V prostoru mezi sídlištěm Dědina a Divokou Šárkou by mohl v budoucnu vzniknout golfový areál – webu Liboc.info to potvrdil jeden z největších developerů v ČR, společnost Central Group, která pozemky kolem bývalého zahradnictví vlastní. Dodává ovšem, že to „není priorita“.

Golf Divoká Šárka
Schematická poloha prostoru, v němž má golfový areál vzniknout. Podkladová mapa: Katastr nemovitostí

Toto zjištění reaguje na mail jednoho z našich čtenářů, podle nějž tento prosto dle katastru nemovitostí patří firmě Czech Residences (vlastněné firmou Central Group). Tento čtenář proto vznesl dotaz na radnici Prahy 6 v obavě, že se zde chystá výstavba domů.

Z odpovědi radnice vyplynulo, že „vlastník pozemku opakovaně požádal o možnost realizovat zde golfové hřiště s nezbytným zázemím, což nebylo Městskou částí Praha 6 přijato“. (Citát uvádíme anonymně, šlo sice o oficiální, nicméně soukromý email). „Nyní prověřuje možnost umístit zde golfový areál školícího zařízení v minimálním rozsahu přízemních objektů zapracovaných do přírodního rámce prostředí. Žádná ze studií dosud nebyla akceptována MČ Prahou 6, je však pravdou, že se investor snaží nalézt řešení ve smyslu funkční stabilizace plochy ve smyslu ÚPD (Územně plánovací dokumentace),“ dodává dopis z radnice.

Společnost Central Group nedávno koupila 13 hektarů pozemků v Ruzyni a chystá se zde v budoucnu stavět bytové domy pro tisíce lidí (viz link). Web Liboc.info se tedy společnosti oficiálně dotázal, v jaké fázi nyní ony plány golfového areálu jsou.
Jiří Vajner, obchodní ředitel Central Group, uvedl, že vše je v počátečních fázích, že rozvoj golfové akademie pro firmu není prioritou a že není vyloučeno, že společnost pozemky nakonec prodá. Celou odpověď citujeme níže.

Dokument Oficiální odpověď společnosti Central Group:

Dotaz: Jak nás informovali představitelé městské části Praha 6, Vaše společnost plánuje též vybudování golfového areálu mezi sídlištěm Dědina a Divokou Šárkou. Můžete, prosím, stručně tento projekt charakterizovat, v jaké je fázi atd.?

Realizace zmíněného golfového areálu není v tuto chvíli v žádné fázi, pouze vyhodnocujeme případná pro a proti vstupu do zatím neprobádaného segmentu. Z pohledu naší společnosti se jedná o velmi okrajovou aktivitu se zatím neurčitým časovým horizontem. Vzhledem k aktuálním projektům společnosti CENTRAL GROUP ale pro nás rozvoj golfové akademie v tuto chvíli ani není prioritou. Dosud nejsme rozhodnuti, zdali tento záměr vůbec budeme realizovat nebo jej nabídneme jiným investorům. Jednak nemáme v této oblasti dosud žádné zkušenosti a především máme dostatečnou zásobu již připravených rezidenčních lokalit po celé Praze, které jsou hlavní náplní našeho podnikání a na jejichž realizaci se v nejbližších letech chceme soustředit.

Jiří Vajner
obchodní ředitel
CENTRAL GROUP a.s.

Jeden komentář

  1. OS Veleslavín says:

    To bude skvělé jít na golf k dálnici 🙂 Hluk, emise, super odpočinek. My to známe od Evropské – ve dne nemůžeme ani otevřít okna kvůli hluku a smradu z aut.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open