Pražský magistrát udělal další krok směrem k vybudování tramvaje na Dědinu.  Ve středu 9. dubna zveřejnil tzv. dokumentaci k EIA, která má mimo jiné reagovat na náměty a připomínky občanů z konce léta, kdy proces začal.

Desítky občanů si tedy mohou přečíst odpověď na jejich výtky a připomínky. Ve většině případů však odpovědi nijak neargumentují či nevysvětlují – a často prostě konstatují „ničeho se nebojte, vše je v pořádku“.

Klíčovou obavu obyvatel Dědiny a přilehlých ulic dokonce ignorují kompletně. K výtce, že tramvaj zruší zhruba třetinu parkovacích míst (viz link) a zaplaví auty dosud poklidné ulice blízkých „vilových čtvrtí“, nová verze studie konstatuje: „Řešení parkovacích míst je plně v kompetenci Městské části Praha 6. Dopravní podnik hl. m. Prahy není zřizovatel parkování v lokalitě.“

Materiál je možné stáhnout na tomto linku (v PDF) případně přímo na oficiálních stránkách, kde jsou i odkazy na další přílohy (mapy atp…)

Původní plán počítá s vybudování obří křižovatky mezi ulicí Navigátorů a Evropskou, druhá varianta nyní zvažuje i možnost, že by do Evropské ústil pouhé sjezd a Vlastina by zůstala průjezdná pro cesty od města. Zdroj: MHMP
Původní plán počítá s vybudování obří křižovatky mezi ulicí Navigátorů a Evropskou, druhá varianta nyní zvažuje i možnost, že by do Evropské ústil pouhé sjezd a Vlastina by zůstala průjezdná pro cesty od města. Zdroj: MHMP

Jedinou zásadnější změnou je začlenění alternativní varianty: až dosud plán předpokládal uzavření Vlastiny v prostoru před „britskou školou“, nyní studie zpracovala i druhou variantu, dle níž by Vlastina byla nadále průjezdná ve směru z města a pro výjez do města by motoristé museli použít nový výjezd z ulice Navigátorů.

Tato varianta by znamenala rozptýlení obav místní obyvatel, že nové stavby přivedou do oblasti tranzitní dopravu až z Libocké a z oblasti Petřin a jedná se tedy o poměrně zásadní ústupek. Obavy obyvatel z přesměrování dopravy do klidových zón však trvají dál.

Občané nyní mají měsíc  (do 9. května) na další připomínkování návrhů – magistrát poté zadá oponentský posudek, v další fázi by mělo dojí i na tzv. veřejné projednání, kdy se zástupci magistrátu, investora i Prahy 6 setkají tváří tvář s občany. Praha 6 v uplynulých měsících opakovaně přislíbila, že chystá setkání s občany, kdy vše prodebatuje.

A co je možné dělat, pokud si myslíte, že argumenty jsou nedostatečné? Připomínky se v zásadě mohou nést ve dvou rovinách: politické – tedy v pokládání otázek politiům na úrovni města i radnice, a otázky odborné, usilující o zařazení do procesu schvalování – tedy směřující na Odbor životního prostředí magistrátu.

Zde je návod – Jak, komu a co psát.

Studie občany často uklidňuje poněkud kuriózními argumenty. Odmítá například obavy obyvatel, že by nová křižovatka s Evropskou (ve variantě 1) byla lákavou zkratkou přivádějící tranzitní dopravu z Libocké a konstatuje, že tento tranzit by nebyl výhodný „kvůli přednosti zprava“  s bočními ulicemi Litovická, Hosťounská a Nová Šárka.
Jinými slovy (řečeno s lehkou nadsázkou):  stovky aut, které si touto trasou dnes zkracují cestu z Libocké do Vlastiny dle dopravního experta dělají chybu – výhodnější by pro ně bylo jet delší trasou, vystát tři semafory a do Vlastiny vjet z Evropské. Opomiňme, že na tom samém studie místě tvrdí, že z Vlastiny není možné projet přímo do Libocké – což samozřejmě možné je, byť poněkud krkolomně přes ulici Špotzovu. (A opomeňme i to, že ulice Nová Šárka do zvažované trasy vůbec neústí, ač to z toho odborného posudku vyplývá.)

3 komentářů

  1. Jan Čížek DiS. says:

    Vše pro lidi, děkujeme. Tu máš občane. Bydli ve smogu, nepotřebuješ zeleň a pokud si vlastník automobilu, tak dej přednost náplavám co jezdí do práce, protože nebudou mít kde zaparkovat. Nechť žije mafie,úplatky….však boží mlýny melou pomalu,ale jistě. Přeji nezkorupovaný den a přeji spoustu geniálních dalších nápadů. Čížek

  2. Jakub Doubrava says:

    Skvělé ! jen tak dále, takhle sem si to vždy představoval !

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open