Radnice chystá prodloužit pronájem školy ve Vlastině stávajícímu nájemci, společnosti provozující the Prague British School. Vyplývá to z oznámení na oficiální úřední desce.

Objekt the Prague British School patří městské části Praha 6. Foto: Liboc.info
Objekt the Prague British School patří městské části Praha 6. Foto: Liboc.info

Oznámení (link zde) je velmi nenápadné, oficiální název školy nejmenuje, pouze uvádí záměr prodloužit nájemní smlouvu “nemovitosti čp. 500 v k.ú. Liboc”, a to do o dvacet let, tedy do 31. 8. 2037.

Občané mohou na oznámení reagovat do pondělí 30. května. (Text oznámení též zde v pdf).

Pro mnohé místní jde o překvapivý vývoj, neboť kapacita ZŠ Dědina je již nyní nedostačující a v příštích letech se chystá oblast mohutná zástavba, která kapacity ještě více ohrozí. Jádro zástavby bude právě v těsné blízkosti the Prague British School – společnost Central Group zakoupila 13 hektarů skladových prostorů a chystá tam mohutné developerské projekty.

I proto se hodně spekulovalo, že radnice smlouvu neprodlouží a do objektu se vrátí běžná škola.

Radnice: Kapacita škol je dostatečná

Úřední deska Praha 6
Text oficiálního oznámení

Radnice ve své písemné odpovědi ovšem tvrdí, že vše je v nejlepším pořádku, kapacity škol jsou zcela dostatečné a 20 let není rozhodně dlouhá doba.

Zde je kompletní odpověď radnice zaslaná Libuší Stokláskovou z tiskového oddělení radnice.

1. otázka: 20 let je poměrně dlouhá doba, co vede radnici k uzavření smlouvy na tak dlouhé období?

Každá škola má dlouhodobý vzdělávací a studijní záměr, 20 let není tedy vyjímečná doba.

2. otázka: Jak chce radnice řešit v budoucnu nedostatek kapacit, který je již nyní poměrně citelný a v nedlouhém horizontu se dramaticky zhorší kvůli plánovaným developerským projektům?

Stávající kapacity, s výjimkou oblastí Dejvic a Bubenče, by měly pro žáky z MČ Praha 6 stačit; v Dejvicích a Bubenči se plánuje nebo je ve fázi příprav navyšování kapacit (ZŠ Kocínka, půdní vestavby ZŠ A. Čermáka, ZŠ E. Destinnové, ZŠ nám. Svobody 2); v případě developerských projektů bude požadována občanská vybavenost, včetně škol a školek.

3. otázka: V minulosti se spekulovalo o tom, že by MČ znovuotevřela tento objekt jako „normální školu“, tyto plány jsou tedy definitivně mrtvé?

The Prague British School ve Vlastině je prestižní škola a Praha 6 velmi kladně hodnotí, že na svém území má tento typ školního zařízení. Objekt se nebude otvírat jako normální škola. Kapacity škol v Ruzyni a Liboci jsou v současné době i výhledově dostatečné a lze jen těžko předpokládat, že obyvatelé Dejvic a Bubenče (kde je problém kapacity škol nejtíživější) budou chtít své děti vozit zrovna do ul. Vlastina.

Stanoviska politických stran na Praze 6:

Web Liboc.info oslovil všechny politické strany na Praze 6 s žádostí o komentář, zatím reagovali – odmítavě a kriticky – pouze Zelení a komunisté. Texty jejich reakcí přináším v plném znění.

Zelení

Zelení nesouhlasí s prodloužením pronájmu o tak dlouhou dobu.
Naše zastupitelka Pavla Ducháčková Chotková podala námitku –
Žádáme projednání na zastupitelstvu.

Antonín Nechvátal
předseda zastupitelského klubu


Zastupitelka Pavla Ducháčková Chotková (SZ) podala na podatelnu ÚMČ tuto připomínku:

Věc: Připomínka k záměru prodloužit nájemní smlouvu nemovitosti č.p.
500 v k.ú. Liboc publikovaném dne 12.5.2016

Tímto podávám připomínku k výše uvedenému záměru. V současné době nemá
Praha 6 ani MHMP vytvořeny dostatečné strategické materiály k vizi a
fungování Prahy 6 a Prahy v budoucích dekádách. Praha 6 nemá vytvořen
strategický materiál týkající se rozvoje školství na MČ pro budoucí
dekády, který je pro takto závažná rozhodování o dlouhodobých
pronájmech zcela nezbytný.

Vzhledem k této situaci konstatuji, že záměr prodloužit pronájem do
31.8.2037 není za současné situace vhodný a zodpovědný.

Prosím o zařazení projednání této věci na program nejblíže se
konajícího zastupitelstva MČ P6 a to jako řádný bod zastupitelstva.

S pozdravem
Mgr. Pavla Ducháčková Chotková

KSČM

– Zastupitelé KSČM jsou přesvědčeni, že současná vládnoucí politická reprezentace MČ Prahy 6 by  neměla schvalovat nájmy majetku obce na desítky let, které časově mnohanásobně přesahují dobu mandátu. Opačný postup lze připustit pouze ve zcela mimořádných situacích. V takovém případě by výjimky měly mít v zastupitelstvu podporu celého politického spektra. V minulosti komunisté např. odmítli 30letý nájem polikliniky v Břevnově třetí osobě, který proti vůli zastupitelů KSČM schválila pouze Rada MČ Praha 6.

