Jak by mohla vypadat až desetipodlažní zástavba, kterou do těsné blízkosti Divoké Šárky navrhuje chystaný Metropolitní plán? Napovědět může studentský model, který vznikl pod vedením profesora Romana Kouckého, hlavního autora plánu. Občany navíc model mimoděk upozornil na to, že dokument navrhuje výškovou zástavbu i na několika místech druhé strany Evropské, tedy v ulici Navigátorů a Letecká.

Před několika dny se na veřejnosti objevily fotografie možné výškové zástavby podél Evropské – na sociálních sítích způsobily v mnoha případech až panické reakce, neboť model kromě domů na sevovýchodní straně Evropské pracuje i s možností zastavět stranu “dolní”, tedy jihozápadní.

Metropolitní plán Divoká Šárka
Detail studenského modelu na veřejné výstavě na fakultě architektury zobrazuje, jak dramaticky blízko by se až desetipodlažní zástavba dostala k přírodní rezervaci.

Rozhodl jsem se tedy prozkoumat, o co přesně jde a co z modelu vyplývá. Mimochodem: veřejnosti je přístupný v rámci výstavy studentských prací Ateliéru Koucký na pražské Fakultě architektury ČVUT až do soboty 9. června.

To podstatné se dá shrnout hned na začátku: jde opravdu především o studentskou práci a tak k ní je třeba přistupovat – nejde o nic oficiálního, a jak zdůrazňují autoři plánu, nejde ani o jeho relevantní interpretaci.

Význam má přesto ten model nemalý – občanům dává možnost představit si, jak by bariéra domů nad Divokou Šárkou působila. A poměrně razantně též otevřel debatu o druhé straně Evropské.

A ač obavy z možnosti mohutné výškové výstavby na “dědinské” straně Evropské jsou patrně neopodstatněné (viz dále informace IPRu), ukazuje se, že plán ve stávající podobě na třech místech výškovou zástavbu opravdu navrhuje. Což dosud občané vesměs netušili.

Až do osmi podlaží by mohly domy vyrůst v ulici Navigátorů v oblasti zatáčky u stávající teplárny a také poblíž autobusové zastávky Dědina. Třetí zónou výškové zástavby by pak byl i začátek Evropské, tedy v ulici letecká.

V těchto dvou blocích a také na samém začátku Evropské plán navrhuje až osmipodlažní zástavbu ve spodní části Evropské, tedy vlastně v ulici Navigátorů. Tato nuance zatím veřejnosti vesměs unikala. Zdroj: odpověď IPR na dotazy Liboc.info, plné znění dole na stránce.

Až deset podlaží těsně u Divoké Šárky

Návrh otevřít zástavbě úzký pruh podél Evropské patří k nejvíce kontroverzním návrhům Metropolitního plánu nejen v Praze 6, ale i celém hlavní městě. Když se před dvěma lety poprvé objevil na veřejnosti, vyvolal bouřlivou reakci občanů i politiků obávajících se, že budovy čnící nad skalní dominanty Šárky by rezervaci nenávratně poškodily.

A právě v tom je velký význam studenského modelu – výmluvně ukazuje, jak by budovy působily na samé hraně Šáreckého údolí.

Metropolitní plán Prahy Divoká Šárka
Zde se má stavět do deseti podlaží. Na místo pruhu zeleně by měla vyrůst výšková zástavba – v tomto míst jen cca 150 metrů od první ze šáreckých skal… Foto: Liboc.info

Proč vlastně tento plán? Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který plán připravuje, to vysvětluje tím, že zástavba by  se stala důstojnou branou pro návštěvníky hlavního města.

“Má-li (Praha) jako jedno z hlavních měst velmi blízko letiště svému centru, nebo městu jako takovému, tak by se také mělo starat o to, jaká je cesta z letiště,” uvedl nedávno hlavní autor návrhu, architekt Roman Koucký, v rozhovoru pro server iDnes.cz. Zároveň uvedl, že domy by Šárku naopak odstínily od provozu. “Zástavba podél Evropské třídy, která naopak nezničí Šárku, ale oddělí ruch ulice od krajinného údolí, je naprosto normální způsob rozvoje města. A není na tom nic kontroverzního,” dodal.

V rozhovoru však též připomněl, že jde o první návrh, který nyní bude podroben připomínkování. To ve své reakci na studentský model uvedl i mluvčí IPRu Marek Vácha.

