřejmě zůstane stromořadí ve Vlastině, z plánů však zmizelo podélné parkovací stání v úseku “U Silnice – Hodčina”.

V oblasti sídliště zmizí většina parkovacích stání jižně od Vlastiny, což je největší změna oproti předchozím plánům počítajícím se stáním podél zdi vojenského prostoru, s čímž dle neoficiálních informací nakonec Armáda ČR nesouhlasila. Nově však přibyla podélná parkovací stání podél Vlastiny, což by mělo ztráty částečně kompenzovat.

Na Dědině musí vzniknout parkovací dům, který nahradí úbytek parkovacích míst (jak vyplývá ze závazného stanoviska magistrátu obsaženého v dokumentaci).

Comments are closed.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open