– Při posuzování dané věci se nelze opírat pouze o současné statistické údaje a na nich postavených prognózách. Za dobu 20 let vyroste zcela nová generace. Dokonce i pokud by se ukázalo, že v tuto chvíli je v místě ( a v Praze 6 ) dostatek školských kapacit, může jejich akutní potřeba vzniknout během několika let. Nikdo z nás v tuto chvíli neví, kolik se za několik  let bude  rodit dětí ve spádovém území kolem této školy a Praze 6. To je další důvod, proč 20 letý nájem školy the Prague British School ve Vlastině ul. nemá a nebude mít podporu zastupitelů KSČM.

za klub

JUDr. Ivan Hrůza
zastupitel MČ Praha 6 a HMP
klub KSČM

Tags:

6 komentářů

 1. Aleš Dryák says:

  Reakce radnice je natolik podivuhodná, že se nemohu zdržet komentáře:
  ad 1. Zde pouze komentuji, že stejným časovým výhledem je třeba přistupovat skutečně ke každé škole a pro městskou část by měl být prioritou záměr školy, jíž je zřizovatelem (tj. ZŠ Dědina), a která slouží místním občanům, a nikoliv zájem soukromého subjektu, který je pro místní spíše přítěží ( viz např. individuální automobilová doprava žáků do British School).
  ad 2. Zde by mě zajímalo podrobné zdůvodnění, proč MČ očekává, že stávající kapacita (ZŠ Dědina) bude dostačovat. Z demografické studie zadané MČ vyplývá (a reálná situace v MŠ a při letošním zápisu to potvrzuje), že v nadcházejícím období budou na ZŠ čtyři třídy v ročníku. V desetiletém výhledu jde tedy celkem 36 tříd. Budova ZŠ Dědina má ovšem pouze 29 kmenových tříd, a to jen za předpokladu likvidace všech odborných učeben. První problémy se ostatně začínají objevovat již dnes, byť zatím v rovině sníženého komfortu např. 4./5. ročník až 23 žáků ve skupině při výuce cizího jazyka, třída prvního stupně v prostorech pro druhý stupeň, omezená kapacita školní družiny. Okolní školy jsou plné (Ruzyně) resp. přeplněné (Petřiny). Spoléhat se na záchranu ze strany developera je opravdu naivní, pokud budova již nestojí…, na příkladu školek ostatně již vidíme, že to jaksi časově neklaplo… školky jsou plné a MČ teprve plánuje, že bude požadovat…
  ad 3. Mít na P6 prestižní školu je sice hezká věc, ale já ani jiný rodič=volič ji při každodenní cestě s prvňáčkem na Prahu 5 (či možná ) kolem školní budovy ve Vlastině ulici to opravdu neocení. Z Dejvic a Bubenče nám sem opravdu děti vozit nebudou – zde výjimečně souhlasím – nespádové děti totiž za pár let nebudou mít na Dědině šanci na přijetí viz výše.

  • Honza says:

   Příspěvek pana Dryáka se mi velice líbí. Má hlavu i patu a jednoduchým a velice pochopitelným způsobem argumentuje. Já si osobně myslím, že uvedené argumenty by měly stačit k tomu, aby tato škola byla k dipozici „normálním“ dětem. Sám jsem kdysi tuto školu „otvíral“, když jsem nastoupil do 3. třídy. Školu vychodila i má dnes dospělá dcera. Rozhodně to ale není nostalgie, co mne vede k tomu, abch podpořil neprodloužení smlouvy s PBS a pokud možno co nejrchlejší vrácení svému původnímu účelu, se kterým byla postavena. Vede mne k tomu zdravý rozum a logika věci, což asi některým našim zastupitelům evidentně chybí.

 2. Ivana says:

  Souhlasím,celá naše současná radnice neuvažuje do budoucna. Její heslo je VIP čtvrt, nadstandardní bydlení, prestiž atd.Sami ale pracuji velmi nekvalifikovaně.

 3. Monika says:

  Byt sama deti nemam, myslim si, ze vždy by mely byt uprednostnovany zajmy mistnich. Vzdelani je jednim z prav, která nam jsou poskytovana, avšak tímto krokem bez předchozího radneho zjisteni stavu a vývoje poctu zaku zijicich v okoli je tem detem toto pravo přinejmenším dost deformovano a vypovida to neprofesionalnim pristupu. Práce zastupitelu a uredniku není vyhovovat tomu, kdo donese peníze do kasy, ale trvalému a dlouhodobému verejnemu zajmu. Kroky jako tento jen podporuji neduveru vuci radnici jako takove.

 4. Zuzana says:

  A co raději mít v budově scio školu, o kterou mají zájem i místní z Prahy 6 a která rovněž může být chápána jako „prestižní“, ovšem cenově dostupnější i pro normální smrtelníky? Scio škola měla o prostory na Praze 6 zájem…

 5. Jan Henzl says:

  Malá poznámka k téhle diskuzi: British School – očividně chvíli po uzavření smlouvy – výrazně omezila přístup na veřejné hřiště pouze na sportovní část. A také koukám že tento problém se očividně neřeší poprvé – viz zde https://www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=11

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open