Občané Prahy 6 mají do konce března možnost vzkázat radnici, co se jim nelíbí na novém územním (metropolitním) plánu. Připomínky poté radnice s pomocí občanských iniciativ zapracuje do svého stanoviska – čím se výrazně zvýší šance, že magistrát bude naslouchat.

Pražský magistrát dopracovává svůj návrh nového územního (metropolitního) plánu (hlavní výkres je zde), jehož stávající podoba by drastickým způsobem změnila podobu Liboce, Ruzyně, ale především Divoké Šárky…

Metropolitní plán - Divoká Šárka
Poslední verze plánu nadále navrhuje zastavět těsné okolí Divoké Šárky až desetipodlažní zástavbou (čísla 8 zmanenají číslo podlaží, k nimž je možné přidat na tzv. metropolitní třídě další dvě patra…

Jak jsme již informovali, magistrát nadále navrhuje umožnit až desetipodlažní zástavbu podél Evropské, která by byla v těsné blízkosti jádra Divoké Šárky a výškově by výrazně převýšila její dominanty. Krom toho plán navrhuje výškovou osmipatrovou zástavbu i kolem Drnovské…

Pro další snahu zabránit dramatickým chybám je klíčový postoj radnice Prahy 6, jejíž námitky mají šanci něco zvrátit. A proto po domluvě s občanskou iniciativou Společně pro Šestku vznikl speciální web, do něhož mohou občané vkládat své připomínky..

Přes web je možné upozornit radnici na problémy

Web najdete na této adrese, kde je též podrobný návod, jak postupovat. Celá Praha 6 je rozdělená do jednotlivých lokalit, do nichž je možné doplňovat své připomínky.

Jak autoři zdůrazňují, klíčové je nezaleknout se složitosti územního plánu a pokusit se ve své lokalitě zahlédnout něco, co by mohlo být nebezpečné, škodlivé, nebo jen kontroverzní. A vše napsat do prostředí webu – každá významná část má svého koordinátora (dobrovolníka), který poté vše zapracuje a odešle na radnici…

Metropolitní plán Dědina
Metropolitní plán navrhuje až osmipodlažní zástavbu také u Drnovské. Zdroj: IPR

Ony velké kontroverzní návrhy jsou již nyní většinou podchycené, o to více však může být cenné najít nějaké detaily…

Pravda je, že orientace v tomto systému územního plánování není snadná – autor těchto řádků absolvoval několik specializovaných školení, přesto v mnoha případech neumí říci, co je čím vlastně myšleno. Dříve jeden pohled do mapy stačil, nyní je potřeba být vyškolen a ani to mnohdy nestačí. Jak kritici plánu často konstatují, mnohdy je tak neurčitý, že rozhodnutí, co lze a co ne, bude na soudech.

Tvůrci webu opakují, že nyní je klíčové pokusit se plán “přečíst” a hlavně přesvědčit Prahu 6, aby námitky občanů vzala se své.

Comments are closed.