Co konkrétního slibují politické strany Liboci, Ruzyni a Dědině pro zlepšení dopravní situace? Zde jsou podrobné odpovědi (téměř) všech politických stran kandidujících v nadcházejících volbách na Praze 6.

(Aktualizováno 2. 10 o vyjádření TOP 09)

Dědinu a okolí čekají krušné měsíce a možná roky – až se zanedlouho rozšíří parkovací zóny i na Veleslavín, aut ještě skokově přibude. A tato část Prahy se stane opravdu posledním záchytným parkovištěm pro Střední Čechy i letiště.

Proto jsem v polovině září zaslal politickým stranám čtyři otázky s prosbou podrobněji popsat, proč se to děje a jak tuto situaci chtějí řešit. Z odpovědí vyplývá, že všechny strany slibují rychlé zavedení modrých zón a dořešení velkých dopravních staveb, včetně parkoviště P+R na Dlouhé míli. A mnoho dalších věcí.

Odpovědi nekomentuji, nehodnotím, jen publikuji a nechávám na čtenáře vytvořit si svůj názor.

Na anketu odpověděly všechny oslovené strany kromě TOP 09 starosty Ondřeje Koláře. V anketě též chybí hlas klíčového muže, radního pro dopravu Prahy 6 Romana Mejstříka (ANO), za tuto stranu odpověděl zástupce starosty Martin Polách. Ze stran kandidujících do magistrátu jsem o odpověď požádal též hnutí Praha sobě.

Liboc Ruzyně mapa
Ilustrační pohled na Liboc a Ruzyni. Foto: Google Maps

Dotazy pro politické strany – volby 2018

1. Dopravní situace se v posledních letech i měsících drasticky zhoršila. Dědina slouží jako záchytné parkoviště pro Střední Čechy i letiště. Vše se ještě výrazně zhorší po rozšíření zón na Veleslavín, což přivede další auta.
Jak situaci vnímáte, jaké jsou její příčiny a co konkrétního navrhujete?

2. Dostavba klíčových dopravních staveb je v nedohlednu (severní obchvat Prahy, železnice na letiště, parkoviště P+R Dlouhá míle), Liboc i Ruzyně se staly přivaděčem tranzitní dopravy ze Středních Čech ve směru Vypich a dále do Blanky.
Jak situaci vnímáte, jaké jsou její příčiny a co konkrétního navrhujete?

3. Developerské projekty v rozvojovém území Nová Ruzyně budou obrovským tématem příštích let – počátkem října bude představen návrh radnice Prahy 6. Jaká je vize Vaší strany pro toto unikátní území mezi Hvězdou a Divokou Šárkou?

4. S jakými dalšími konkrétními body programu oslovujete Liboc, Ruzyni, Dědinu?

Plné znění odpovědí politických stran

STAN –  Starostové a nezávislí Praha 6

1. Dopravní situace

1) Dopravní situaci vnímáme jako zásadní a v tuto chvíli asi jako vůbec největší problém naší lokality.
2) Nedovolíme změny v dopravě, které by z Liboce udělaly průtah Kladno – letiště – Petřiny. Konkrétně se jedná o otevření nových průjezdů z místních ulic na Evropskou (např.  Litovická, Navigátorů).
3) Chceme řešit parkování na Dědině (parkovací dům, lepší značení a pořádek na dosavadních plochách).
4) Systém parkování nastavíme tak, aby Liboc, Ruzyně a Dědina nebyly parkovištěm pro celý severozápad. Řešením jsou levnější modré zóny všude (usnesení zastupitelstva v tomto znění jsme už letos podpořili), ale s možností přijatelného parkování pro krátkodobé návštěvníky a opraváře.
5) Stavbu tramvaje z Divoké Šárky na Dědinu podpoříme až v souvislosti s rozvojem Nové Ruzyně (dnešní sklady). Do té doby nemá smysl.

2. Dostavba klíčových dopravních staveb

1) Věříme, že stavba železnice na Kladno a letiště už není vizí daleké budoucnosti, ale že se začne v nadcházejícím volebním období reálně stavět. Nemá smyslu vymýšlet alternativní dopravní řešení, je třeba se soustředit na urychlenou dostavbu této páteřní komunikace. Podporujeme kolejovou dopravu a tento strategický dopravní projekt je pro nás klíčový. Při realizaci ale nedovolíme, aby koridor železnice rozetnul čtvrť bez možností příjemného průchodu. Chceme, aby nové zastávky architektonicky pozvedly okolí a staly se přirozenou součástí naší čtvrti.
2) Kdo dnes rychle slibuje metro, vědomě lže! Bohužel nebude dřív než za patnáct až dvacet let.
3) Parkoviště P+R na Dlouhé míli je na stavbě železnice závislé – bez něj nemá příliš velký smysl. Jeho stavba tedy MUSÍ probíhat paralelně se stavbou železnice. V tomto směru budeme tlačit na nové vedení hlavního města Prahy, které spolu se Středočeským krajem za vznik těchto parkovišť zodpovídá.
4) Severní obchvat Prahy tunelem přes Suchdol a mostem nad Troju považujeme za klíčové řešení dopravní zátěže v Praze 6 a proto za nevyhnutelný.

