Text dopisu, který jsem zaslal primátorovi 12. září.. Je jichž druhým pokusem vzkázat magistrátu, že poklidná zóna mezi Hvězdou a Libocí potřebuje koncepční plán a věcnou koordinaci různých stavebních aktivit. Můj první dopis je na tomto linku, odpověď magistrátu si můžete přečíst zde – obsahuje bohužel některé natolik (objektivně) chybné údaje, že jsem musel reagovat. Jsou to chyby, které mohou v budoucnu stát Prahu pár stovek milionů, o dopadech na občany nemluvě…

JR

 

Vážený pane primátore,

již podruhé se během několika měsíců na Vás obracím s dopisem, jehož podstatou je prosba, která zní jako z říše fantazie: zasaďte se o to, aby budoucí plány rozšíření tramvajové trati na Dědinu dopadly ke spokojenosti občanů. Všiml jsem si, že v rámci kampaně používáte heslo „Vracíme vám Prahu,“ což je přesně podstatou mého dopisu a touhy, řekl bych, naprosté většiny mých sousedů. Byl bych tedy velmi rád, pokud by se toto heslo nějak proměnilo v činy.

V reakci na můj dopis první jsem obdržel odpověď od pana radního Jiřího Pařízka (ze dne 30. 5. 2014, čj. SE9 255/14), za niž děkuji. Je především obšírným obecným rozborem toho, že rozšiřování tramvajových tratí je důležité. S tímto obecným principem zcela souhlasím, což jsem i v dopise uvedl. Na většinu mých dotazů a konstatování dopisu nicméně vůbec nereaguje, tedy si ho dovoluji znovu zaslat, třeba přece jen některé z nich shledáte zajímavé a odpovědí hodné v rámci Vaší předvolební kampaně.

Za normálních okolností bych patrně nad nekonkrétním stylem mávl rukou, avšak dva z několika mála konkrétních faktů jsou bohužel natolik nepřesné, že je moji občanskou povinností Vás o nich informovat – jejich důsledky totiž mohou být doslova nebezpečné.

 1. Hrubá chyba v mapování názorů lidí
  Dopis pana radního Pařízka uvádí, že se „proti danému záměru nebo jeho částem přímo vyslovilo jen necelých 10 procent obyvatel spádového území (v pěší docházce) dané tramvajové tratě a nejedná se o názor většinový“.
  Podle reprezentativního průzkumu zadaného radnicí Prahy 6 a provedeného v lednu 2014 na vzorku více než 800 lidí (respektovanou firmou Herzmann), v danou chvíli na zcela obecnou otázku „je rozšíření trati dobrým řešením?“ odpoví NE 39 % místních občanů. Průzkum navíc neřešil, že stále jen malá část občanů má podrobné informace o konkrétních dopadech (úbytek parkovacích míst o třetinu, přivedení tranzitní dopravy, napojení na developerské projekty atp.) a logicky lze tedy čekat, že v případě podrobnějšího informování by procento NE výrazně vzrostlo. Jinými slovy, tento průzkum je možné brát jako důkaz, či přinejmenším velmi vážný náznak, že rozšíření tramvajové trati s daným technickým řešením vzniká navzdory vůli většiny občanů.
  Průzkum jsem získal od radnice na základě zákona 106, stejně ho jistě můžete získat i Vy – nyní je celý k dispozici na webu Liboc.info.
  Je to fakt nesmírně důležitý: jak známo, tento projekt má být financován EU, jejíž pravidla ovšem zapovídají financovat projekty jdoucí proti vůli občanů a v budoucnu se tedy může Dopravní podnik dostat do velkých obtíží. A může se znovu zopakovat situace, kdy Praha přijde o stamiliony korun.
 2. Chybný údaj o počtu zrušených parkovacích míst
  Druhým zásadně chybným údajem z dopisu pana Pařízka je údaj, že „záměrem je ohroženo zhruba 60 parkovacích míst“. Onen průzkum, který pan radní cituje (a je zahrnut v procesu EIA), ve skutečnosti zmiňuje úbytek 84 míst. I toto číslo je, žel, výrazně podceněné – MČ Praha 6 uvádí ve svých stanoviscích (viz např. Vyjádření městské části k Dokumentaci EIA ze dne 7. 5. 2014) počet 130 zrušených míst. Osobně jsem se přímo na místě tohoto záboru pokusil vše přepočítat a číslo 130 je nesporně blíže realitě než 84… (O 60 nemluvě, to je zjevně jen překlep …).
 3. Oficiální potvrzení developerských projektů
  Tento třetí bod není přímo opravou chyb v odpovědi pana Pařízka, pouze upozorněním na to, že v uplynulých týdnech došlo k dramatické proměně celé situace. Firma Central Group potvrdila, že zakoupila 13 hektarů pozemků budoucí rozvojové oblasti v Ruzyni a chystá se zde v budoucnu stavět byty pro tisíce lidí. (Viz například podrobný rozbor na webu Liboc.info). Nová křižovatka, která má kvůli rozšíření tramvajové trati vzniknout mezi Evropskou a Navigátorů, se tak v horizontu ne tak vzdáleném zároveň stane vstupní branou jednoho z největších developerských projektů v Praze. Obecně nezpochybňuji, že je třeba oblast rozvíjet, a to i za cenu kompromisů pro starousedlíky, je však dle mého naprosto neúnosné, aby další plánování tramvaje a zjišťování dopadů na životní prostředí probíhalo bez zahrnutí těchto faktorů, jako tomu je doposavad – v dané chvíli veškeré mapování dopadů a vyhodnocování změn v dopravě tento zjevný fakt ignoruje, což je, jak píši, zcela neúnosné. Nezbytné tedy dle mého je, aby dramatická proměna naší čtvrti začala probíhat koordinovaně, koncepčně a s alespoň elementární snahou seznamovat občany s chystanými kroky, které by v mezích možnosti respektovaly jejich zájmy.

