Ruzyně a Liboc v létě prošly nenápadným, a přece významným „dějinným zvratem“ – developerská společnost Central Group zakoupila rozsáhlé ruzyňské skladové oblasti o rozloze 13 hektarů. Proměna celé skladové a vojenské zóny na nové „superměsto“ pro 15 000 lidí, o nějž v posledních letech usiluje radnice Prahy 6 (koalice ODS a ČSSD), tak dostala další impuls.

Vybarvené plochy znázorňují rozsah plánovaného "superměsta", oranžovo-žlutá barva plochu vlastněnou společností Central Group. Schema majetkových poměrů je z roku 2012, kdy ještě tyto pozemky vlastnila rakouská společnost Immofinanz. Zdroj: MČ Praha 6
Vybarvené plochy znázorňují rozsah plánovaného „superměsta“, oranžovo-žlutá barva plochu vlastněnou společností Central Group. Schema majetkových poměrů je z roku 2012, kdy ještě tyto pozemky vlastnila rakouská společnost Immofinanz. Zdroj: MČ Praha 6

A ač obecně většina starousedlíků plány proměny  nejspíš obecně vítá jako krok k rozvoji města a budování „nové Ruzyně“, mnozí lidé v sousedství budou patrně nervózně zkoumat dopady na dopravu.

Například v Liboci panují obavy, že již dnes velmi frekventovaná Libocká bude jedním z přivaděčů nového „superměsta“. Tomu samému budou patrně čelit obyvatelé Nové Šárky a další zón poblíž Evropské.

Rozšíření tramvajové trati počítá (v jedné z variant) s uzavřením Vlastiny a vybudováním nové křižovatky mezi ulicí Navigátorů a Evropskou, která by se stala logicky pro budoucí developerské projekty vítanou vstupní branou.
Praha 6 i magistrát například kategoricky tvrdí, že zatím není třeba brát budoucí dopady v potaz.  „Pohybovat se zde budou pouze ta vozidla, která zde jezdí i dnes,“ prohlásil v červenci René Pekárek, zástupce starostky a vlivný politik ČSSD o chystaném napojení, které v budoucnu napojí nové developerské projekty na Evropskou a dramaticky zvýší dopravní zátěž oblasti (zdroj: web Prahy 6 – PDF).

Čeká se na změnu územního plánu

Takovou podobu nového města pro 15 000 obyvatel se snaží prosadit Praha 6. Legenda území: OV - Všeobecně obytné. SMJ - Smíšené městského jádra. DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení. ZMK - zeleň městská a krajinná. Zdroj: MČ Praha 6
Takovou podobu nového města pro 15 000 obyvatel se snaží prosadit Praha 6. Legenda území: OV – Všeobecně obytné. SMJ – Smíšené městského jádra. DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení. ZMK – zeleň městská a krajinná. Zdroj: MČ Praha 6

O nákupu logistického areálu Westpoint Distribution Park poprvé koncem července informoval list E15 s tím, že pro Central Group jde o jednu z nejvýraznějších akvizic za poslední roky.
Plány zapojit se do budování nových developerských projektů poté potvrdil přímo serveru Liboc.info Jiří Vajner, obchodní ředitel Central Group s tím, že Central Group je připravena „přistoupit ke komplexnímu rozvoji a kultivaci tohoto unikátního území“.
O přestavbu celé rozsáhlé oblasti dlouhodobě usiluje vládnoucí koalice Prahy 6 (ODS a ČSSD) – v posledních dvou letech se snaží prosadit změnu územního plánu, který by dovolil postupné developerské využití těchto prostorů do podoby tzv. „živé městské zástavby“, tedy místa, kde by kromě mnohapatrových obytných bloků vznikl i park, škola a další objekty občanské vybavenosti. To vše je však hudbou budoucnosti a experti obeznámení s radničními plány uvádějí, že rozvoj centrálních zón může být i desetiletí či dvě daleko, naproti tomu developerské využití východní části zakoupené společností Central Group může nastat relativně rychle. (Central Group též zvažuje výstavbu golfového areálu mezi Dědinou a Divokou Šárkou – viz link).

Žádost o změnu územního plánu není přístupná on-line a radnice Prahy 6 opomněla zevrubněji informovat občany, web Liboc.info tedy požádal o tento materiál na základě zákona č. 106/199 o svobodném přístupu k informacích. Přečíst si ho spolu s dalšími podrobnosti můžete v článku Jak má vypadat superměsto mezi Hvězdou a Divokou Šárkou.