3. Developerské projekty v rozvojovém území Nová Ruzyně

1) Změna lokality dnešních skladů (Nová Ruzyně) na bydlení, školy a obchody je krok správným směrem. Území je dnes pro místní nepřístupné a působí jako bariéra v jinak poměrně romantické lokalitě. Jeho napojení na okolní čtvrti je správné a logické rozhodnutí, i v souvislosti s obrovským nedostatkem bytů pro mladé rodiny. Nicméně chceme a prosazujeme, aby radnice trvala na zachování místního rázu okolních lokalit a udržela na uzdě developery. Zejména žádáme výškovou a objemovou regulaci přirozeně navazující na Liboc a Ruzyni, tedy do čtyř pater.
2) Připravíme dobré napojení Nové Ruzyně, aby pro současnou Ruzyni a Liboc nerostla dopravní zátěž. S tím souvisí prodloužení tramvaje z Divoké Šárky, které má z našeho pohledu smysl jedině v souvislosti s rozvojem Nové Ruzyně, a která by toto území měla protínat.

4. body programu

1) Obnovíme chodníkový program včetně tradiční pražské mozaiky.
2) Navrhneme rozumně prodat pozemky mezi bloky domů jejich vlastníkům a podpořit je při péči o zeleň.
3) V Liboci navrhneme kruhový objezd u restaurace Fabiano.
4) Budeme hlídat letový provoz, aby hluk nepřekračoval normy.
5) Postavíme přístřešky na stanicích autobusů (Ruzyňská, Drnovská), dětská hřiště a bezbariérový přístup do zdravotnického střediska v Ruzyni.
6) Budeme spolupracovat se spolky, např. s Klubem přátel Ruzyně nebo Sokolem Liboc.
7) Prozkoumáme i revoluční ideu rozsáhlého podzemního parkoviště na Dědině. Líbilo by se vám centrální pěší korzo s alejemi a kašnami, a parkování bezpečně v podzemí?
8) Budeme investovat do důkladné průběžné údržby zeleně, hřišť, laviček, chodníků, schodišť a dalšího mobiliáře.
9) Zřídíme prostor pro dědinské farmářské trhy a podobné místní akce.

Za STAN (Starostové a nezávislí) Petr Prokop, Liboc, Oldřich Kužílek, Liboc

Zelení Praha 6

1. Dědina nesmí být parkovištěm Středočechů a letištních cestujících. K tomu jsou potřeba dvě věci – velkokapacitní parkoviště na Dlouhé míli a rozšíření zón placeného stání.
K rozšíření zón placeného stání na Dědinu dosud nedošlo ze dvou důvodů – bez podrobné studie (a je zarážející, že ji stávající politická reprezentace v dostatečném předstihu nepřipravila) prý není možné rozšiřovat zóny jinam než do hraničních oblastí těch stávajících. A dále není možné rozšířit zóny na celé území Prahy 6, aniž by se parkování dojíždějících řešilo prostřednictvím P+R.
P+R na Dlouhé míli pak vázne z několika důvodů, mimo jiné proto, že by prý nyní odlehlé parkoviště bez obsluhy kolejovou dopravou nebylo využíváno.
Celé to připomíná začarovaný kruh.
Pokud přijmeme jako základní fakt to, že není možné pro zlepšení situace čekat až na stavbu dráhy na letiště, je nutné přistoupit aspoň k dočasným řešením, při vědomí jejich nedokonalosti. Strana zelených v Komisi strategického rozvoje a letos na jaře i na zastupitelstvu prosadila usnesení, podle kterého má dojít k urychlenému budování P+R na Dlouhé míli okamžitě, za cenu toho, že by bylo obsluhováno autobusy. Jakékoli auto, které v takovém případě využije toto parkoviště a nebude pokračovat dál do centra, tím uleví Evropské, případně parkovacím místům v okolí Dědiny.
Druhým problémem, proč Dlouhá míle vázne, je výkup pozemků, který má na starosti hlavní město. Pokud by výkup vázl i nadále, jsou ale možná i další dočasná řešení – dohoda s OC Šestka na využívání části parkoviště v režimu P+R (dohoda byla připravena, ale nakonec nebyla uskutečněna), případně dočasné využívání městských ploch při ulici Drnovská – vše doprovázené zlepšením intervalů MHD (například zvýšením frekvence linky 191 v závěrečném úseku).
Do doby, než bude postavena dráha na letiště, nebude žádné řešení ideální, ale to nesmí být důvod, aby se tato dočasná a dílčí řešení zavrhovala.

