Vážený pane primátore,

ač titulek tohoto dopisu může znít poněkud divoce, chci hned na začátku zdůraznit, že jde o text mírný, věcný a nehysterický. Razance titulku ovšem sedí: to, co se v poslední době děje kolem plánů na rozšíření tramvajové trati na Dědinu jménem magistrátu i MČ Prahy 6, je pro nás místní opravdu urážlivé a ponižující, neboť nás staví do role prosťáčků, kteří snesou zcela vše a nejsou schopni samostatného uvažování.

Proto se na Vás obracím s prosbou, která vypadá v poměrech ČR jako z říše fantazie a zcela nesplnitelná výzva: zasaďte se o to, aby vše dopadlo ke spokojenosti občanů.

Před několika týdny byly v rámci procesu EIA zveřejněny odpovědi na námitky desítek občanů, kteří se k projektu vyjádřili na podzim. Je to opravdu drsné čtení, a to ve dvou rovinách: 1. až na výjimky zcela ignoruje věcné námitky občanů obávajících se o dramatické zhoršení svého životního prostředí. 2. argumentace je tak slabá, že – vzhledem k potenciálním dopadům celé akce – je opravdu urážlivá.

A nepište nám prosím, že vše bude nadále posuzováno příslušnými orgány a vše proběhne v souladu se zákonem. Budete mít nesporně pravdu, nic to ale nemění na tom, že projekt zhorší kvalitu našich životů.

Dovolte mi rychle dodat dvě zásadní nuance: já osobně nejsem proti tramvaji jako takové, ba naopak – dlouho jsem se na ni těšil: celá debata je o konkrétním řešení, které nesporně přinese víc negativ, než pozitiv.
Nuance druhá: argumentace magistrátu i MČ Prahy 6 je často vedena v tom duchu, že občané by nepochopili „velké vize“ – například tu, že rozšíření liniových tratí je důležitým nástrojem rozvoje města. Mohu Vás ujistit, že to chápu – a chápu i to, že často je třeba přistoupit na kompromis a vzdát se třeba části klidu ku prospěchu ostatních. Stávající postup však směřuje k řešení, kde prohrají všichni – tedy kromě developerů budoucích projektů, jimž bude tramvaj sloužit.

Proč se cítím dotčeně a uraženě?

Termíny pro připomínkování: nejvíce svátků, co to jde

Začít můžeme významnými detaily. První období pro připomínkování bylo magistrátem vyhlášeno na srpen a končilo 28. 8. 2013. Bylo mi divné, proč probíhá v době dovolených, když magistrát jistě chce, aby se občané do procesu zapojili. Druhé kolo připomínkování bylo vyhlášeno tak, aby ona 30tidenní lhůta skončila 9. května. Za celý rok se nedá najít méně vhodné období zahrnující tři svátky (Velikonoce a dva svátky květnové). Každého, kdo toto datum uvidí, napadne, že se snažíte vše občanům co nejvíce zkomplikovat.
A nepište prosím, že vše se řídí předpisy a zákony, budete mít jistě pravdu, přesto mě to bude urážet dál.

Úbytek parkovacích míst? To nás nezajímá, píšete nám
Zděšení na Dědině vyvolal dramatický úbytek parkovacích míst (o třetinu, dle MČ Praha 6). Již dnes není na Dědině kde parkovat, a tento krok tedy drasticky zhorší životní podmínky těch, kvůli nimž (dle záměru) vše vzniká. Ale nejen jich: auta se tak přelijí i do doposud klidných „vilových čtvrtí“. Studie však nad vším mává rukou a uvádí, že to je zcela v kompetenci Prahy 6. Jinými slovy magistrát vzkazuje, že mu to je jedno.

A nepište nám prosím, že to je opravdu v kompetenci Prahy 6. Ano, to víme – jenže Praha 6 nám pro změnu odpovídá, ať tramvaj řešíme s magistrátem. Toto přehazování odpovědnosti se mi jeví poněkud urážlivým.

Mimochodem: jak víte, 871 občanů sídliště Dědina Vám minulý rok zaslalo petici proti tramvaji jako takové. Paní ing. Jitka Cvetlerová jim odpověděla, že samozřejmě toto masové vyjádření názoru bude bráno v potaz. V konečném součtu je ovšem výsledek nula, což je vzhledem k nemalému počtu občanů též urážlivé.

Širší souvislosti neřešíme, vzkazujete nám
Pokud se mě nějaký soused ptá, jak se dá v jedné větě shrnout největší absurdita projektu, odpovím: v tom, že nebere v potaz další obrovské projekty, které se chystají. Dokumentace k EIA neustále opakuje, že smyslem projektu je „zachovat komorní ráz celé čtvrti“. Je to tvrzení opravdu absurdní, neboť v relativně blízké budoucnosti bude tramvaj sloužit zcela jiným účelů a jiným lidem než doposud. Praha 6 vloni představila projekt transformace skladových a vojenský prostor na nové „superměsto“ pro 10-15 000 lidí a z dokumentace pro změnu územního plánu vyplývá, že s tramvají je dávno počítáno. V březnu 2014 Praha 6 schválila projekt obrovského nákupního centra těsně za plánovanou točnou tramvaje s parkovištěm pro stovky lidí. Magistrátní Web metropolitního plánu zobrazuje další „transformační území“ – dole u trati za Drnovskou (Ruzyně II). V přípravě je projekt rychlodráhy na Kladno a na Letiště, nadále platí, že do oblasti má vést i metro.
Jinými slovy: naše čtvrť bude patřit k ráji stavebníků, developerů a čeká ji prudký nárůst obyvatel. Přesto, ač je to zcela neuvěřitelné, stávající projekt s ničím takovým nepočítá. Modely nárůstu dopravy to nezahrnují. Prognózy zhoršení stavu ovzduší to ignorují. Všichni se neustále tváří, že tramvaj vzniká jen a jen lokálně a nic jiného řešit není třeba.
Například uzavření či zjednosměrnění Vlastiny zcela nepochybně znamená, že nové „superměsto“ bude hledat nový „vstup“ někudy napříč klidovou zónou ulic U Silnice a Navigátorů.
Nepiště nám prosím, že příslušné úřady vše koordinují (což vzkazujete starousedlíkům i ve studii) ani to, že vše je otázkou budoucnosti. Budeme zde žít i za pět, deset let, a uráží nás, pokud se tváříte, že žádný z těch problémů neexistuje.

