Paní Marie Kousalíková, starostka Prahy 6, v emailu odpovídá obyvatelům Dědiny a Ruzyně na jejich obavy ohledně rozšíření tramvajové trati. Plány obhajuje a na závěr též připomíná lidem na Dědině, že se o ně v posledních letech dobře starala.
Email zároveň obsahuje slib, že radnice bude usilovat o řešení dramatického úbytku parkovacích míst.

Text dopisu je zde:

Vážení obyvatelé sídliště Dědina a Ruzyně,
dostávám od Vás dopisy, ve kterých se mě ptáte na jedno téma, a proto Vám všem odpovídám tímto dopisem.

Nevím proč právě teď vznikla vlna odporu vůči tramvaji. Jen pro pořádek, první zmínka o této trase je známá z roku 1995 a od té doby je zahrnuta do dlouhodobého investičního plánu Dopravního podniku hlavního města Prahy a.s., který navíc pro tuto investici získá peníze z fondů Evropské unie.

Tento projekt byl koncem 90. let představen obyvatelům Prahy 6, diskutován na setkáních s občany. Tehdy byli lidé nadšeni, že budou mít tramvaj.Dopravní podnik patří hlavnímu městu Praha, městská část Praha 6 se vyjadřuje k těmto projektům v rámci Vyhodnocování vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA), územního rozhodování, stavebních povolení atd.

Tramvajová doprava je v obecné rovině městotvorným prvkem, který vnáší do území hromadnou dopravu vyšší kvality, z pohledu životního prostředí je hlavním pozitivem tramvajového provozu skutečnost, že nepředstavuje zdroj znečištění ovzduší. Náhradou stávající autobusové dopravy tramvají dostanou občané hromadnou dopravu kapacitnější, a proto i komfortnější.

Moderní technologie výstavby tramvajových tratí již dávno „odzvonily“ hlučným a otřesy vyvolávajícím provozům, tramvajové trati v provedení se zatravněním tělesa přinášejí naopak do území i nezanedbatelný estetický efekt. Dodržení hlukových, vibračních, ale i dalších sledovaných limitů potvrdila i zpracovaná dokumentace vlivu stavby na životní prostředí.

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská vytváří v dotčeném území novou kvalitu hromadné dopravy, především náhradou dopravy autobusové za kvalitativně vyšší a ekologicky příznivější dopravu tramvajovou. Tramvajová doprava umožní rychlé a kapacitní dopravní spojení z oblasti sídliště Na Dědině na metro,  do Dejvic a v některých relacích (uvažováno prodloužení stávajících tramvajových linek) i přímou bezpřestupní vazbu do centra města.

Městská část Praha 6 po dobu projednávání záměru pozorně naslouchala připomínkám veřejnosti a i s ohledem na názory občanů prosazuje realizaci dodatečně navržené varianty 2, která zachovává ve Vlastině ulici individuální dopravu z centra bez omezení a dopravu do centra řeší zjednodušenou křižovatkou U silnice x Evropská (možné pouze pravé odbočení na Evropskou). S křižovatkou Radistů x Evropská v této variantě není již uvažováno. Toto řešení eliminuje obavy z možné tranzitní dopravy směrem k letišti a snižuje budoucí hlukovou zátěž v dotčené ulici U silnice. Nárůst hlukové hladiny v ulici Vlastina a U silnice bude částečně kompenzován užitím asfaltu se sníženou hlučností, případně na základě reálného vyhodnocení omezením maximální dovolené rychlosti.

Je pravda, že projekt předpokládá zábor některých současných parkovacích míst, tato otázka se ale nyní intenzivně řeší, ostatně právě městská část Praha 6 opakovaně upozorňuje na nepřesnosti v údajích o úbytku parkovacích stání.

Městská část Praha 6 po důkladném prostudování upraveného záměru dospěla k závěru, že s výstavbou tramvajové trati lze souhlasit pouze při splnění podmínky vybudování kapacitního parkoviště pro rezidenty  řešené oblasti, vznik dostatečných parkovacích kapacit (cca 150-200 míst)  by měl být podmiňující investicí výstavby prodloužení tramvaje. Současně Praha 6 doporučuje hlavnímu městu Praha prověřit možnost vzniku záchytného parkoviště typu P+R v blízkosti navrhované tramvajové smyčky.