2. Železnice na letiště a na Kladno není v nedohlednu, již probíhají architektonické soutěže na její podobu, což je další pokrok v realizaci, a věříme, že bude v letech 2026–2028 zprovozněna. Železnice bude muset být vybavena velkokapacitními záchytnými parkovišti při celé trase, tedy nejen u Dlouhé míle (viz podrobněji předchozí odpověď), ale i v Hostivici a dalších stanicích.
Pražský okruh je potřeba postavit co nejdříve, a to v trase, která to umožní. Je ostudou, že v situaci, kdy ministr dopravy, pražská primátorka i hejtmanka Středočeského kraje jsou z jedné strany a realizace Pražského okruhu se nepohnula ani o milimetr. Zelení usilují, aby ve výběru realizované varianty okruhu měli hlavní slovo odborníci, nikoli politici. Budeme proto prosazovat objektivní posouzení všech navrhovaných variant, s jasným vyčíslením dopadů na Prahu 6, a jejich nezávislé porovnání respektovaným mezinárodním týmem odborníků. To ve výsledku zajistí urychlení celé realizace.
Podporujeme zřizování světelných závor, které umožňují rychlý odklon kolon mimo vysoce obydlená území. V kombinaci s vyhrazenými pruhy pro autobusy je tím možné zajistit preferenci veřejné dopravy před individuální automobilovou. To, spolu s restrikcí parkování pomocí zón bude motivovat řidiče k odstavení automobilů na okraji Prahy – samozřejmě pod podmínkou, že bude takové parkoviště existovat (zde se opět vracíme k bodu č. 1).

3. Oblast tzv. Nové Ruzyně považujeme za vhodné místo pro novou rezidenční výstavbu. Městská část musí aktivně koordinovat, aby se k této výstavbě mohli dostatečně vyjadřovat sousedé, zajistit, že bude v oblasti dostatečná veřejná vybavenost, a kontrolovat, aby došlo k vytvoření urbanistického napojení na stávající zástavbu a aby nové budovy splňovaly nejpřísnější ekologická kritéria.
Obecně za důležitý nástroj pro zajištění dostatečné občanské vybavenosti u nových zástaveb považujeme transparentní dohody se soukromými developery plánujícími investiční výstavbu na území městské části. Soukromé investice nesmí přenášet náklady spojené s nutným vybudováním veřejné infrastruktury na rozpočty veřejné. Závazkem developera proto bude investice do veřejné infrastruktury – do škol či školek, parků, anebo poskytnutí části bytů do obecního vlastnictví. Pomocí veřejných dohod je možné zastavit tajnůstkaření a zákulisní dohody, přičemž radnice má vždy požadovat po investorech pečlivé projednání stavby s občany.
Konkrétně u Nové Ruzyně považujeme za problematický ten typ dohod, že investor poskytne pouze pozemek pro stavby veřejné vybavenosti, jejichž výstavbu už ale zajistí na své náklady město či městská část. Nevidíme důvod, proč by se neměl investor podílet na samotných nákladech na výstavbu školy či školek, když bylo možné dosáhnout takovéto dohody například u bývalých papíren v Bubenči.

4. Systematicky usilujeme o přiblížení rozhodování radnice směrem k občanům. Z tohoto důvodu přicházíme s konceptem vytvoření místních poradních komisí pro jednotlivé lokality Prahy 6, v nichž budou zastoupeni politici, zástupci úřadu a městských organizací, členové zdejších spolků i místní občané a podnikatelé. Tyto komise budou mít na starosti řešení lokálních problémů a budou první adresou, kam se mohou občané obracet se svými připomínkami a podněty. Přicházíme s návrhem rozčlenění do 9 lokalit – Bubeneč a Dejvice; Hanspaulka; Veleslavín, Vokovice a Červený vrch; Dědina a Dolní Liboc; Bílá Hora a Stará Ruzyně; Petřiny a Horní Liboc; Břevnov; Střešovice a Ořechovka; Sedlec a Šárecké údolí – s tím, že konkrétní členění může být ještě předmětem diskusí a může být upřesněno.
Rovněž podrobný volební program Strany zelených je členěn – vedle společných částí – po těchto jednotlivých lokalitách – viz podrobněji praha6.zeleni.cz/program .
V programu pro Dědinu a Dolní Liboc usilujeme mimo jiné o pěší propojení mezi sídlištěm a Divokou Šárkou, o citlivé řešení výstavby tramvajové trati ve Vlastině tak, aby maximálně vyhovělo požadavkům místních, o rozšíření měřících stanic u Evropské za účelem okamžitého prosazování opatření zlepšujících životní prostředí v metropoli, a to na úrovni městské části i hlavního města (dynamická regulace dopravy, vymísťování tranzitní dopravy, zavádění nízkoemisních zón). Podporujeme budování železnice na Kladno a na letiště a budeme podporovat pouze takový rozvoj letiště, který nebude na úkor občanů Prahy 6. Odmítáme kapacitní výstavbu na severní straně Evropské ulice při Nové Šárce i snahy o vybudování dominantní výškové stavby na jižní straně Evropské. Budeme podporovat přípravu na zavedení tzv. parciálních trolejbusů (bateriové elektrobusy, které je možné nabíjet za jízdy pomocí troleje) na linku 191. Usilujeme rovněž o citlivou revitalizaci bývalého libockého hřbitova.