Dalším krokem musí být schválení žádosti o změnu územního plánu na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy, o kterou Praha 6 usiluje od loňského roku. Kdy a v jaké podobě se tak stane, není jasné – opět může jít řádově o měsíce či roky.
I proto Central Group uvádí, že zatím bude logistický park dále provozovat a kdy se do výstavby pustí, „není schopna odhadnout“.
Společnost též zdůrazňuje, že vlastní jen 13 hektarů z celkové plochy 70 hektarů, že území je třeba řešit komplexně, a že „další směřování celé lokality je otázkou dlouhodobého koncepčního rozvoje na mnoho let“.

Koordinovat projekty? To ne, zní z radnice

Magistrát plánuje kvůli uzavření Vlastiny vybudovat novou křižovatku s Evropskou a rozvést dopravu do vilové zástavby. Tato křižovatka by se v budoucnu stala vstupní branou nového města. Praha 6 nyní prosazuje méně drastickou variantu: Vlastina by byla pouze jednosměrná a místo plnohodnotné křižovatky by vznikl jen sjezd na Evropskou pro cestu směr město... Zdroj: MHMP
Magistrát plánuje kvůli uzavření Vlastiny vybudovat novou křižovatku s Evropskou a rozvést dopravu do vilové zástavby. Tato křižovatka by se v budoucnu stala vstupní branou nového města. Praha 6 nyní prosazuje méně drastickou variantu: Vlastina by byla pouze jednosměrná a místo plnohodnotné křižovatky by zatím vznikl jen sjezd na Evropskou pro cestu směr město… Zdroj: MHMP

Praha 6 i magistrát v uplynulém roce kategoricky odmítaly názory místních obyvatel, zda by nestálo za to zkoordinovat několik stávajících projektů, které zásadním způsobem promění podobu celého území. Například rozsáhlé zkoumání dopadů rozšíření tramvaje na životní prostředí nebere plánované projekty v potaz (viz například link zde) a trvá na tom, že je v dané chvíli není možné zohlednit.
Stejný názor zastává i Rada městské části (tedy „koaliční vláda“ Prahy 6 složená z politiků ODS a ČSSD). Celkem třikrát za poslední rok padl při veřejných interpelacích dotaz, zda si radnice uvědomuje, že nová křižovatka se v budoucnu stane hlavní vstupní branou plánovaného města  a zda by nebylo možné to zahrnout nějak do plánů a minimalizovat dopady na občany. Dvakrát rada neodpověděla vůbec, potřetí naznačila, že tento problém zatím řešit nebude, protože se „superměstem“ je „vše je v počáteční fázi“ (zdroj: web Prahy 6 – PDF).

 

Dokument: Odpověď Central Group na dotaz Liboc.info

Dotaz:
Můžete, prosím, stručně charakterizovat, jaké plány má Vaše společnost s tímto územím (v kontextu projektu „Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6“ chystaného radnicí Prahy 6)? V jakém časovém horizontu po schválení změn územního plánu Magistrátem HMP předpokládáte přestavbu oblasti?

Společnost CENTRAL GROUP chápe pozemky, na nichž skladový areál Westpoint stojí, jako typický příklad brownfieldu vhodného ke konverzi na nové využití. Jedná se ale pouze o malou část území, které bylo řešeno v rámci Vámi zmiňované architektonické soutěže „Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6“, kterou v roce 2010 vyhlásila Městská část Praha 6 a které se zúčastnilo celkem 51 architektonických kanceláří.

Pro srovnání – společnost CENTRAL GROUP vlastní v této lokalitě pouze 13 hektarů, na nichž stojí skladový areál Westpoint. Přitom celková plocha v soutěži řešeného území dosahuje 70 hektarů. Vzhledem k tomu, že zbývajících 57 hektarů pozemků má několik různých vlastníků včetně např. Armády České republiky a že jsou stávající budovy (převážně starší skladové haly a kanceláře) těmito vlastníky využívány a provozovány, je další směřování celé lokality otázkou dlouhodobého koncepčního rozvoje na mnoho let.

Společnost CENTRAL GROUP je připravena ve spolupráci s předními architekty, vedením hlavního města i místní samosprávou přistoupit ke komplexnímu rozvoji a kultivaci tohoto unikátního území. Bližší informace ale vzhledem k dlouhodobému a neurčitému časovému horizontu v tuto chvíli nejsme schopni sdělit. V každém případě platí, že v nejbližších několika letech máme v plánu celý skladový areál dále provozovat a pronajímat jednotky stávajícím i novým nájemcům.

Jiří Vajner
obchodní ředitel
CENTRAL GROUP a.s.

KONEC DOKUMENTU

 

Comments are closed.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open