Praha 6 vyhlásila výsledky architektonické soutěže na zpracování mohutné zástavby tzv. Nové Ruzyně, tedy prostoru zhruba mezi Hvězdou a Divokou Šárkou vlastněného z velké části společností Central Group.

(Text je průběžně aktualizován: neděle 8. ledna – aktualizováno o vyjádření zástupkyně starosty Evy Smutné)

Jak vyplývá z webu Prahy 6, radnice výsledky vyhlásila již v prosinci, nyní zveřejnila také soutěžní návrhy čtyř architektonických kanceláří, které se soutěže účastnily.

Vítězem se stala kancelář Jakub Cigler architekti, a.s.

Vítězný návrh se má stát podkladem pro návrh na změnu územního plánu – v současnosti jde převážně o prostory skladových oblastí zakoupených developerem Central Group (starší text zde).

Jakub Cigler Nová Ruzyně
Vítězný návrh architektů společnosti Jakub Cigler architekti, a.s. Zdroj: Praha6.cz

Není zcela jasné, do jaké míry bude tento návrh závazný a zda, případně jak moc, se ještě bude měnit. Zadání soutěže uvádí, že “předmětem soutěže je transformace území na obytnou čtvrť Prahy 6”, oficiální název soutěže však zmiňuje “výběr zpracovatele podkladové studie”. (Podmínky soutěže na webu Prahy 6 jsou zde.)

Také představitelé radnice v minulosti uváděli, že nyní jde především o ověření kvalit vítěze, který bude schopen vše kvalitně zpracovat.

Praha 6 zatím výsledky nijak nekomentovala, na dotaz Liboc.info mluvčí Libuše Stoklásková v úterý uvedla, že v dohledné době budou výsledky prezentovány veřejnosti a že zatím není možné získat podobu grafických návrhů.

V pátek 6. ledna však jedna čtenářka náš web upozornila, že výsledky jsou již na radničním portálu volně přístupné, tedy je publikujeme.

Zástupkyně starosty Smutná: „Návrh pouze udává směr“

V neděli 8. ledna se k této otázce přímo v komentáři na facebooková stránce Liboc.info vyjádřila Eva Smutná, radní pro územní rozvoj.

„Soutěž byla vypsána na výběr zpracovatele podkladové studie pro změnu územního plánu. Tento soutěžní návrh pouze udává směr, kterým se bude toto transformační území ubírat,“ napsala s tím, že další podrobnosti je možné najít na jejím oficiálním profilu. Přebíráme je z tohoto zdroje v plném znění níž na stránce…

Text budeme průběžně aktualizovat…

Nová Ruzyně – podrobnosti

Jakub Cigler Nová Ruzyně
Zdroj návrhu: Praha6.cz

Vyjádření Evy Smutné, Radní pro územní rozvoj

(Zdroj: Oficiální facebooková stránka, 8. ledna 2016, zvýraznění textu Liboc.info)

Jednofázová urbanistická soutěž byla vypsána na výběr zpracovatele podkladové studie pro změnu územního plánu. Tento soutěžní návrh pouze udává směr, kterým se bude toto transformační území ubírat, na základě koncepčního návrhu rozvoje celého řešeného území.

Na vítězném návrhu porota ocenila zejména přiměřenost urbanistické struktury, zohlednění kompoziční pohledové osy na letohrádek Hvězda, správné umístění veřejných prostranství v závislosti na zastávkách MHD i lokalizací veřejného vybavení na úrovni základního školství.

Pro další rozpracování vítězného návrhu porota doporučila – viz výňatek z protokolu:

Doporučení poroty pro další rozpracování soutěžního návrhu č. 3:

Struktura
– Zvážit zdůraznění vnitřní struktury (těžiště) v rozvojové oblasti jižně od ulice U Prioru.
– Dopracovat prostorovou kompozici a hierarchii poměrně jednotvárné blokové
struktury.
– Dořešit strukturu zástavby podél komunikace U Silnice s cílem navázat na stávající
zástavbu včetně uliční zeleně.

Doprava
– Dořešit důsledky kapacity navrženého řešeni na okolní dopravní síť.
– Dořešit napajovaci dopravní uzly (zejména napojeni na oblast Liboce).

Veřejná prostranství
– Dořešit veřejné prostranství před železniční zastávkou Liboc.
– Dořešit jednoznačné propojení ústředního veřejného prostranství na sever –
k tramvajové zastávce.

Vybavenost
– Důsledně doložit a dořešit nároky na vybavenost v závislosti na navržených
kapacitách v území.
– Zvážit působení sportovního hřiště školy v centrální poloze zástavby.

Comments are closed.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open