Za Zelené Praha 6: Petr Píša, volební lídr

Piráti Praha 6

1. Bohužel postupné rozšiřování parkovacích zón vytlačuje návštěvníky do čtvrtí, kde ještě zóny nejsou zavedeny a kde pak pořádně nemohou zaparkovat ani místní. Jsem přesvědčen, že z tohoto důvodu bude v následujícím období rozšiřování zón pokračovat a podle mého je to v tuto chvíli jediné rozumné řešení. Jako Piráti bychom rádi v dalším období nastartovali diskuzi o tom, co s parkováním do budoucna, protože systém zón je poměrně složitý a bohužel negarantuje ani rezidentům, že zaparkují v okolí svého bydliště. Chceme zmapovat, kde chybí parkovací místa pro rezidenty a pokusit se v těchto místech parkovací místa vytvořit, případně zadotovat parkování v podzemních garážích (nebo na jiných běžně placených místech) pro rezidenty. Další část diskuze bude o tom, co se zónami do budoucna. Máme takový plán, že by zóny nebyly vázány na Městskou část, ale spíše na skutečně okolí bydliště. Tím by došlo k tomu, že by např. na Břevnově nebo v Dejvicích nemohl zaparkovat člověk z Ruzyně. Opět by to mohlo uvolnit nějaká místa pro rezidenty. Tato diskuze je ale hudbou daleké budoucnost. Další období bude ve znamení rozšiřování zón a hledání nových parkovacích míst pro rezidenty.

2. Bohužel u velkých dopravních staveb zabere dlouhý čas samotná příprava projektů a i samotná realizace. Kvůli tomu, že politická reprezentace často nehledá širokou shodu na detailech realizovaných řešení, nastávají další zdržení způsobená vleklými soudními spory. Zdá se, že široká shoda byla dosažena v případě železnice na letiště, v ostatních případech nás ještě nějaké diskuze čekají. Proti nastíněným projektům nic nemáme, nicméně bude třeba doladit několik podstatných detailů: Zajistit, aby dostavba Silničního okruhu kolem Prahy byla v zájmu občanů Prahy 6, aby na P+R Dlouhá míle skutečně parkovali návštěvníci Prahy a mohli pro další dopravu využít MHD atd.

3. Se zástavbou rozvojových ploch víceméně souhlasíme. Charakter zástavby musí být rezidenční a při plánování zástavby dále  musí být zohledněny i výstavbou vyvolané nové požadavky na veřejnou vybavenost, technickou vybavenost, dopravní obslužnost, požadavky na zeleň atd. Z těchto důvodů by na celé řešení měla být vypsána veřejná urbanistická soutěž.

4. Co se týká Dědiny, velkým tématem je zde výstavba tramvajové trati. Principialně s tratí souhlasíme, ale při jejím plánování by se mělo přihlížet k potřebám obyvatel. Zvláště by se trať neměla stavět na úkor parkovacích míst pro rezidenty.

Co se týká Ruzyně a Liboce zoufale zde chybí dětská hřiště. V následujícím období se pokusíme pro dětská hřiště najít vhodné lokality a hřiště postavit.

V principu prosazujeme velkou participaci místních na tom, jak bych jejich bezprostřední okolí mělo vypadat. Chceme především naslouchat a až pak realizovat, nikoliv rozhodovat od stolu bez místních, kteří znají svou lokalitu nejlépe.

Za Piráty Praha 6, Ondřej Chrást, volební lídr

TOP O9

1.1. Zavedení zón jen na část Prahy 6 byl zásadní problém, upozorňovala jsem na něj a také pro zóny v tomto rozsahu nehlasovala. Zastávám stále názor, a ten se mi potvrzuje, že zóny jsou pouze nadstandardem pro vyřešenou dopravu formou P+R, parkovacích domů …., rozhodně však nejsou samostatným řešením.

