Dopis odeslaný zastupitelům Prahy 6 dnes 12. září 2013:

 

Vážení zastupitelé Prahy 6,

magistrát v těchto dnech vyhodnocuje závěry zjišťovacího řízení stavebního záměru (prodloužení tramvaje), které bude mít katastrofální následky pro obyvatele Liboce i přilehlých oblastí – přivede totiž do klidových zón novou linii tranzitní automobilové dopravy z jiných částí Prahy.

Jak víte, plány na rozšíření tramvaje vyvolávají mezi obyvateli velké emoce – kvůli plýtvání veřejnými prostředky (Vlastina byla nedávno rekonstruována) i nekoncepčnosti plánů (neberou v potaz potřeby plánovaného „superměsta“ ve vojenských prostorech, dramatický úbytek parkovacích stání ani to, že tramvaj skončí „kdesi v polích“ a není moc jasné, pro koho a proč vlastně vzniká). Tyto emoce posiluje i obecné rozhořčení nad chronickými komplikacemi s hromadnou dopravou (causa „autobus 218“…) a fakt, že veřejnost je vyloučena z jakýchkoliv debat a diskusí.

Na tomto místě však rozhodně nechci zpochybňovat záměr prodloužení tramvaje jako takový, pouze konkrétní technické řešení počítající s uzavřením (nebo zjednosměrněním) provozu v páteřní komunikaci Vlastina a vybudování nové obří křižovatky spojující Evropskou se sídlištěm Dědina přes dosud klidové oblasti v sousedství ulic U Silnice, Pod Cihelnou, Mladčina, Radčina, Navigátorů atp.

Prostá úvaha a pohled na mapu jasně ukazují, že tato křižovatka se v budoucnu stane důležitým uzlovým bodem pro tranzitní dopravu z prostoru Petřin, Vypichu i vzdálenějších částí Prahy směrem letiště, Kladno atp. (v ose ulic Libocká, U Silnice, Evropská).

Pokud Vám toto tvrzení přijde nadsazené, proveďte, prosím, jednoduchý test: Pohlédněte na mapu dané oblasti, představte si, že tato křižovatka již stojí, a položte si otázku: „Jaké bude nejrychlejší dopravní spojení například z Vypichu směr letiště a dál na Kladno?“ Anebo: „Jak se nejrychleji dostane řidič ze Smíchova na letiště?“ Jednoznačná odpověď každého, kdo se v oblasti trochu vyzná, bude znít: „Krásnou zkratkou z tunelu Blanka směr Vypich, Libocká, U Silnice, Evropská“.

To vše se připravuje bez debat s veřejností, navíc ve chvíli, kdy se chystají plány na přetvoření vojenských prostorů na nové „superměsto“,pro které bude tato křižovatka nesporně jednou z hlavních vstupních bran. Což je další důležitý aspekt celé situace: Mezi občany tak vzniká dojem, že skrytým zásadním smyslem tohoto řešení je připravit developerům novou a vítanou dopravní infrastrukturu…  A zájem obyvatel o tyto informace je přitom obrovský: na narychlo založené stránky Liboc.info za pouhý týden přišlo přes 1100 unikátních návštěvníků.

Stávající dokumentace, kterou nyní magistrát posuzuje, však tato rizika přehlíží. Víme, že občané se vyjádřili k tomuto záměru v záplavě připomínek, přesto však využíváme možnost přímého oslovení.

 

Zasaďte se, prosíme, o záchranu Liboce i okolí před těmito hrozbami, dejte občanům šanci (například ve veřejné debatě s představiteli radnice i magistrátu) zapojit se do diskusí o budoucnosti jejich čtvrti, která by se pro stovky z nich včetně nás stala neobyvatelnou.
Jménem občanských iniciativ
Jan Rybář

 

Comments are closed.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open