Debaty o tramvaji probíhají téměř dva roky. Přesto se z nich často vytrácí snah klíčových hráčů (magistrát, Praha 6, dopravní podnik) odpovědět na několik jednoduchých otázek. Odpovědět na ně znamená řici, zda má smysl tramvaj stavět, nebo ne. Zkusíme tedy ony odpovědi od úřadů získat – a pokud vás napadnou nějaké další, napište! (A pokud tam mám nějakou chybu nebo nesmysl, napište též…)

Obecně

1. Otázka otázek: Je opravdu tramvaj nezpochybnitelným přínosem? Je naprosto nesporné, že pozitiva převažují nad negativy?

2. Z čeho konkrétně vyplývá přesvědčení radnice a magistrátu, že občanům tramvaj výrazně pomůže? Rozbor negativ a pozitiv pro jednotlivé oblasti (viz tabulka níže) naznačuje, že prostor pro pochybnost je značný.

Jaký dopad bude mít tramvaj?

Oblast/Dopad Dědina Vlastina a okolí Vlastina u Evropské Pod Cihelnou, U silnice, Nová Šárka atp. Stará Dědina
Tramvaj obecně (lepší napojení na město, rozvoj oblasti) Pozitivní Pozitivní Neutrální (nebude  tramvaj používat) Neutrální (nebude tramvaj používat) Neutrální (nebude tramvaj používat)
Doprava na metro (ve srovnání se současným stavem) Patrně pomalejší Patrně pomalejší Nebude používat Nebude používat Nebude používat
Dopady na “mikroklima” (obecně) Spíše negativní (koleje plus parkovací domy, ruch) Negativní Negativní Neutrální/negativní (dle varianty) Neutrální
Výstavba parkovacích domů Spíše negativní (cena, nové stavby atp.) Pozitivní (nepřesune se doprava z Dědiny) Neutrální Pozitivní (nepřesune se doprava z Dědiny) Pozitivní (nepřesune se doprava z Dědiny)
Nová křižovatka na Evropské Neutrální až negativní (špatný výjezd z oblasti) Velmi negativní (tranzit v tichých ulicích) Neutrální až pozitivní (dle varianty) Velmi negativní (tranzit v tichých ulicích) Neutrální až negativní (dle varianty: zkratka na Evropskou
Zrušení autobusu 119 a nutnost používat jen tramvaj Neutrální (nepoužívá) Neutrální (nepoužívá) Neutrální (nepoužívá) Negativní Velmi negativní

 

3. Magistrát nadále preferuje variantu velké křižovatky na Evropské, která bude sloužit jako brána developerům a otevře zónu tranzitní dopravě. Magistrát to však odmítá připustit a opakuje: vše je jen pro místní. Jak je to možné?

Doprava

4. Proč neexistuje komplexní plán dopravy (a nejen dopravy) v celé oblasti? Proč nejsou nějak alespoň v náznaku namodelovány dopravní toky související s novou developerskou výstavbou? Kudy se do ní bude jezdit? Jak bude zasažena například Libocká a Vlastina? Co Drnovská a dopad chystaného obchodního centra?

5. Často opakovaný argument magistrátu a radnice zní: Pokud se tramvaj nepostaví teď, pak už na ni EU nedá peníze. Je to pravdivý argument? Proč není možné počkat, až bude více jasno v rozvoji Ruzyně, rychlodráze na Kladno atp.?

6. Jaké mohou být “vedlejší účinky” tramvaje na jiné oblasti veřejné dopravy? Proslýchá se, že by například mohla být zrušena linka 119 a lidé z rozlehlých oblastí podél Evropské přesměrováni na tramvaj – což by dramaticky zhoršilo podmínky cestování. To nás vrací k “otázce otázek”: nebudou negativa převažovat nad pozitivy?

7. Kolik zhruba bude třeba platit za parkovací domy na Dědině a na kolik tedy obyvatele sídliště vyjde ročně přítomnost tramvaje, kterou většina z nich dle dostupných údajů nechce?

Veřejné mínění

8. Jaká je odpověď na obvyklou otázku Dědiny: Máme naše zelené sídliště rádi, nechceme tu velké stavby a dramatické změny, tak nás tu prostě nechte žít?