1.2. Navrhuji zavedení zón na celé území Prahy 6 a výstavbu SOKP s kapacitním P+R. V tomto směru jsem za dva roky, co mám v gesci strategický rozvoj xkrát interpelovala na magistrátě, psala dopisy a vedla jednání na úrovni ministra dopravy i MHMP. Veškeré postupy a korespondence je na web stránkách Prahy 6. Jako krajní opatření jsem předala na magistrát studii světelných zábran, které omezí příjezd aut na území městské části.

2.1. Situace je špatná a důvodem je absence okruhu a nulové kapacity pro parkování aut. Za dva roky jsem v prosazování klíčových dopravních staveb udělala následující kroky:

  • pro stavby SOKP a železnice jsem získala zásadní podporu ministra dopravy
  • po odmítnutí premiéra Sobotky o zařazení Prahy 6 do vládní skupiny k výstavbě okruhu, jsem si vytvořila vlastní PES – pracovní skupinu expertů, která se mnou společně se ŘSD jedná nad dokumentací k územnímu řízení a hájí občany P6 i okolních obcí, to vše s vědomím ministra dopravy
  • poslední dobrá zpráva je, že pod tlakem mých interpelací radní Kolínská předložila tisk na obnovu stavební uzávěry pro SOKP
  • dne 6. 9. 2018 byla schválena poslední aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy na základě návrhu oprávněného investora – SŽDC, týkající se dopravní infrastruktury a tím je vydám souhlas s návrhem na zahloubení železnice v úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem jako jediné platné trasy ve stopě V3 (R1 Spěš -2kolejné elektrizované trati).
  • tím může pokračovat projednávání dokumentace pro ÚŘ, všech jednání se účastníme a požadujeme u stanice Veleslavín soutěž na stanici jako celek, tz. celý terminál, u stanice Ruzyně přesun k transformačnímu území Nová Ruzyně, stanici Dlouhá Míle koordinovat s P+R a prověřit kapacitu do 5 000 parkovacích míst.
  • několikrát jsem vyzývala Magistrát k výkupu pozemků na Dlouhé Míli a v prosinci loňského roku jsem dostala informaci, že město obeslalo vlastníky pozemků a vyzvalo je k jednání.
  • v souvislosti s železnicí je velkým úspěchem výsledek jednání, které jsem vyvolala na všech úrovních, a která se dotýkají stavby železnice, a s tím spojeného budoucího nakládání s pozemky po uvolněném koridoru. Z přiloženého dopisu premiéra Andreje Babiše je viditelný výsledek mých jednání a souhlas všech oslovených. Zmiňované memorandum mezi Prahou 6 a SŽDC, které jsem k jednání připravila, bude v nejbližších dnech předloženo Radě Prahy 6 ke schválení.

Co navrhuji – v současné době využít všech předjednaných kroků a tlačit je dál, dále zavedení zón na celé obytné území P6, stavby dalších P+R , např. u železnice Ruzyně (je předjednáno v rámci dok. K železnici), a jako hraniční opatření zavedení světelných zábran – studie je předána na MHMP:

3.1 Studie je zpracována, včetně regulačního výkresu, ze kterého jsou odvozeny kapacity škol a školek. Dále jsou stanovena veřejná prostranství, služby řešena zastávka železnice, dopravní systém…. Sama za sebe jsem velmi spokojena a považuji studii za velmi dobrou. Vše však bude ještě podléhat projednávání v rámci změny, a to znamená společné jednání a veřejné projednání – SEA …..

4.1. Bez vyřešení velké dopravy – viz. výše, nebude na Praze 6 lépe nikde ani v Liboci, Ruzyni a Dědině. Všechna momentální dopravní opatření jsou jen vytloukání klínu klínem. Vůči Dědině mám jeden dluh, který jsem neměla možnost naplnit z důvodu změny mé gesce z rozvoje na strategii, a to je prověření možnosti řešení ulice Vlastina, speciálně možnost umístění ochranných polozapuštěných valů pro parkování aut. Parkování je problém ve všech třech územích, přesto stejně důležité je zachování současného genie loci a jader obcí. Stále hledáme místa pro prostory komunitních zahrad a prostor. Zachování navržených kapacit v Rakovnické, které odpovídají drobné výstavbě.