Tranzitní doprava? Opravdu ji zastaví přednost zprava?
Přiznám se, až ač jde záležitost vážnou, dostlal jsem jednou i záchvat opravdu upřímného smíchu. Kromě úbytku parkování panují obavy, že vytvoření nové křižovatky s Evropskou přivede tranzitní dopravu směrem na letiště. Studie ovšem konstatuje, že tento tranzit by nebyl výhodný „kvůli přednosti zprava“  s bočními ulicemi Litovická, Hosťounská a Nová Šárka.
Jinými slovy:  stovky aut, které si touto trasou dnes zkracují cestu z Libocké do Vlastiny dle dopravního experta mgr. Radka Jaroše (autora studie píšícího jménem investora, tedy i jménem Vaším) dělají chybu – výhodnější by pro ně bylo jet výrazně delší trasou, vystát tři semafory a do Vlastiny vjet z Evropské. Opomiňme, že na tom samém studie místě tvrdí, že z Vlastiny není možné projet přímo do Libocké – což samozřejmě možné je, byť poněkud krkolomně přes ulici Špotzovu.  Navíc: ulice Nová Šárka do zvažované trasy vůbec neústí, ač to z tohoto odborného posudku vyplývá.

Jinými slovy: jen tento jeden jediný krátký odstavec ukazuje odbornou úroveň materiálu, na jehož základě budou proinvestovány stovky milionů a ovlivněny (a často zhoršeny) životy tisíců lidí. V tomto případě je v silách nás „obyčejných smrtelníků“ odhalit chabost argumentů, vtírá se ovšem otázka, zda podobně nepřesně nejsou zpracovány i odbornější části, kde laik nepozná, že autor se ani neobtěžoval podívat na mapu a používá argumenty, jichž by se nedopustilo ani dítě na základní škole.

Nepište nám prosím, že chyby jsou lidské a že jde o detail. Budete mít pravdu, přesto mě osobně tato pasáž uráží a v detailech, jak známo, se skrývá mnoho zlého.

Neprůjezdná Vlastina – rád pomohu přesadit ty stromky
Dokumentace též zcela opomíjí připomínky mnoha občanů, že je podivné přerušit (či zjednosměrnit) hlavní páteřní komunikaci Vlastina v úseku Evropská – U Silnice a dopravu přesměrovat do úzkých uliček vilových čtvrtí a zcela změnit dopravní poměry v oblasti (plus zvýšit její atraktivitu pro tranzitní dopravu z širokého okolí, (viz výše). Proč není možné zachovat dopravu ve Vlastině, není vysvětleno, autor pouze odpovídá občanům, že je třeba zachovat oboustrannou stromovou alej.  Jenže ona alej sestává z cca 95 procent ze zcela nových a před několik lety zasazených stromků o průměru několika centimetrů, které není problém přesadit. Jako vášnivý zahradník Vám rád seženu pár kamarádů a věřím, že za odpoledne by se ono přesazení zvládlo.
Nepište nám tedy, že tomu tak není, uráží nás to. Naše konzultace s odborníky na liniové stavby i stavebními projektanty potvrzují, že problém je technicky řešitelný. A pokud platí, že jste prostě volili ze dvou zel a zvolili tu snazší cestu, nebojte se nám to takto říci – jak jsem psal v úvodu: jakýkoliv náznak pravdy, byť třeba nepříjemný, uneseme spíš než dětinské výmluvy…

 

 

Vážený pane primátore,

snad jsem Vás přesvědčil o tom, že opravdu mám právo být uražený. A znovu bych rád zopakoval obrovskou výzvu, která nebývá v ČR naplňována: dosáhněte toho, aby Liboc a Ruzyně, kouzelná zóna mezi Hvězdou a Divokou Šárkou, přežily chystané nájezdy developerů. A vše dopadlo ke spokojenosti občanů.

 

V úctě,

Jan Rybář, PhD, MLitt

 

Aktualizace: Odpověď magistrátu na tento dopis si můžete přičíst ZDE, následný otevřený dopis pak ZDE.

2 komentářů

  1. Marie Strnadová says:

    Moc hezky napsané, ale odpověděl někdo ??? Máme ještě šanci něco změnit ??? Já pro změnu psala pí. Kousalíkové v otázkách na stránkách Prahy 6 a taky ze mě udělala slušně řešeno „blba“, který fakt nechápe přínos ekologické dopravy. Ke budeme PŘÍPADNĚ parkovat na Dědině neví, kolik to bude stát- neví a vlastně to Praha 6 neřeší, řeší to magistrát. No zřejmě jsou kostky vrženy a my obtížný hmyz jen otravujeme svými připomínkami-bohužel.

    • Liboc.info says:

      Ano, odpověděl na to náměstek pana primátora zhruba v tomu duchu, že i když těch pochybujících o tramvaji je pouhých 10 procent a ostatní jsou z toho nadšeni, že se všem připomínkám věnují. (Trochu to parafrázuji…, brzy snad na web dodám i původní text…). JR

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open