Vážený pane primátore,

byl bych rád, pokud byste v rámci Vaší předvolení kampaně dokázal odpovědět občanům, jak konkrétní myslíte Vaše heslo: Vracíme Vám Prahu.

A znovu bych rád zopakoval obrovskou výzvu z minulého dopisu, výzvu, která nebývá v ČR naplňována: dosáhněte toho, aby Liboc a Ruzyně, kouzelná zóna mezi Hvězdou a Divokou Šárkou, přežily chystané nájezdy stavitelů a developerů. A vše dopadlo ke spokojenosti občanů.

 

V úctě,

 

Jan Rybář, PhD, MLitt

2 komentářů

 1. Ivan Hubinský says:

  V současnosti je po Vlastině provozována autobusová doprava se třemi zastávkami, z nichž jedna je na znamení. Jeví se nesmyslné stavět tramvaj kvůli těmto zastávkám a prakticky znemožnit až vytlačit automobilový provoz z Vlastiny ul. a udělat z jiných rezidenčních oblastí Liboce, Ruzyně průjezdové trasy s napojením na Evropskou. Tento projektový hnus si realizujte jinde. Jestli máte problémy s přetíženou Evropskou, tak doporučuji zkonstruovat odbočku na Horoměřice a Nebušice s výjezdem na červený vrch a zmodernizovat silnici z Jenerálky vedoucí Šáreckým údolím do Podbaby. Inspirujte se ve Švýcarsku, Rakousku tam také vedou silnice přírodními zónami. Bydlí zde řada podnikatelů používající firemní vozy. Určitě si tito lidé nebudou vozit svářečské, instalatérské, malířské aj. nářadí v tramvaji. Tramvaje jsou velice vytížené na Červený vrch a odtud jsou poloprázdné až prázdné. Za 10 let budou pro dopravu k dispozici elektrobusy. Tramvaj je v dnešní době přežitek minulosti.

  • Elektrobusy jsou k dispozici už nyní, ale to jestli budou v Praze jezdit, si netroufám předpovídat, mám pouze informaci od Dopravního podniku hl. m. Prahy (z roku 2012), že o provozu ekologických autobusů na zemní plyn (CNG) přestali uvažovat. Je to pro ně údajně méně výhodné než jezdit na naftu.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open