“Problém možné zástavby podél Evropské je podle nás záležitostí, která je k diskusi. V tuto chvíli se jedná o urbanistický názor zpracovatelského týmu, který bude prověřen v procesu projednávání,” napsal Vácha v odpovědi pro Liboc.info. “Projednání a veřejná debata, která ho provází, může ukázat, že ve společnosti převažuje jiný názor na řešení této oblasti. V takovém případě pro nás není problém (na základě pokynů pořizovatele) návrh plánu upravit,” dodal.

Metropolitní plán
Celkový pohled na studentský model, který je však třeba brát s nadsázkou – zástavbu na „dědinské“ straně Evropské zachycuje patrně bez jasné vazby na stávající návrhy…

Osm podlaží v ulici Navigátorů

Pro mnoho obyvatel bude zásadní novinkou fakt, že stávající návrh umožňuje výstavbu až do osmi pater v prostoru mezi ulicí Navigátorů a Evropskou. Již od zveřejnění plánu si mnozí všimli, že přes Evropskou na několika místech “přeskakují” osmičky označující podlažnost. Většinou byl jejich význam přehlížen, obecně panoval dojem, že jde jen o důsledek toho, že chystaný plán je konstruován na bázi stometrových čtverců a že ty osmičky se tam prostě omylem „zatoulaly“ z druhé strany Evropské (osmičky navíc mají černou barvu, tedy barvy stávající podlažnosti v místě, což je zjevný nesmysl.)

Jak však vyplývá z odpovědi IPR,  tato interpretace byla mylná – čísla mohu být opravdu použita pro případné stavby v již zmíněných třech oblastech – krom samého začátku Evropské to jsou dvě lokality v ulici Navigátorů.

Metropolitní plán ulice Navigátorů
Až nyní se ukazuje, že stávající návrh Metropolitního plánu navrhuje tři zóny pro možnou výškou zástavbu i při jižní hraně Evropské – zde opět jen ilustrační pojetí ze studenského modelu.

“Podle Metropolitního plánu by tedy bylo možné ve vyznačených čtvercích, pokud to dovolí další předpisy, postavit až osmipodlažní objekt,” uvádí mluvčí IPR Vácha. “Na rozdíl od protější strany se nejedná o souvislou zástavbu, nýbrž v podstatě o dvě konkrétní a poměrně omezená místa,” dodal.

Plné znění podrobné odpovědi IPRu najdete níže na stránce.

Připomínkování začne 27. června

Stávající podoba návrhu Metropolitního plánu nyní směřuje k fázi tzv. Společného jednání, v rámci nějž se k němu budou moci vyslovit také občané. Start byl naplánován na 27. června, připomínkování tedy bude běžet během prvního měsíce letních prázdnin.

Na základě připomínek pak architekti mohou (avšak nutně nemusejí) některé části návrhu upravit. Následně bude nová verze znovu předložena veřejnosti k připomínkování (patrně koncem roku 2020).

Finální schvalování bude v rukou pražského zastupitelstva, a dle harmonogramu by k němu mohlo dojít do konce roku 2022.

Divoká Šárka Metropolitní plán
Až desetipodlažní zástavba by navždy proměnila okolí Divoké Šárky.

Zásadní pro připomínkování bude postup radnice Prahy 6, která má z definice mnohem silnější hlas než jednotliví občané.  Postojem k návrhu se bude dle dostupných údajů zabývat zastupitelstvo 21. června.

Praha 6 je v přípravě na připomínkování nejdále z celého hlavního města, již mnoho měsíců běží speciální web, který připravily místní spolky a přes nějž již byly shromážděno velké množství podnětů.

K myšlence zástavby u Divoké Šárky se odmítavě vyslovila již i řada politiků včetně starosty a je tedy velmi pravděpodobné, že radnice bude oficiálně žádat zrušení tohoto návrhu.

Poznámka: Probíhající veřejná výstava modelu výstavby obsahuje i jméno studenta, který model sestavil. Rozhodl jsem se však jeho jméno nezveřejnit bez jeho souhlasu – je pravděpodobné, že model bude v příštích měsících a letech používán jako argument proti stávající podobě Metropolitního plánu, a jde tedy o poměrně velmi citlivou otázku.

Fakultu architektury ČVUT jsem požádal o zprostředkování kontaktu, což fakulta mile, věcně ale jednoznačně odmítla – s ohledem na ochranu soukromí. Snaha autora kontaktovat přes jeho Facebook zatím nepřinesla žádný výsledek.