Za TOP 09, Eva Smutná, zástupce starosty

ANO Praha 6

1. Situaci vnímáme silně, protože o těchto problémech mluví hodně obyvatel Dědiny a jsou i patrné. Proto se také snažíme co nejrychleji posouvat přípravu parkovacího domu na Dědině, který má v aktuální podobě kapacitu 258 stání. Projekt je předán OSI MHMP, který má již s autorem uzavřenou smlouvu na všechny stupně a připravuje DUR. Zásadnější dopad by ale mělo rozšíření zón i na Dědinu, čímž by se vyřešil především problém související s letištěm. Toto rozšíření požadujeme co nejdříve. Aktuálně se také snažíme jednat s OC Šestka o opatřeních vedoucích ke zvýšení využívání jejich parkoviště.

2. V poslední době zaznamenáváme posun v přípravě rekonstrukce Buštěhradské dráhy – je vysoutěžený projektant na část Nádraží Veleslavín – Letiště VH i na úsek Nádraží Veleslavín – Hradčanská. V září proběhlo vstupní jednání pro posledně zmíněný úsek, který by měl být podle plánu připravený ve stupni DUR v polovině roku 2019. Ohledně Pražského Okruhu i Dlouhé Míle má Praha 6 jasný postoj, který deklarovala usnesením zastupitelstva, bohužel konat v tomto směru musí magistrát. MČ Praha 6 například projednala s občany přijatelnou podobu P+R Horoměřická a předala jej městu s požadavkem k realizaci. Praha 6 v tomto směru dělá opravdu maximum možného.

3. Transformaci tohoto území podporujeme. Stávající sklady nemají v rezidenční čtvrti jakou je Praha 6 už co dělat. Je ovšem nutné dobře stanovit maximální možné kapacity zástavby, které území unese. Na jejich základě budeme požadovat po developerech zajištění potřebné infrastruktury (všech druhů).  Zpracovaná studie je kvalitní a potvrzuje, že zde může vzniknout příjemná a funkční část města. Napojení na železnici bude příkladné, stejně jako dostupnost tramvajové trati. V místě je naplánována dostatečná školská infrastruktura ve formě dvou základních škol a několika mateřských škol. Zásadní otázkou tedy zbývá forma regulace, protože navržená zástavba ve studii je zhruba o 70 tis. m2 HPP nižší, než navržená podoba změny územního plánu. Požadujeme proto, aby byla tato studie projednána, schválena a zapsána v centrální evidenci územní činnosti, nebo aby na ní navázalo zpracování regulačního plánu. V neposlední řadě je to otázka řešení dopravy a jejího napojení na stávající komunikace – především ulice Vlastina a Libocká. Toto z našeho pohledu vyřešeno není.

4. Zabráníme umožnění výstavby podél Evropské ulice směrem do Šárky. Podporujeme prodloužení tramvajové trati (i když to někteří obyvatele vnímají negativně) a tím i zlepšení dopravní obslužnosti a podoby ulice Vlastina. Výstavbu parkovacího domu. Drobná vylepšování veřejných ploch (například klecová místa na popelnice, zeleň atd.). Při rekonstrukci našeho objektu ve Šmolíkově ulici bychom chtěli využít zbytnou zahradu pro komunitní účely s malým zázemím. Rekonstrukce ulic ve špatném stavu (např. Papírenská). Úpravy křižovatky Libocká a Ruzyňská. Možná i související revitalizaci rekreačních ploch Džbánu.

Za ANO, Martin Polách, zástupce starosty

ODS Praha 6

1. S hodnocením dopravní situace souhlasím. Krátkodobá opatření: z pozice magistrátu zavedení celopražské zóny, pokud to nebude možné, tak tlak na to aby zóna byla v celé P6. Z dlouhodobého pohledu metro na Letiště (se zastávku na Dlouhé míli kde bude P+R pro 5000+ vozidel). To vše vedle podpory tzv. Buštěhradské dráhy a dostavby okruhů.

2. Toto je absolutně nevyhovující a s přípravou i realizací velkých staveb se musí začít neodkladně. Příčinu vidím jednoznačně v neschopnosti a v reálné politické nevůli vedení Hlavního města Prahy i šesté městské části. Za vedlejšího viníka chápu i STAN, který např. okruh blokuje (viz Suchdol a jeho starosta).

3.  Přestavba skladů Ruzyně na moderní čtvrť je blížící se realitou. Nechceme ji bránit, naopak chceme podporovat to, aby spolu s výstavbou vznikala dostatečná občanská vybavenost (školy, lékařská zařízení, obchody, atd.) i dopravní opatření (vysokokapacitní doprava, parkování atd.). Tyto náklady se později nesmí přenášet na město.