9. Není trochu “nefér” opakovat místním, že musí za tramvaj “zaplatit” poměrně vysokou cenu, ale do budoucna bude sloužit (možná především) jiným projektům (superměsto, centra za Drnovskou atp…)?

10. Jak vyplynulo v roce 2014 z průzkumu radnice Prahy 6, na zcela obecnou otázku “líbila by se vám tady tramvaj?” odpovědělo 39 procent lidí NE viz link. Z toho lze usuzovat, že ve chvíli, kdyby byla před občany předložena veškerá fakta i o negativech, proti bude přinejmenším na Dědině výrazná většina. Jakým způsobem chce magistrát a radnice občany přesvědčit? A pokud je nepřesvědčí, bude respektovat jejich vůli?

12 komentářů

 1. Dobrý den pane Rybáři,
  chtěla bych Vám také vyjádřit dík za Vaši iniciativu a práci pro lokalitu Liboce.

  Velice mě překvapuje nezájem MČ o názory obyvatel Liboce. Minulá „debata“-nedebata to bohužel jen potvrdila… I kritické názory – jsou názory a nezájmem o ně se bohužel vyznačuje nové zastupitelstvo již nyní… a nezájem o stávající zachování kvalit lokality je očividný.
  Na dopisy s dotazy na celkovou koncepci a na strategický rozvoj v oblasti…
  odpoví MČ jen odpovědí, že „superměsto“ není jisté, tak proč se s jeho předpokládanými vlivy na území nyní zabývat… to nelze..!
  Magistrát města – odpoví slušněji to samé… že Praha 6 nemá zpracovanou studii rozvoje území (SEA)… a tak nemůže nic koordinovat, což není dobře, ale je to na MČ a magistrát v tomto nic nezmůže…

  Mohu tedy k výše uvedeným připomínkám – k lokalitě Vlastina, uvést to, že v této ulici tramvaj nechce opravdu nikdo(nikoho takového neznám) – kdo by chtěl dobrovolně pod okny tramvaj (i ve studii je potvrzen nový zdroj hluku), vibrace nikdo dopředu určit nedokáže…tak se napíše, že až bude tramvaj v provozu, tak se změří… že se s nimi následně již nic neudělá ..je samozřejmé.

  Další návrhy – pro dopravní řešení – nejen novou tramvaj, ale zachovat i obousměrný provoz a vykácet(či přesadit) stromy….a zrušit(zúžit) chodníky a automobilový provoz dát hned pod okna….
  A když už jsou lidé z Vlastiny na hluk zvyklí… tak proč by tu tramvaj nejezdila i v noci? (to naštěstí Hygiena zakázala), takže tramvaj za miliardu nebude jezdit v noci…??
  Kde budou lidé z Vlastiny parkovat…? Na Dědině?
  Z hlediska dopravy je pro Vlastinu vždy nejlepší 119, nejrychlejší…a blízko.
  Takže do tabulky bych za tuto lokalitu (Vlastina a okolí, Vlastina u Evropské) za starousedlíka uvedla jen NEGATIVA, kromě kolonky nové křižovatky, která by snad, aspoň v budoucnu při nárůstu dopravy, zamezila kolonám poskakujícím v rychlosti 30 km/hod. dle návrhů v řešení automobilové dopravy v území…

  Přesto, že na navrhovaném řešení nevidím nic pozitivního, jako např. „zelení“ zastupitelé, snížení emisí je minimální a pokles hluku i při zjednosměrnění Vlastiny také… je jasné, že území se rozvíjet musí, jen tramvají se ale nic v území nerozvíjí … a jsou to vyhozené peníze..
  A samozřejmě DEVELOPERŮM dá „zelenou“…