Dokument – komentář IPR

O komentář o významnu studentského modelu a především  k tomu, jak chápat nuance chystaného Metropolitního plánu, jsem požádal IPR (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy). Odpověď včetně přiloženého náčrtku publikuje po domluvě s autorkou Kristýnou Drápalovou v plném znění.

Naši reakci bych rozdělila do několika částí:

1)   Co se týče diplomního projektu, vznikal zcela mimo IPR Praha a nic o něm nevíme. Jde o akademickou záležitost FA ČVUT. Neznáme přesné zadání, nicméně žádný studentský projekt nemůže mít na podobu Metropolitního plánu vliv – a nedá se ani považovat za relevantní interpretaci regulativů Metropolitního plánu.

2) Výšková regulace je v Metropolitním plánu všude řešena čtvercovou sítí o hraně 100 x 100 metrů. Střed této sítě je u sochy sv. Václava na Václavském náměstí, hranice čtverců na celém území pak vycházejí ze vztahu k tomuto bodu – nijak jsme je neupravovali podle vedení konkrétním silnic či zástavby. Není tedy chybou, že se některé čtverce v okolí Evropské ulice vztahují jen k její severní straně, zatímco další zasahují jak do severní, tak do jižní strany – to je součástí metody výškové regulace.

Máte ovšem pravdu, že by všechny osmičky v daném místě měly být modré. To je chyba a omlouváme se za ni. Nebude problém toto během projednávání upravit.

3) Co to konkrétně znamená pro dané území? V příloze naleznete můj neumělý náčrt. Vyznačila jsem v něm čtyři čtverce „s osmičkou“, které zahrnují i jižní stranu Evropské ulice a zároveň se nachází nad stavebními bloky (místa s bílým podkladem). Ve druhém a čtvrtém čtverci je ovšem osmička nad tak malou částí stavebního bloku, že zde lze jen těžko uvažovat o nějaké výstavbě (pokud se stavba z větší části nachází ve čtverci s nižší výškovou regulací, rozhoduje se podle ní). Reálně jde tedy o možnost vyšší budovy ve čtverci prvním a třetím.

Na rozdíl od severní části Evropské, kde je vyznačena transformační plocha, se tyto čtverce nacházejí ve stabilizovaném území. To znamená, že by se zde mělo přihlížet k charakteru okolní zástavby a v rozmezí podlažnosti 7-8 (což značí ona osmička uprostřed čtverce) by mělo být povoleno ono „nižší maximum“, tedy 7 podlaží. Pravidlo s navyšováním podlažnosti u metropolitních tříd, které na opačné straně dělá z 8 podlaží 10 podlaží, platí ve stabilizovaném území také, nicméně navýšení je možné jen o 1 podlaží – zvyšuje tedy maximální počet podlaží na 8 podlaží.

Podle Metropolitního plánu by tedy bylo možné ve vyznačených čtvercích, pokud to dovolí další předpisy, postavit až osmipodlažní objekt. Na rozdíl od protější strany se nejedná o souvislou zástavbu, nýbrž v podstatě o dvě konkrétní a poměrně omezená místa.

K řešení výškové regulace v této oblasti si pochopitelně můžete podat připomínku.

