Radnice Prahy 6 a pražský magistrát v tichosti chystají plán, který v krátkém horizontu dramaticky změní dopravní infrastrukturu v Liboci a Na Dědině a zdevastuje dopravou klidné rezidenční zóny mezi Divokou Šárkou a Hvězdou. Kvůli nové křižovatce na Evropské tak přes Liboc nevyhnutelně vznikne nová „dálnice“ – tranzitní koridor spojující Petřiny (ale také centrum Prahy) s Evropskou (a také třeba Kladnem). Motoristé ho prostě budou milovat. Nevěříte? Čtěte více zde…

Změny dopravní infrastruktury

Motoristům přímo na místě to ovšem život hodně zkomplikuje – jak informuje radnice Prahy 6, projekt zruší více než třetinu parkovacích stání v oblasti. Nevěříte? Čtěte více zde.

To vše je nenápadně ukryto v záměru, který je obecně mnohými vítán: plánu na rozšíření tramvajových linií z Divoké Šárky na Dědinu. Tyto stránky nezpochybňují tento plán jako takový, jen ničivé důsledky konkrétních architektonických záměrů. (Záměr je na stránkách magistrátu zde – 466 stránek v PDF).
Plán předpokládá uzavření (případně zjednosměrnění) části hlavní příjezdové komunikace – tedy ulice Vlastina. Podle jedné varianty byl v prostoru před British School of Prague vznikla klidová zóna s řadou parkovacích stání. A pro dopravu dle plánů vznikne nová obří křižovatka spojující Evropskou se sídlištěm Dědina přes klidovou zónou ulic U Silnice, Navigátorů, Pod Cihelnou, Nová Šárka atp… (Magistrát, abychom byli spravedliví, pod tlakem veřejnosti přišel později i s druhou variantou: dle ní by nevznikla křižovatka, ale pouhý sjezd).  Čtěte více zde…

Budoucí trasyLetmý pohled na mapu nemůže nikoho nechat na pochybách, že smysl křižovatky bude v horizontu několika let zcela jiný: stane se jednou z hlavních vstupních bran chystaného projektu změny vojenských prostorů na „nové město“ pro tisíce lidí. V rámci plánu na rozšíření tramvaje se tak chystá dopravní infrastruktura nesmírně výhodná pro developery budoucího „superměsta„.  Již nyní bude tato trasa průjezdná z  Libocké (a do budoucna se dá čekat ještě hezké „napřímení“ této linie) a stane se onou novou tranzitní komunikaci, která přivede tisíce aut denně nejen do Liboce, ale nesporně zvýší i dopravu z dalších oblastí (např. z Vypichu).

Smyslem těchto stránek není strašit ani dalekosáhle hodnotit. Pouze předkládat informace, které pro politiky nejsou výhodné s občany sdílet. Názor, ať si každý udělá sám. Může pak nad vším rezignovaně mávnout ruku s tím, že politici si stejně udělají, co se jim bude hodit. Anebo jednat a snažit se zkáze Liboce zabránit. (Jak jednat? Více zde).

Co je toto za stránky?!
Tyto stránky nepřipravil ostřílený zelený aktivista ani hysterický odpůrce pokroku, politiků, dopravy a bagrů. Jen obyčejný občan, který jednoho dne zjistil, že se mu kdosi tajně a nenápadně chystá pod okno pustit tisíce aut a zničit jeho čtvrť. Občan se tedy velice rozhněval a usoudil, že přišel čas něco dělat.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open