Na místě hospody U kraba  má vzniknout možná až šestipatrový dům, který do všech stran zabere mnohem více prostoru než stávající objekt. Obyvatelé okolních domů, které by dům “ponořil do stínu”, se děsí a chystají petice.

Na Liboc.info se s prosbou o zveřejnění popisu situtace obrátil starousedlík a zastupitel pan Oldřich Kužílek. Jeho text tedy zveřeňujeme – obsahuje i informaci o tom, kde je možné podpořit petici a kontakt na organizátorku.

Text pana Kužílka publikujeme celý a neupravený:

Záměr bytového domu Radčina 1

11. června 2015 podala firma SIDERIS s.r.o. z Pardubic jako projektant Žádost o stanovisko komise územního rozvoje MČ Praha 6. Jako investora uvádí společnost Saetel s.r.o. IČO 27483282 z Pardubic, zastoupenou Jiřím Topolským, jednatelem. Uvádí, že jde o stavbu na parcelách 973/41, 973/42, 973/70, 974/5, 974/9, 974/10 v KÚ Liboc.

Podle výpisu z KN je vlastnictví těchto parcel takovéto:

katastr-radcina

Není v tuto chvíli jasné, jak je možné navrhovat stavbu na pozemku, který nepatří investorovi, ale ČR. Investor má údajně dohodu s Úřadem pro zastupování státu o koupi pozemků.

První varianta

Projektant navrhl až ŠESTIPATROVÝ dvoublokový obytný dům s 26 byty, s výškou 18,4 metrů ve vyšším a 15,4 metrů v nižším bloku. Bez podsklepení, v přízemí by měly být garáže, tedy „palisáda“ garážových vrat. Dům má být z železobetonového skeletu s výplní z tvárnicemi Porotherm.

V půdoryse navrhli rozšířit stávající obrys na západ posunutím líce až na současný líc trafostanice (asi o pět metrů), na sever (k Evropské) posunutím fasády  asi o tři až čtyři metry, na východ zabráním až celého trávníku, kde bývala letní zahrádka, na jih sice navrhují dodržet dosavadní fasádu v přízemí, ale od prvního patra by fasáda celého domu posunula (vysunula) jižně asi o 2 metry. Celkově jde tedy o pokus nafouknout objem do naprostého maxima a bez ohledu na okolí.

Je zřejmé, že zejména domy Radčina 517, 501, 518, a Svatavina 516 by přišly o velkou část oslunění či se téměř propadly do „propasti stínu“. Charakter budovy je v naprostém rozporu s převažující charakteristikou stabilizovaného území – sídliště z r. 1955, snaží se účelově navazovat na architektonický exces normalizační panelové výstavby z 70. let min. století mezi ul. Vlastina a Radčina.

Postoj radnice

Záměr projednala 23. června 2015  Komise územního rozvoje MČ Praha 6 (KÚR), které jsem se zúčastnil.

Komise návrh odmítla. Vyčetla především, že „Záměr je uvažován ve stabilizovaném území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj a kde by míra zastavěnosti neměla být výrazně navyšována.“ Záměr komise považuje za výrazně předimenzovaný zejména v objemu.

Komise požaduje zachovat půdorysnou stopu stávajícího objektu, při respektování uliční čáry v ulici Radčina. Požaduje záměr snížit minimálně o 2 podlaží. Dále požaduje doložit výpočet dopravní zátěže území, zejména s ohledem na ulici Radčina. Zároveň požaduje zachování občanské vybavenosti v parteru. Řešení odstavu vozidel v klidu v 1. NP (garáže z ulice z obou stran) považuje za nežádoucí.

Druhá varianta

Na tento odmítavý postoj zareagoval projektant v srpnu 2015 předložením upraveného návrhu, sníženého o jedno patro a s částí garáží v podsklepení. Ani tato varianta 2 nedodržuje požadované snížení minimálně o 2NP, nezachovává půdorysnou stopu stávajícího objektu vč. uliční čáry do ul. Radčina, není doložen výpočet předpokládaného zvýšení dopravní zátěže území, není zachováno využití 1.NP pro vybavenost, nadále je odstav vozidel řešen v úrovni 1.NP (8 parkovacích míst).

Kancelář architekta projektantovi sdělila, že „trvá na dodržení všech podmínek stanovených v rámci KÚR, Záměr je možno opětovně projednat až po jejich splnění.“

Proti záměru vzniká petice. Nejde o to, škodit vlastníkovi a neumožnit mu investici využít, ale o nalezení rozumné míry jejího využití. Podpisy pod petici bude sbírat paní Nagovská (Radčina 2, kosmetika, email: D.Dita@seznam.cz), zájemci se mohou obrátit na ni a na p. Páva ze Svataviny 5.

Bylo by skvělé, kdyby projektant a investor uznali, že takto přehnaný záměr vyvolá enormní odpor jak veřejnosti, dotčených účastníků a sousedících vlastníků, jimž by se přehnaným záměrem významně zhoršily podmínky a snížila hodnota jejich vlastnictví, tak i úředních míst, které jsou povinny sledovat legitimní zájmy a územní plánování. Pokud by byl schopen dojednat a navrhnout rozumné využití své investice tak, aby přirozeně zapadala do stávající výstavby, pak by mohl očekávat hladký průběh územního a stavebního řízení.

Oldřich Kužílek, Radčina 6, 12. 10. 2015

7 komentářů

 1. milena says:

  Nemáte v poslední době pocit, že radnice Prahy 6 se rozhodla naschvál občanům zničit lokalitu a zaplácat ji podivnými stavbami? Plán na tramvaj za miliardu, který nikdo nechce, barák na míste bývalé Army který bude zabírat okolí jako mamut, vize měst na území skladů a výstavba okolo přehrady Džbán a podél Evropské až k letišti, to jsou jen některé nápady které nám předkládají jako by mimochodem a na poslední chvíli před tím, než přijedou bagry. Pomohou petice? Já myslím, že ani ne. Tem poslední plán na vyplnění prostoru mezi Šárkou a Evropskou je opravdu vrchol drzosti. Chtělo by to defenestraci, bohužel.

  • Michaela says:

   A to jsem si říkala, že Kousalíková povolí všechno :-(((
   Souhlasím s tím, že je to ničení lokality a zaplácnutí podivnými stavbami…

  • místní says:

   Souhlas, s prominutím jsou to šmejdi co zde v Liboci nebydlí (nebo jsou to náplava s prominutím co o tom rozhoduje)

 2. Ivana says:

  Taky si myslím.

 3. Pavel Weber says:

  Pozemky ve vlastnictví státu jsou nyní na prodej. Výběrové řízení běží do 03.01.2018 13:00 na https://www.uzsvm.cz/

 4. Václav says:

  Nechceme tu tramvaj, ani předimenzovaný bytový komplex!… Co radši zeleň a budovu bývalé army jen zbourat?! Vždyť vedle army stával tesko domek a nyní je tam jen zelená plocha!… Radši postavte metro na letiště!…

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open