9 komentářů

 1. Honza says:

  Na jednu stranu bych vzpomenout přísloví „Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko“, na druhou stranu ale chápu obavy a snahy „hrozbu“ zvrátit, dokud to ještě jde. Nechci být za nějakého vizionáře, ale jsem přesvědčený a jsem si jistý, že jednou se stará Ruzyň propojí s postavenou novou Ruzyní, že zanikne celý dnešní vojenský areál (mimochodem, někdo zmiňuje že by tam mohla zůstat škola, ale tam žádná škola už řadu let není), jsem si jistý, že nová Ruzyně se jednou propojí se sídlištěm Dědina. Jednou určitě povede do této lokality a pak dál na letiště i metro. OC Šestka určitě nezůstane osamocená. Žádná snaha nějakých sdružení či aktivistů tomuto rozvoji nezabrání. Maximálně o nějaký rok oddálí. Důležité však je, aby bylo vše postaveno tak, aby to co nejvíce sloužilo lidem. Obyvatelům stávajícím i těm novým. Aby byly dobré komunikace, občanská vybavenost, parkovací plochy a.td. Nějak moc nechápu stesky a až hysterické nářky současných obyvatel. Brání se tramvajové trati, brání se uvažované výstavbě nové Ruzyně, brání se výstavbě domů podel Evropské, …. Brání se jakékoliv změně. Mám z toho pocit, že by nejraději tuto celou oblast oplotili a prohlásili za skanzen, aby se nemohlo nikde ani kopnout. Nějak jsem nepochopil, proč je výstavba domů podél Evropské před Šárkou tak nepřijatelná a proč se tomu naprostá většina brání?
  S rodiči jsem se do této lokality přistěhoval v roce 1954. Od té doby jsem tady již zažil leccos. Mohl bych vyprávět o boji proti výstavbě sídliště Dědina a o dalších „kauzách“. Někteří obyvatelé sídliště si dnes přisvojují jakési právo, rozhodovat a mluvit do další výstavby, jako kdyby tu bydleli odjakživa.
  Žádnou konkrétní připomínku k MP jsem zde neuvedl, ale chtěl bych vyzvat k zachování chladné hlavy a zdravého rozumu.

  • Až budete bydlet u Evropské a budete slyšet její hluk a někdo navrhne proti Vám další odrazovou plochu včetně uzavření odvětrání t.j. tunel bez střechy taky budete proti tomu.

 2. Karel Schwarz says:

  K tomuto článku mám plno výhrad!

  Ten „studenstký model“ má svého autora. A to konkrétního studenta magisterského studijního programu na FA ČVUT. Zveřejňovat fotografie modelu bez jeho vědomí a souhlasu mi nepřijde fér. A dále – když je již použiváte, proč neuveřejňujete zbytek projektu?

  Celý návrh vznikl z konkrétního zadání ve školním ateliéru 1+XX Romana Kouckého. Kde je napsáno jaké bylo zadání ateliéru Romana Kouckého? A z jakého důvodu neuveřejňujete zbytek výstupu z tohoto projektu? Konkrétně vizualizace a výkresy v měřítku 1:5000 a podrobnější 1:2000 – kde jsou již vidět např. i jednotlivá parkovací stání, či umístění stromů? Student pravděpodobně zpracoval i portfolio obsahující data ke svému návrhu. Jako je např. míra zastavění apod. Takto z kontextu vytržené fotografie modelu v měřítku 1:5000 mohou být naprosto matoucí. Model je jen ilustrační doplnění projektu.

  Dále formulace „zástavbu na „dědinské“ straně Evropské zachycuje
  ?patrně? bez jasné vazby na stávající návrhy“ – se mi zdá irelevantní. Student si mohl dovolit od nich upustit a představit návrh vlastní!

  Na Vaši otázku – „Jak by mohla vypadat až desetipodlažní zástavba, kterou do těsné blízkosti Divoké Šárky navrhuje chystaný Metropolitní plán?“ tedy tyto fotografie v žádném případě odpovědět (ani napovědět) nemohou!

  Tuším námitku – chceme zde upozornit na přehlížený fakt zástavby na druhé straně ulice. Ale to nemění nic na tom, že všechny podklady by měli být úplné azde na jednom místě. Kolik čtenářů se na tento školní projekt půjde podívat fyzicky? Takto si nemohou udělat jasný obraz. Přijde mi to jako zneužití práce autora tohoto modelu.

  Je mnoho jiných cest jak podobu plánu dostat do povědomí občanů. Sám IPR se o to velmi snaží. Podtrhl bych připomínkování návrhu a také fakt, že nebude pouze jedno. K opodstatněným námitkám bude bez pochyby přihlédnuto. Je nutné být v dialogu a dojít kompromisu. Takového, který bude přijatelný pro všechny a prospěje městu. Ne se jen „na truc“ stavět proti a nepřipustit názor jiný.

  Článek má podle mého názoru podprahově vyvolává paniku.Autor se zjevně s Metropolitním seznámil, ale nevím zda dostatečně porozuměl. Prosím čtenáře, aby zde byli kritičtí. Rétorika autora se na první pohled zdá být milá, ale ve skutečnosti je pasivně agresivní. (Je možné, že ne záměrně) To je vidět zejména na formulaci :

  „Rozhodl jsem se však jeho jméno nezveřejnit bez jeho souhlasu – je pravděpodobné, že model bude v příštích měsících a letech používán jako argument proti stávající podobě Metropolitního plánu, a jde tedy o poměrně velmi citlivou otázku.“

  Autor článku se zde nepodepsal, nebo mám automaticky počítat s tím, že Liboc.info je Jan Rybář uvedený v kontaktech stránky? A proč se ani tam více nepředstaví? Takto uveřejněný článek může nadělat mnoho škody.