 2. Zdena says:

  Ano, proti tramvaji bude jistě většina obyvatel ze sídliště, ale obyvatel bydlících přímo ve Vlastině ul. a přilehlých ulicích bude proti 100 procent.
  Na posledních setkáních byl uveden rovněž jako důvod další prodloužení tramvajové tratě na terminál 3 a na Dlouhou Míli. Přitom na předvolebním setkání s představiteli Strany zelených pí. Kolínská prohlásila, že tramvaj se už z Dědinské prodlužovat nebude. Co je tedy pravda?
  Na posledním setkání 23.2. bylo uvedeno, že výstavba je zahrnuta v územním plánu již od r. 1999, Nikdy nikdo nás „obyčejné“ občany se záměrem neseznámil. Je to tedy pravda? Je to skutečně v územním plánu zahrnuto? A v jakém rozsahu? Tramvaj na Dědinskou, nebo na Dlouhou Míli?
  Pokud v územním plánu již výstavba tramvajové tratě byla, jak je možné, že cca před 5 lety byla provedena velmi nákladná rekonstrukce Vlastiny ul. v úseku od Evropské až k sídlišti (vozovka i chodníky)? Takto hospodaří naši zastupitelé a stát?
  Důvodem výstavby nemůže být záměr starý 16 let, kdy autobusové linky ve Vlastině ulicí nebyly, autobusy jezdily po Evropské ul. Dnes je dopravní situace plně vyhovující.
  Důvodem výstavby není tvrzení, že dojde ke zklidnění dopravy a úbytku hlučnosti. Dle Ropidu budou autobusové linky zachovány i v případě realizace tramvajové tratě, aby bylo zajištěno spojení (Bílá Hora, Liboc, Ruzyně, Vypich, Řepy, atd.). Tzn., že naopak hluk ještě vzroste o provoz tramvaje.
  Důvodem výstavby není tvrzení, že dojde ke zrychlení dopravy a zvýšení komfortu. Na veřejném projednání 15.1. zpracovatel posudku prohlásil, že v některých úsecích bude snížena rychlost na 30 – 10 km/hod. Autobusem lze do Veleslavína dojet za 8 min., tramvají to bude trvat 20 min. Kromě toho dojde ke zvýšení dopravy v okolních, dnes klidných ulicích.
  Parkování na sídlišti Dědina údajně bude vyřešeno výstavbou parkovacích domů. Prozatím se raději neuvádí poplatek za parkování.
  Není však řešeno parkování automobilů, které parkují dnes ve Vlastině ul. v úseku od Evropské ke křižovatce s ul. U Silnice a automobilů parkujících v této ulici, která se má stát výjezdem na Evropskou.
  Dle zákona 100/2001 Sb. má být zveřejněn zápis z veřejného projednání. Dosud se tak nestalo.
  Důvodem výstavby je uváděna nutnost zajištění dopravy pro „super město“. Tento důvod nelze akceptovat. Doprava v nové zástavbě může být řešena v projektu jeho výstavby a ne na úkor současných obyvatel, kdy po rekonstrukci Vlastiny ul. je relativně klidné prostředí. Kromě toho v posledních dnech byla zveřejněna informace o výstavbě rychlodráhy, která musí být dokončena v r. 2023. Dokonce byla premiérem dohodnuta spolupráce na této realizaci v Jižní Korei. Tzn., že v jižní části „super města“ bude rychlodráha – spoj do centra Prahy. Další spojení tramvají by bylo zbytečné. Je možné, že by došlo k částečnému „kopírování“ rychlodráhy a tramvajové tratě. (Ale to asi dnes nikdo neví.)
  Veškerá jednání se zástupci politických stran v předvolebním období a shromáždění svolaná zastupiteli jsou pouze informativní. Ano občané jsou vyslechnuti, a to je vše. Veškeré námitky a připomínky občanů a vyjádření nesouhlasu s výstavbou tramvajové tratě je ignorováno. Jak tedy zastupitelé hájí a prosazují zájmy občanů?

 3. OS Veleslavín says:

  Zejména v tabulce, ale i jinde v textu jsou ničím nepoložené teorie, namísto konkrétních přínosů a negativ. Je velice neférové, že je snaha o zablokování výstavby tramvajové trati, která by zlepšila životní prostředí nejen na Dědině, ale zejména podél Evropské, kde autobusy zajišťující dopravu z Dědiny, podstatně přispívají k emisím a tím k překračování zákonných limitů škodlivin v ovzduší.