K samotnému navrženému technickému řešení uplatnila městská část Praha 6 rovněž několik připomínek, z dopravního hlediska považujeme za problematickou naznačenou úpravu autobusových zastávek „Ciolkovského“ a „Sídliště Na Dědině“ (zastávky navržené v jízdním pruhu) a upřednostňujeme zřízení zastávek mimo jízdní pruh (zálivová zastávka) nebo na tramvajovém pruhu. Obdobně Praha 6 požaduje prověřit společnou zastávku autobusů a tramvají „Divoká Šárka“ ve směru do centra. Z hlediska zachování a ochrany stávajících vzrostlých dřevin je projekt navržen tak, aby respektoval zachování většiny dřevin na svých současných pozicích.

Na závěr bych chtěla říci jedno: Žijete skutečně v pěkném sídlišti, kde se v letech 2003 – 2006 opravily domy ještě předtím, než byly prodávány. Poté se v roce 2008 provedla kompletní revitalizace sídliště a to opět udělala městská část Praha 6.

Vaše námitky vůči obchodním centrům vůbec nechápu, jejich vzdálenost od sídliště a dané lokality je poměrně velká a jejich výstavba (pozemky nejsou v majetku městské části ani hlavního města Prahy) sídliště nikterak neohrozí.

Marie Kousalíková
starostka

email: mkousalikova@praha6.cz

11 komentářů

 1. plyn says:

  Mám velikou obavu, že paní starostka sleduje úplně jiné zájmy, než jsou skutečné zájmy obyvatel naší městské části.

 2. Obyvatel Dědiny says:

  Paní starostce bych chtěl říci jedno: Právě proto, že žijeme na skutečně pěkném sídlišti, musíme dělat vše proto, aby sídliště bylo i nadále skutečně pěkné. A místo nového obchodního centra navrhuji vybudovat kulturně-sportovní centrum. To by sídliště nejen neohrozilo, ale pomohlo ke skutečnému rozvoji.

 3. MirekB says:

  To je hezké, že má být vybudováno kapacitní parkoviště pro rezidenty. Má to jen drobnou chybičku. Ono není kde ho vybudovat. Parkovací dům jsme prý v místním referendu zavrhli a žádná jiná možnost neexistuje.

 4. Moc hezký dopis, který mi dikcí připomíná dobu konce 90.let. Paní starostce jsem se v odpovědi pokusil vysvětlit proč asi dostává tolik dopisů a pomoci pochopit a porozumět.

  • Jan Čížek says:

   je to obrázek diletantismu v Praze. Primátor Prahy je z Olomouce, tudíž rozumí potřebám pražanů. Paní starostka mi svým slovníkem připomenula dobu podvodníků, tunelářů a prospěchářů…nerozumím této rétorice…paráda,není to naše, ruce pryč…

 5. Jan Čížek says:

  Jak píše obyvatel Dědiny.: Právě proto, že žijeme na skutečně pěkném sídlišti, musíme dělat vše proto, aby sídliště bylo i nadále skutečně pěkné. A místo nového obchodního centra navrhuji vybudovat kulturně-sportovní centrum. To by sídliště nejen neohrozilo, ale pomohlo ke skutečnému rozvoji..plně podepisuji.

 6. czdasa says:

  Obávám se, že se musím přiklonit k názoru, že paní starostka Kousalíková hájí nějaké úplně jiné zájmy než naše. Proč má být na Dědině vystavěno další obchodní centrum, když je již delší dobu známa nevytíženost NC Šestka, které je poblíž? Navíc úplně každému je jasné, že navrhované řešení nám zlikviduje parkovací místa i dosud slušné životní prostředí. Poté, co paní starostka dala zelenou zrušení parku na Evropské mezi Diplomatem a ulicí Báňskobystřickou a zastavění zásadní čísti parku další mega budovou, nevěřím, že protesty občanů něco zmohou. Přesto si musí radnice Prahy 6 uvědomit, že si občané nenechají líbit úplně všechno.

 7. Korbář says:

  Nejdřív vybudovat parkoviště pro rezidenty a potom se můžem bavit o tramvajové trati. Jinak to do dopadne jako s parkováním u metra na Veleslavíně.

 8. Gabriela says:

  Úředníci na P6 nemají žádnou koncepci. Stačí co způsobilo nové metro s parkováním přespolních a tedy i lidí na Veleslavíně a Petřinách bydlících.
  A opravdu super se jezdí do práce z Dědiny do Motola!

  Jestli se úředníkům (developerům) podaří postavit v Ruzyni, kde je „rezidenční prostředí“ avizované město, rázem to přestane být „rezidenčním prostředím“. Na 10000 lidí vyjde nejméně 5000 aut. Mám fantazii, ale kudy by se jezdilo mě fakt
  nenapadá.
  Uvidíme.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open