4. Asi nejdůležitějším bodem je naše jasná podpora dokončení trasy Metra A na Letiště. To pomůže zmíněnému území hned dvakrát (v dopravní obslužnosti, tak i s ohledem na P+R na Dlouhé míli).
Řada z dalších bodů se týká obecně či konkrétně zmíněného území a je nalezení v našem podrobném programu na webu

Za ODS Praha 6: Jakub Stárek, předseda

ČSSD Praha 6

1. Jsme si plně vědomi toho, že auta (a to nejen ze Středních Čech) parkují v oblasti Dědiny. Proto považujeme za nutné rozšířit parkovací zóny nejen na Veleslavín ale i na oblast Dědiny s jednoznačnou preferencí občanů Prahy 6. Řešením je samozřejmě vybudování parkoviště P+R na Dlouhé míli a to ještě dříve než bude dokončena modernizace železnice na Kladno a letiště (tak jak je obvyklé i v jiných evropských městech) se zajištěním spojení autobusy k metru. Toto přechodné řešení prosazujeme.

2. K výstavbě P+R Dlouhá míle jsme stanovisko uvedli v předchozí otázce. Praha i Střední Čechy musí společně budovat P+R ve všech místech, kde je možný přestup na příměstskou a městskou hromadnou dopravu (tedy i u obcí ve středočeském regiónu a to i za finanční pomoci města a státu). V každém případě je zapotřebí omezit vjezd kamiónů do Prahy. Podporujeme i stavby propojující ve středočeském regiónu (před dokončením okruhu) jednotlivé dálnice (např. D7 a D8).

Jedním z důležitých opatření je i náš návrh na MHD zdarma.

Každé odsouvání realizace celkové dopravní koncepce (nerespektování výstavby vzájemně propojených dopravních systémů způsobuje současný stav.

3. Toto území je jedno nejkrásnějších v Praze 6, toho jsou si vědomi všichni developeři. Je to ale také území, které při realizaci záměrů developerů bude mít velký dopad na celou oblast. Bezpodmínečně musí být jasně umístěny školy, školky, další veřejné vybavení i plochy zeleně (včetně hřišť a zajištění jejich mobiliáře). Podmínkou pro realizaci samozřejmě musí být i zajištění stanice železnice tak, aby noví obyvatelé měli rychlé spojení hromadnou dopravou do centra. Speciální oblastí je pak kapacita ulic v okolí a zajištění tak, aby nebyl negativní dopad na stávající oblasti bydlení. Považujeme za nezbytné při posuzování záměru výstavby na území „Nová Ruzyně“ zapojit do připomínek spolky a občanské aktivity z okolí.

4. Máme řadu témat, které jsou důležité nejen pro Liboc, Ruzyni a Dědinu, ale mají mimořádný dopad na celou Prahu. Tato témata, která chceme realizovat, zajistí zlepšení i v těchto oblastech. Jako příklad je třeba zmínit především MHD zdarma a tedy cestu jak omezit používání aut.  Specificky pro tuto oblast zajistíme dostatek míst k parkování občanů a to nejen v ulicích, ale především pro občany z Ruzyně, v cenově přijatelných kapacitních parkovacích domech. Zajistíme, aby se stávající školy začaly měnit ve skutečná komunitní centra. Opravíme a dovybavíme dětská hřiště v celé oblasti. Prosadíme, aby školy v přírodě plně hradila městská část. Počítáme s maximální účastí obyvatel oblasti při posuzování našich nápadů pro zlepšení života v oblasti Dědiny, Liboce a Ruzyně.

Za ČSSD Praha 6: René Pekárek, zastupitel

KSČM Praha 6

1, 2. Vidíme to stejně. Situace je velmi vážná, příčiny jsou známé, chybí nám most na severu, silniční okruh kolem Prahy, vnitřní městský okruh, propojení radiálami, parkoviště na okraji města s navazující kolejovou MHD. Včasná a komplexní opatření se neprovádějí. Je nutno začít stavět co nejdříve, SOKP stát, ostatní Praha. Požadoval jsem zahájit výkup pozemků pro parkoviště P+R Dlouhá míle. Do doby dokončení výstavby musíme zahájit regulaci a realizovat dopravní opatření k eliminaci nežádoucích dopadů, včetně dočasného omezení vjezdu, či zamezení vjezdu určitých typů vozidel. Současně je životně důležité rozvíjet integrovanou dopravu na území Prahy a Čech, vtahovat cestující do veřejné dopravy cenovou politikou tj. snižováním jízdného a přejít od dílčích, k opatřením komplexním.

3.Projekt Nové Ruzyně, resp. územní studie doznala časem mnoha změn. Jedním z problémů jsou rozmělněné vlastnické vztahy, ale také potřeby obranyschopnosti stabilizující vojáky v prostoru. Na posledním jednání komise strategického rozvoje jsem odmítl podpořit schválení této studie (nakonec byla vzata jen na vědomí). Požaduji provést analýzy dopravního zatížení a předpokládaných kapacit navazujících komunikací, pevně umístit veřejné vybavení v prostoru např. MŠ (nikoli plovoucí značkou) a mimo rámec studie upravit dohodou podíl developerů na tvorbě veřejného prostoru a vybavení.

