Tento dopis jsem odeslal členům Komise strategického rozvoje MČ Praha 6.
Na stránkách MČ Praha 6 najdete seznam jejich členů včetně emailů, pokud se též chcete přidat…

 

Vážení členové komise strategického rozvoje,

dovoluji si před pondělním zasedáním zaslat Vám podklady týkající se problematicky vážných dopadů plánovaného rozšíření tramvajové trati Divoká Šárka – Dědina.

Jak už jsem psal před cca 2 týdny v mé Výzvě zastupitelům (zde), nejsme proti tramvaji jako takové, pouze konkrétnímu technickému řešení, které do budoucna dramaticky zkomplikuje život velká části lidí v oblasti Liboce a Dědiny. Domníváme se, že jde o rizika zcela objektivní, která vyžadují okamžitou reakci a řešení.

Zasílám též link na posudek, který jsme ještě v hodině dvanácté stihli zadat a podat jako součást občanských námitek proti zjišťovacímu řízení pražského magistrátu.  Podrobně rozepisuje hlavní nedostatky stávajících plánů a závažných pochybení při přípravě technické dokumentace.

Hlavní výtky občanů směřují k třem hlavní oblastem:

1. V důsledku vytvoření nové křižovatky Evropská x U Silnice vznikne nová celopražsky významná tranzitní trasa automobilové dopravy v ose Vypich-Libocká-U Silnice-Evropská-letiště, která zdevastuje klidové čtvrti a to v jasném rozporu s platným územním plánem.
Podrobný popis problematiky viz web Liboc.info a též vám zaslaná výzva zastupitelům.

2. Dramatický dopad bude mít tento plán na život velkého sídliště Dědina a přilehlých oblastí, kde tramvaj dle oficiální stavební dokumentace zruší  22 procent parkovacích míst. Jinými slovy a bez nadsázky: na Dědině nebude kde zaparkovat. Problematiku zatím zpracováváme ve spolupráci s kolegy z Dědiny  – printscreen o oficiální dokumentace viz příloha.

3. Tramvaj vzniká naprosto nesystematicky v kontextu dalších významných chystaných projektů: novým superměstem“ pro 10-20 000 lidí v prostoru „vojenských objektů, plánované rychlodráhy na letiště a dalším rozvojem oblasti mezi ulicí Drnovská a pražským okruhem. Tato zóna se v nedaleké budoucnosti stane místem obrovské stavební aktivity – plány na tramvaj ani vyhodnocení rizik to však neberou v potaz. Což řečeno se selským rozumem je neuvěřitelné a vskutku absurdní. Materiály pro web a tiskové zprávy zpracováváme.

Domníváme se tedy, že dopady této stavby jsou opravdu a bez nadsázky natolik vážné, že je třeba jednat a vyvolat debatu s občany i odborníky na toto téma. Již nyní vyvolává mezi občany tato causa velké rozhořčení, pokud však mohou soudit, na Dědině dosud je velmi málo lidí tuší o chystaném rušení parkovišť, a očekáváme tedy další vlny dopisů a petic.

Byl bych tedy opravdu rád, pokud by se zastupitelé zasadili za práva občanů ve své městské část. Rád se samozřejmě zúčastním jakékoliv schůzky nebo konzultace.

S pozdravem,

Jan Rybář

 

Příloha:

Co říká stavební dokumentace o úbytku parkovacích míst na Dědině:

citat-studie-str40-41-pdf

Comments are closed.