  Prosím všechny čtenáře, aby tento článek brali s rezervou a názor na Metropolitní plán si udělali z důvěryhodnějších, obsáhlejších zdrojů. Doporučuji stránky .iprpraha.cz nebo navštívit CAMP- Centrum architektury a městského plánování. Na youtube.com je také možné shlédnout spoustu tematických videí, nejen od IPR Praha. A to i např. z gremiálních rad. Nejen tam se můžete seznámit i s názory vícero oponentů Metropolitního plánu, kteří doopravdy vědí o čem mluví.

  S pozdravem, Karel Schwarz – student FA ČVUT (nejsem autorem zmiňovaného modelu)

  • Karel Schwarz says:

   * Článek, podle mého názoru, podprahově vyvolává paniku.

  • Liboc.info says:

   Vážený pane Schwarzi, děkuji moc za věcný komentář i poznámky!

   Věřte mi, že jsem se text snažil psát právě co nejvíce korektně, protože jde o opravdu o hodně citlivou záležitost. Smysl je přesně takový, jak ho popisuji: ukázat nové detaily toho, co už zde dávno všichni vědí. Návrh Metropolitního plánu v této podobě řeší zdejší komunita sousedů, a dílem i celé Praha 6, dva roky, a právě k nim tedy primárně míří tento text jako velmi zajímavá vizualizace faktů již dávno probraných a popsaných.

   Neboť, jak ostatně v článku stojí, vše dramaticky posouvá dál. Jednak grafickým znázorněním, které mnoha občanům pomůže si vše představit, druhak novými fakty, které vyplynuly z obsáhlého komentáře IPRu.

   A ano, máte pravdu, tento nápad obecně vyvolává u výrazné většiny místních občanů paniku, protože jeho uvedení do života by dramaticky změnilo tvář okolí Divoké Šárky i širšího okolí. Já se pouze snažím uvádět fakta, a to pokud možno věcně a bez emocí.

   Článek reaguje na smršť komentářů, které se objevily na sociálních sítích spolu s prvními fotografiemi z oné výstavy zhruba před týdnem. A i proto se obsah snaží usadit výstavu do kontextu a faktů. Co se týče autorství, ano, máte pravdu, že by bylo lepší mluvit i s autorem, snažil jsem se o to přes fakultu, a pak napřímo přes FB, několik dní, nepovedlo se. Dnes ráno se mi ozval, tedy budu rád i za jeho případný komentář. Obecně jde o výstavu veřejnou a veřejnosti přístupnou, tedy v takto závažném případně se mi jeví přijatelným fotografie v omezené míře publikovat a řádně „odcitovat“.

   A ano, fakultu jsem též prosil, zda by bylo možné získat zadání, ale to se nepodařilo, jistou náhradou je snad však komentář IPRu, že nejde o relevantních interpretaci Metropolitního plánu, jak je v textu zmíněno.

   Díky ještě jednou za názor!

   JR

   • Karel Schwarz says:

    Děkuji za odpověď.

    Přiznám se, že jsem článku nejprve rozumněl jinak. Až teď po vysvětlení v něm Váš záměr vidím. (Na začátku mi článek přijde členěn nešťastně) Také se přiznávám, že jsem stránky dříve neznal.Nevěděl jsem pro koho jsou primárně určeny.
    Nyní mi přijde, že jsem reagoval až moc horlivě.

    Nicméně jsem rád, že jsem komentoval. Snad to pomůže i ostatním

    S pozdravem
    KS

 3. Gabriela says:

  Uf, tento model vypadá o mnoho hůř, než jsem si vůbec dovedla představit!!!
  Hůř ve smyslu, že je zastaveno o mnoho víc prostoru.
  Co je myšleno zástavbou mezi ul. Navigátorů a Evropské? Vždyť tam není žádné místo.

 4. Liboc.info says:

  Dobrý den, územní plán je plán na desítky let dopředu, proto tam mohu být i věci typu „místo izolačního valu a garáží dáme budovy nebo volný prostor se stromy“… Alespoň tak to chápu já… JR