Projekt CTR Evropská počítá s brzkou výstavbou polyfunkční budovy na místě, kde je dosud sportoviště a dětské hřiště. Občany v sousedství tento projekt ovšem děsí – rozsáhlý areál (oficiální stránky zde) bude dopravně obsluhován nikoliv z Evropské, ale z dosud poklidných ulic „staré Dědiny“, zejména ulic Letecká, Pilotů a Dědinská.

CTR Evropská
Situační mapa. (Podklad: Mapy.cz)

Není tedy pochyb, že klid navždy vezme za své, počet obyvatel i dopravní zatížení se výrazně zvýší – a to nejen v těsné blízkosti objektů. Se záměrem bojuje Občanské sdružení Dědina, jehož předsedkyně Mgr. Jana Vlachová v následujícím textu shrnuje vývoj celé „kauzy“. (Kontakt:  dedinapraha6@gmail.com)

Velmi podrobné shrnutí najdete též na webu Praha ztrácí tvář.

Přečíst si můžete též otevřený dopis Občanského sdružení Dědina adresovaný MČ Praha 6 (v PDF).

 

Vývoje situace – CTR Evropská

– Na pozemcích, kde má nyní stát Polyfunkční budova CTR, byla vybudována v osmdesátých letech 20. století sportoviště a dětské hřiště. Starosta Prahy 6 Mgr.Tomáš Chalupa osobně přislíbil jejich rekonstrukci v roce 2009.

– Pozemky však byly ještě v tomtéž roce prodány investorovi CTR Evropská.

– V územním plánu HMP účinném od 1.1.2000 byly pozemky určeny jako stavební s kódem využití území SV-C (rodinné domy), investor v roce 2010 zažádal v neveřejném řízení o úpravu kódu v území SV z „C“ na „H“ a plochu OB řešit s kódem využití území jako „D“. (Tato změna umožňuje výstavbu polyfunkční budovy, která bude o více než 2 metry převyšovat současnou bytovou zástavbu). Městská část Praha 6 s úpravou souhlasila.

– V září 2012 podána investorem žádost o rozhodnutí o umístění stavby – „Polyfunkčního souboru CTR Evropská“ – jedná se o (pěti?)podlažní administrativní objekt a tři bytové domy s předpokládaným počtem lidí 254, přičemž celkový počet trvale hlášených obyvatel v ulici Letecká je 132. Komplex má být napojen na komunikaci III. třídy v ulici Letecká, přestože projekt se jmenuje CTR Evropská, ulice Letecká je jednosměrná a je do ní zakázán vjezd (vyjma dopravní obsluhy).  Odbor dopravy vůbec neřešil dopravní režim a širší dopravní vztahy v území.

– V listopadu 2012 byly vzneseny námitky vůči umisťované stavbě vlastníky nemovitostí stavbou dotčených, poté následovala marná snaha o setkání se starostkou.

– V únoru 2013 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby, nebyly akceptovány žádné námitky účastníků řízení. Městská část se k rozhodnutí o umístění stavby nebude odvolávat.

– Účastníci řízení podali individuální odvolání, v případě zamítnutí jsou připraveni podat správní žalobu.

– Pro další jednání založili obyvatelé oblasti Občanské sdružení Dědina, které mj. podporuje oprávněný odpor účastníků řízení proti rozhodnutí o umístění stavby podle zájmů investora a usiluje o zřízení obytné zóny v ulici Letecké.

Tags: ,

2 komentářů

  1. Ing. František Fic says:

    Připojuji se k protestu proti využiti Letecké ulice pro výstavbu objektů na konci obytné zony.

    • Jirka Zula says:

      Nikdo tam zadnou stavbu nechce !! Jen developer a uplaceni lide !!