  • Liboc.info says:

   Dobrý den,
   díky moc za názor! Článek samozřejmě zachycuju subjektivní pohled a je pravda, že reakce sousedů na ten přehled byly spíše negativní: vyčítali mi, že příliš nadržuji tramvaji a že vše je ještě výrazně negativnější…
   Co je podstatné: tento konkrétní plán by zcela nesporně a zcela objektivně životní prostředí kolem Vlastiny a na Dědině výrazně zhoršil, ne zlepšil (přivední tranzitní dopravy, rozvrácení dopravní toků, úbytek parkovaní, tedy zvýšení emisí atp). Nezapomínejte, že stávající plán zní: žádný parkovací dům, žádné globální řešení dopravy, atp… A celá debata je nyní o tom, zda je možné naplnit nějaký opravdu promyšlený plán, v němž by vskutku platila ona (obecně jistě platná) teze, že tramvaj = lepší a kvalitnější životní prostředí. (Třeba i v jiné trase, jak jste navrhoval tuším na Facebooku). Zatím to tak rozhodně není… JR

 4. Dobrý den,
  nedávno jsem se přistěhoval na rozhraní Liboce a Ruzyně a zaujala mě tato debata. Překvapuje mě, kolik zdejších obyvatel je proti tramvaji. V čem by byla o tolik horší než dnes zde jezdící autobusy?

  • Liboc.info says:

   Dobrý den a díky za komentář!
   Je tam jedna důležitá nuance: opravdu striktně a principiálně proti tramvaji jako takové je lidí relativně málo, hodně lidí je proti konkrétním plánům (což samozřejmě často splývá) – ty zcela původní by zcela věcně a fakticky výrazně zhoršily životní prostředí široko daleko: od zavlečení tranzitní dopravy přes úbytek parkování (a tedy nárůst dopravy všude kolem), hluk v ulici Vlastini po obecně obavy z koncepčnosti a návaznosti na další stavby (typu rychlodráha na Kladno…) Tedy podstotou té debaty spíš je: Jak to udělat, aby to opravdu přineslo výrazně více dobrých než špatných věcí… A jde to vůbec? JR

   • Děkuji za odpověď. Ale stejně se mi to stále nezdá.
    „zavlečení tranzitní dopravy“ – proč a kam by tramvaj na Dědinu zavlekla tranzitní dopravu, která jde primárně po Evropské?
    „úbytek parkování“ – koleje přepokládám uprostřed ulice, jak je v Praze zvykem, tedy proč úbytek parkování?
    „hluk v ulici Vlastině“ – působí tramvaj větší hluk než bus?
    „návaznosti na další stavby (typu rychlodráha na Kladno…)“ – o rychlodráze se mluví 20 let a zatím se nekoplo do země, tudíž nečekám, že bude dříve než za 10 let, tramvaj tedy může spokojeně jezdit i bez ní.

    Děkuji

    • Mirek B. says:

     Tramvaj samotná za nic nemůže – tranzitní dopravu by na dědinu nezavlekla, jezdí uprostřed ulice atd.
     Jenže v tom projektu na tramvaj jsou věci, které primárně s tramvají nesouvisí a způsobují ty negativní jevy. Lidé nebrojí proti tramvaji, ale proti tomu konkrétnímu projektu.
     Je to např. vybudování nové křižovatky Navigátorů x Evropská, a to tam tranzitní dopravu od Vypichu zavleče.
     Zjednosměrnění nebo i zneprůjezdnění ulice Vlastina, což zvýší automobilovou dopravu v okolí (auta na objízdných trasách najezdí mnohem víc kilometrů než nyní).
     Vlastina je úzká, tramvaj nemůže jet v současném prostředku, rozšíření ulice zabere až 130 parkovacích míst.
     Ano, tramvaj dělá hluk. Nevím, zda větší než autobusy, ale ty tam mají částečně také zůstat. Zcela jistě dělá větší vibrace. Zvýšení hluku vyplyne i ze zvýšené automobilové dopravy (viz výše – tranzit, vyšší nájezd km stávajících aut).
     V případě tramvaje se také zatím ještě nekoplo do země. A v současnosti se mnohem hlasitěji mluví o kopání v případě rychlodráhy než tramvaje.
     I metro je z principu výhradně kladná záležitost, přesto ale nová část trasy A přinesla obyvatelům Ruzyně a Liboce téměř výhradně negativa. A podobné je to i s tou tramvají.

     • Jako obyvatel Liboce (ul. U stanice) se musím ohradit – stavba metra pro mne žádná negativa nepřinesla, ba právě naopak.

     • Mirek B. says:

      Šťastný to člověk. Konečně někdo. Až dosud jsem nikoho takového ze svého okolí neznal.

     • Lenka Š. says:

      I mně, jakožto obyvateli Liboce přineslo metro pouze pozitiva!