Radnice Prahy 6 spustila první “participativní rozpočet”, tedy akci, v níž občané mohou přímo hlasováním získat peníze na navržené projekty – tři z nich jsou přímo na sídlišti Dědina.

Každý občan může v hlasování udělit až dvanáct hlasů, hlasovat je tedy možné pro všechny tři plus přihodit i některý z bližšího okolí.

Praha 6 celkově rozděluje 5 milionů korun projektům ve svou skupinách (malé projekty – do 200 000 Kč, velké projekty – do 1 milionu Kč). V případě malých projektů může každý hlasující udělit sedm hlasů, u velkých pět.

Hlasovat je možné jen do čtvrtka 15. června 2017.

O jaké projekty se jedná?

1. Revitalizace ulice Pod Cihelnou a prostor pro žáky ZŠ Dědina

Návrh zahrnuje zpracování kvalitního návrhu ozelenění zdi v ulici Pod Cihelnou a jejího okolí a osazení těchto ploch. Na zdi by zároveň vznikl „výtvarný prostor pro žáky“, kde pod vedením školní výtvarnice Ing. Skokanové a pod záštitou ředitele Mgr. Dunděry vytvoří žáci keramický reliéf stromu. Ten vychází z loga školy, symbolicky nahradí chybějící zeleň a oživí prostor ulice s “okamžitým účinkem”.
Podrobnosti

Ulice Pod Cihelnou, Praha 6
Cílem projektu je oživit ulici Pod Cihelnou a vytvořit výtvarný prostor pro žáky ZŠ Dědina.

2. Přidání herního prvku na hřiště Vlastina I na Dědině

Tento projekt žádá o přidání herního prvku – skluzavky – na hřišti přímo na sídlišti Dědina.
Podrobnosti

3. Kuličkový areál na sídlišti Dědina

V rámci tohoto projektu by na sídlišti Dědina v blízkosti školy vznikl areál pro hraní kuliček, nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče.Tento herní prvek není v Praze ani v blízkém okolí.
Podrobnosti

Projekty v blízkém okolí:

Komunitní zahrada LIBÓZA

Komunitní zahrada by vznikla v blízkosti historického centra Liboce, v sousedství fary a Obory Hvězda – tam je svah, který nyní prochází revitalizačním procesem z uzavřené zahrádkářské kolonie na sad.
Podrobnosti

Centrum Liboce

Autoři chtějí vytvořit v Liboci místo, kde by bylo možné pro sousedy se na chvíli posadit a popovídat si.Tento návrh je inspirován hřištěm Hadovka.
Podrobnosti

Jak hlasovat:

  • Hlasování je možné na samostatné stránce, viz níže, hlasovat je možné do čtvrtka 15. června.
  • Hlasování je navázáno na mobilní telefon, na který systém pošle kontrolní kód.
  • Každý hlasující má 5 hlasů, které může uplatnit.
  • POZOR: systém hlasování není moc přehledný, přístup na druhou stránku seznamu projektů včetně třech z Dědiny je možný jen po udělení alespoň jednoho hlasu „velkému“ projektu na první stránce. Tedy je možné například hlasovat pro komunitní zahradu Libóza, a teprve pak přejít k projektům z Dědiny…
Hlasovat o projektech

Comments are closed.