4. Chci důrazně bránit zájem veřejnosti, zlepšovat podmínky pro život. Radnice musí více a včas naslouchat přáním občanů, podporovat podněty místních spolků. Zatím se nám ve spolupráci s občany podařilo přesvědčit zastupitelstvo HMP, že není rozumné navyšovat koeficient zastavitelnosti u záměru CTR Group, a. s. v Letecké ul. Ale dne 6. 9. 2018 přišel i neúspěch. Proti vůli KSČM, zastupitelstvem Prahy schválená celoměstsky významná změna územního plánu Z 2832/00 (změna závazné části územního plánu-přílohy č. 1 OOP č.6/2009) dle našeho názoru snižuje ochranu zeleně, umožňuje úředníkům navyšovat koeficient využití území a hrubou podlažní plochu. Na rozdíl od jiných míst, v historických jádrech obcí (tedy i v Liboci a Ruzyni) prolamuje dosud platnou metodiku pro stanovení výšky staveb a vytváří k posuzování nové, poněkud volnější parametry. Mám proto obavy, že pokud nebudeme důrazní, vzniknou nová vážná rizika a dojde k ohrožení zájmů veřejnosti.

Za KSČM Praha 6: Ivan Hrůza, zastupitel

Praha sobě (volby do magistrátu)

(Hnutí Praha sobě nekandiduje na Praze 6, ale i je jsem požádal o odpovědi – všechny ostatní zde zmíněné strany tam kandidují též)

1. Problém, který popisujete je způsoben jednak absolutní nevýstavbou záchytných parkovišť P+R, tak rozšířením parkovacích zón. Bohužel bývalé garnitury vystavěli metro až k nemocnici Motol, ale pozemky okolo stanic nebyly využity pro výstavbu parkovišť, ale mnohdy ponechány spekulantům. Pro Liboc je tedy důležité vybudování P+R parkoviště Dlouhá míle (s dočasnou obsluhou autobusy), tak nádraží Ruzyně. Rezidenční zóny bude potřeba rozšiřovat vzhledem k monocentrickému rozložení Prahy a zajistit tak vždy především parkování pro Pražany. Dále v našem programu máme zaměření na podporu výstavby parkovišť již u vlakových zastávek ve Středočeském kraji. Malé obce zde vzhledem k velikým nákladům častou nejsou schopny samy parkoviště vybudovat, přitom každé auto, které do Prahy nepřijede je výhrou právě i pro Liboc.

2. Tuto situaci vnímáme jako kritickou. Je nutné hrát klíčového a silného partnera při vyjednávání se SŽDC ohledně železnice a s Ministerstvem dopravy ohledně okruhu. K výše zmíněnému bych doplnil, že prioritu má především železnice, která v tomto úseku skutečně neodpovídá 21. století. Ta musí ale vznikat tak, aby byla co největším přínosem i pro místní občany. zastávky by měly být navrženy architektonickou soutěží a měly by mít co nejlepší návaznost na pěší a cyklistické trasy včetně např. K+R parkovišť. Dále je nutné se zaměřit na hromadnou dopravu ze Středočeského kraje, aby se stala dostupnou a velice komfortní, tak že ji se zvýší její vytíženost. Autobusy musí být klimatizovány a nízkopodlažní a vlakové spoje by měly být od roku 2020 zajišťovány novými moderními soupravami. Podobně jak autobusové, tak vlakové zastávky by měly být uzpůsobeny pro nízkopodlažní nástup. Toto  vše může pomoci právě vylepšit hromadnou dopravu ze Středočeského kraje a tak celkově pomoci odlehčit místní dopravě již v dohledné době předtím než budou dobudovány zmíněné zásadní stavby.

3. Toto je otázka převážně pro místní Radnici Prahy 6, která to bude mít v působnosti. Obecně podporujeme, aby řešení byla hledána pomocí architektonických a urbanistických soutěží. Pokud radnice Prahy 6 požádá, magistrátní Institut plánování a rozvoje může poskytnout své služby a pomoci najít nejkvalitnější řešení pro místní občany.

4. Rád bych zmínil vybudování tramvajové trati na Dědinu, která může opět oblasti dopravně odlehčit. Její výstavba by měla být maximálně ohleduplná. A dále též zabránění výstavby v přírodní rezervaci Divoká Šárka.

Za Praha sobě, Adam Scheinherr, garant oblasti doprava

Comments are closed.